Het verlies aan biodiversiteit: waarom is dit een probleem en wat zijn de oorzaken? 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
© Shutterstock.com/Simon Bratt  

Planten- en dierensoorten verdwijnen aan een zeer snel tempo als gevolg van menselijke activiteiten. Wat zijn de oorzaken hiervan en waarom is biodiversiteit van belang?

De laatste jaren neemt de biodiversiteit - de verscheidenheid aan levende organismen op onze planeet - drastisch af, vooral door menselijke activiteiten zoals veranderingen in landgebruik, vervuiling en klimaat.

Donderdag pleitten Europarlementsleden voor wettelijk bindende doelstellingen om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan, die zullen worden overeengekomen tijdens een VN-conferentie (COP 15) over biodiversiteit in oktober 2020. De conferentie brengt de partijen samen van het VN-Biodiversiteitsverdrag van 1993 om te beslissen over de strategie na 2020. Het Parlement wil dat de EU de leiding neemt door te verzekeren dat 30% van het EU-gebied tegen 2030 zal bestaan uit natuurlijke zones én dat biodiversiteit wordt overwogen in alle EU-beleid.

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit wordt meestal beschreven als de “verscheidenheid aan leven, in allerlei vormen, op aarde”. Het omvat het aantal soorten, hun genetische variatie en de interactie van deze levensvormen binnen complexe ecosystemen.

In een VN-verslag gepubliceerd in 2019, waarschuwden wetenschappers dat één miljoen soorten, uit een geschat totaal van 8 miljoen, op het punt staan om uit te sterven, waarvan vele soorten al binnen enkele decennia. Sommige onderzoekers beweren zelfs dat we al halfweg de zesde massale uitsterving zijn in de geschiedenis van de aarde. Eerdere massa-uitstervingen zorgden voor het uitsterven van 60% tot 95% van alle soorten. Voor ecosystemen duurt het bovendien miljoenen jaren om van zo’n gebeurtenis te herstellen.

Ontdek de feiten en cijfers over bedreigde plant- en diersoorten in Europa.

Waarom is biodiversiteit belangrijk?

Gezonde ecosystemen zorgen voor essentiële behoeften die wij als vanzelfsprekend beschouwen. Planten zetten bijvoorbeeld zonne-energie om en maken het beschikbaar voor andere levensvormen. Bacteriën en andere levende organismen breken organisch materiaal af tot voedingsstoffen die zorgen voor een gezonde bodem voor planten om in te groeien. Bestuivers zijn essentieel voor de voortplanting van planten, die garant staat voor onze voedselvoorziening. Planten en oceanen zijn immers belangrijke koolstofputten. De watercyclus is erg afhankelijk van levende organismen.

Kort gezegd, biodiversiteit zorgt voor schone lucht, fris water, een goede kwaliteit van de bodem en de bestuiving van gewassen. Het helpt om klimaatverandering te bestrijden en ons eraan aan te passen en het vermindert de impact van natuurrampen.

Aangezien levende organismen met elkaar verbonden zijn binnen dynamische ecosystemen, kan het verdwijnen van één soort een vergaande impact hebben op onze voedselketen. Het is onmogelijk om de exacte gevolgen van massale uitsterving voor mensen te voorspellen, maar we weten wel dat de huidige diversiteit van de natuur ons in staat stelt om te gedijen.

De hoofdredenen voor het verlies aan biodiversiteit 
  • Veranderingen in landgebruik (bijvoorbeeld ontbossing, intensieve monocultuur, verstedelijking)  
  • Onmiddellijke exploitatie zoals jagen of vissen  
  • Klimaatverandering 
  • Vervuiling 
  • Invasieve uitheemse soorten 

Welke maatregelen stelt het Parlement voor?

Europarlementsleden pleiten voor wettelijk bindende doelstellingen op lokaal en globaal niveau, om de ambities te verhogen betreffende het behouden van - én het herstellen van - de biodiversiteit. De EU moet bestaan uit 30% natuurlijke gebieden tegen 2030 én aangetaste ecosystemen dienen te worden hersteld. Om hiervoor voldoende financiering te voorzien, stelt het Parlement voor om 10% van de EU-langetermijnbegroting toe te wijzen aan het behoud van biodiversiteit.

Het Parlement wil ook betere bescherming voor bestuivers, zoals bijen. In december 2019 bekritiseerden EP-leden het EU-bestuiversinitiatief nog als onvoldoende om de hoofdoorzaken van de afname aan te pakken.

Meer informatie over wat het Parlement doet om biodiversiteit te beschermen.