Loonkloof tussen mannen en vrouwen in Europa: feiten en cijfers (infografiek) 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Ontdek meer over de economische ongelijkheden die blijven bestaan tussen mannen en vrouwen in de EU.

Het is meer dan 25 jaar geleden sinds de goedkeuring van de VN-Verklaring van Peking, dat gelijkheid tussen mannen vrouwen wil stimuleren. De oprichting van VN-Vrouwen (UN Women) heeft hetzelfde doel, en is toegewijd aan gendergelijkheid en de emancipatie van vrouwen – en de opname van gendergelijkheid in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.


Maar eerst, wat is de stand van zaken? Er is vooruitgang geboekt, maar ongelijkheid tussen mannen en vrouwen blijft bestaan, ook op de arbeidsmarkt. Vrouwen worden gemiddeld minder dan mannen betaald in de EU.

Lees meer over wat het Parlement doet om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

Gendergelijkheid begrijpen 
  • De genderloonkloof is het verschil in het gemiddelde loon tussen mannen en vrouwen. 
  • De niet-gecorrigeerde loonkloof is het verschil tussen het gemiddelde brutoloon van mannen en vrouwen, uitgedrukt in het loonpercentage van mannen. Het houdt geen rekening met onderwijs, leeftijd, gewerkte uren of type baan. 
  • De data hebben alleen betrekking op bedrijven met 10 of meer werknemers. 

Hoe groot is de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU?

Vrouwen in de EU verdienen gemiddeld 13% minder per uur dan mannen. Er zijn grote verschillen tussen de lidstaten: in 2020 had Letland de grootste loonkloof met 22,3%, terwijl Luxemburg de laagste loonkloof had met 0,7%.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen  

Een kleinere loonkloof betekent niet per se meer gendergelijkheid. Het komt vaak voor in landen waar minder vrouwen werken. Een grote loonkloof kan dan weer een indicatie zijn dat vrouwen voornamelijk werkzaam zijn in sectoren die laagbetaald zijn of dat een aanzienlijk aantal van hen halftijds werken.

Meer lezen over de strijd van het Parlement voor gendergelijkheid in de EU.

Vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt

De redenen voor de deze loonkloof zijn niet eenvoudig – er moet rekening gehouden worden met veel factoren. Er speelt heel wat meer dan gelijk loon voor gelijk werk.

Ontdek meer over de oorzaken van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt  

Hoewel meer vrouwen dan mannen in de EU afstuderen met een hogere opleiding, worden ze minder vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Bijna 30% van de vrouwen in de EU werkt halftijds, vergeleken met 8,4% van de mannen, en er is meer kans dat ze stoppen met werken om voor kinderen of familieleden te zorgen.


De loonkloof wordt ook met de leeftijd groter – het wordt misschien groter door loopbaanonderbrekingen door vrouwen, hoewel deze patronen verschillen per land. Het verschilt ook per sector, en was in 2020 groter in de privésector dan in de openbare sector in de meeste EU-landen.


Een belangrijke reden voor de loonkloof is de oververtegenwoordiging van vrouwen in relatief laagbetaalde sectoren en minder vertegenwoordigding in hoogbetaalde sectoren. In 2020 waren 34% van de managers in de EU vrouwen – en er waren 41% vrouwelijke wetenschappers en ingenieurs.

Door de loonkloof lopen vrouwen ook meer risico om op latere leeftijd in armoede te leven. In 2020 was het pensioen van vrouwen in de EU gemiddeld 28,3% lager dan dat van mannen. Dit verschilt opnieuw tussen de lidstaten – van een pensioenkloof van 41,5% in Malta tot 0,1% in Estland.