Hoe dicht je de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU (video)  

 
 

Ontdek wat het Parlement doet om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

Ondanks het feit dat gendergelijkheid één van de basisprincipes van de EU is en dat het principe van gelijk loon voor gelijk werk meer dan 60 jaar geleden werd geïntroduceerd, worden vrouwen in de EU nog steeds 15 procent minder per uur betaald dan mannen.

 

Het Europees Parlement wil daar verandering in brengen: in een resolutie over de EU-strategie voor gendergelijkheid, aangenomen op 21 januari 2021, roepen EP-leden de Europese Commissie op om met een ambitieus nieuw actieplan voor beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen te komen. Het actieplan zou duidelijke doelen moet stellen om de loonkloof in de komende vijf jaar te verkleinen.

 

De hoofdoorzaken van ongelijk loon aankaarten

In 2019 heeft het Parlement de richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers aangenomen, waarbij nieuwe regels voor vaderschaps- en ouderschapsverlof op EU-niveau worden ingevoerd om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen, vaders te stimuleren om gezinsgerelateerd verlof op te nemen en gendergelijkheid en gelijke kansen te bevorderen.

 

In de resolutie roepen EP-leden op tot een jaarlijkse evaluatie door de Commissie van de implementatie van deze richtlijn. Ze roepen ook de EU-landen op maatregelen te nemen die verder gaan dan de richtlijn, zoals het bevorderen van flexibele werktijdregelingen.

 

Het Parlement is voorstander van het afbreken van de traditionele toewijzing van banen en activiteiten aan een bepaald geslacht en voor het nemen van concrete maatregelen om het voor vrouwen en meisjes gemakkelijker te maken om in door mannen gedomineerde sectoren te werken.

 

Lees meer over de loonkloof tussen mannen en vrouwen en de redenen erachter.

 

Armoede onder vrouwen bestrijden

Europarlementariërs eisen maatregelen tegen armoede onder vrouwen. Ze roepen op tot verbetering van de arbeidsomstandigheden in sectoren met een hoog percentage vrouwen en om het probleem aan te pakken dat vrouwen lagere pensioenen krijgen dan mannen.

 

Oplossingen voor gelijk loon: bindende doelstellingen en transparantiemaatregelen

Gelijke beloning is geregeld in een EU-richtlijn, maar het Europees Parlement heeft herhaaldelijk om herziening en verdere maatregelen verzocht.


In maart 2020 presenteerde de Europese Commissie de EU-strategie voor gendergelijkheid 2020-2025. De strategie richt zich onder meer op het aanpakken van de loon- en pensioenkloof tussen vrouwen en mannen. Europarlementariërs zouden graag meer concrete doelen en duidelijke instrumenten zien om de voortgang te volgen. In maart 2021 presenteerde de Commissie ook een voorstel over bindende loontransparantie, waarover het Europees Parlement binnenkort zal debatteren en stemmen.