Covid-19: de EU-responscapaciteit voor noodtoestanden stimuleren 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Het EU-mechanisme voor civiele bescherming zal versterkt worden om de EU uit te rusten om noodsituaties doeltreffend aan te pakken, inclusief medische crisissen zoals Covid-19.

EU-gecoördineerde respons op een aardbeving in Albanië  

Het fonds helpt EU-landen om op noodsituaties en rampen te reageren. In het verleden werd het geactiveerd om te helpen bij aardbevingen, branden, overstromingen en recent om het nodige medische materieel bijeen te krijgen om Covid-19 te bedwingen en EU-burgers te evacueren die over de hele wereld gestrand waren door het coronavirus.

Bekijk de tijdlijn met EU-maatregelen om Covid-19 en de impact ervan te bestrijden.

Om de leemten op te vullen die de pandemie heeft blootgelegd, wil het Europees Parlement de paraatheid en respons op noodsituaties op EU-niveau verbeteren.

Tijdens een stemronde op 16 september 2020, keurde het Europees Parlement een vernieuwd mechanisme voor civiele bescherming (UCPM) goed, met een warm onthaal voor de aanzienlijke toename van de toegekende begroting voor 2021-2027, zoals voorgesteld door de Europese Commissie.

EP-leden willen meer duidelijkheid over hoe de financiering verdeeld kan worden tussen preventie, paraatheid en respons. Het Parlement zei dat een aanzienlijk groter deel naar paraatheid moet gaan, inclusief de aankoop van nodige middelen om de lidstaten te helpen toekomstige gezondheidscrisissen - vergelijkbaar met de Covid-19-pandemie - efficiënt aan te pakken.

EU-defensiemechanisme om levens te redden

Sinds de oprichting in 2001, werd het EU-mechanisme voor civiele bescherming – een samenwerkingssysteem voor wederzijdse bijstand – al 330 keer ingeschakeld om in en buiten de EU op natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen te reageren, zoals bosbranden, overstromingen, zee verontreiniging, aardbevingen, orkanen, industriële ongevallen en crisissen zoals gezondheidscrisissen.

Tijdens de huidige coronavirus-uitbraak, wordt het mechanisme gebruikt om lidstaten en hun nationale volksgezondheid te steunen, dankzij de coördinatie van de levering van medisch urgentiemateriaal en persoonlijk beschermingsmateriaal in Europa en de rest van de wereld.

Het heeft ook geholpen om meer dan 82 000 EU-burgers vanuit heel de wereld terug naar Europa te repatriëren.


Het versterken van de capaciteit om op noodsituaties te reageren

Wanneer een lidstaat getroffen wordt door een ramp, kan het hulp vragen via het mechanisme. De Commissie coördineert de respons en financiert ten minste 75% van het transport en operationele kosten.

In 2019 ontwikkelde de EU een nieuwe Europese reserve voor bijkomende middelen, dat RescEU heet, om onmiddellijk in te springen wanneer de middelen die door de lidstaten ingezet worden niet voldoende zijn.

Midden maart 2020, bij de uitbraak van de coronapandemie, waren de voorraden van medisch materieel ook deel van de RescEU om landen te helpen met materieeltekorten. De regels die door het Parlement gesteund worden, maken het mogelijk om tot 100% financiering te voorzien om de RescEU-capaciteit te realiseren, die zal gevestigd worden in één of meerdere lidstaten.

Door lessen te trekken uit de pandemie, willen EP-leden in het 2021-2027 programma een groter bedrag toewijzen aan paraatheid, inclusief financiering om de nieuwe en noodzakelijke RescEU uitrusting en materialen te kopen – zoals vliegtuigen voor bosbrandbestrijding, speciale waterpompen, veldhospitalen, speciale medische apparatuur en andere middelen om lidstaten beter te helpen wanneer de nationale capaciteit overbelast is.


Volgende stappen

Het Parlement kan nu beginnen aan de onderhandelingen met de Raad van ministers om het nieuwe systeem vanaf 2021 operationeel te maken.