Covid-19: Wat het Europees Parlement doet om de crisis in te dammen 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Het Parlement is bereid om EU-landen te helpen om het coronavirus en de socio-economische impact van de uitbraak aan te pakken.

Winkels sluiten in Wales - © Stephen Davies / Adobe Stock  

Steun van het Parlement

Het Parlement keurde tijdens een buitengewone plenaire sessie op 26 maart de volgende drie voorstellen goed, die mensen en bedrijven moeten ondersteunen in hun strijd tegen de crisis:

  • The Corona Respons Investeringsinitiatief: bedoeld om €37 miljard van de beschikbare EU-fondsen door te sluizen naar mensen, regio’s en landen die het hardst door de coronavirus-pandemie zijn getroffen. De middelen zijn bestemd voor de gezondheidszorg, kleine en middelgrote bedrijven, de arbeidsmarkt en andere kwetsbare economische sectoren in de EU-lidstaten.
  • De uitbreiding van het EU-Solidariteitsfonds, voor volksgezondheidcrisissen. De maatregelen maken in 2020 een bedrag van 800 miljoen euro beschikbaar voor de EU-landen.
  • Tijdelijke opschorting van de EU-regels over luchthavenslots. Hierdoor zullen luchtvaartmaatschappijen tijdens de coronacrisis geen "spookvluchten" meer hoeven uit te voeren.

Tijdens de buitengewone plenaire sessie op 16-17 april werden bijkomende maatregelen door het Parlement goedgekeurd:

  • Maximale flexibiliteit voor inzet van ongebruikte EU-structuurfondsen ter bestrijding van de gevolgen van Covid-19 voor de EU-burgers.

  • Meer steun voor vissers, aquacultuurbedrijven en producenten van levensmiddelen in de EU.

  • Het Fonds voor Europese steun aan de meest hulpbehoevenden zal hulp blijven verlenen daar waar het het meest nodig is.

EP-leden keurden ook meer dan 3 miljard euro goed voor steun aan de gezondheidszorg in de EU en roepen op tot een omvangrijk herstelplan en EU-coronasolidariteitsfonds.

De voorstellen maken deel uit van een gecoördineerde respons om de gevolgen van de coronavirus-pandemie af te remmen. Ze werden op 13 maart gepresenteerd werden door de Europese Commissie en tijdens de plenaire sessie van 16-17 april goedgekeurd door het Parlement.

De maatregelen die door de Commissie werden aangekondigd om Covid-19 aan te pakken werden door Parlementsvoorzitter David Sassoli positief ontvangen.

Hier vind je alle maatregelen.

Voorzitter Sassoli zei dat het Parlement vastbesloten was om deze maatregelen zo snel mogelijk goed te keuren.

Ga naar de bronpagina

Om onze landen te redden moeten we samenwerken in Europa. We moeten meer doen. Het motto in Europa vandaag is solidariteit. Niemand zal achtergelaten worden en niemand zal alleen handelen.”

David Sassoli 

Voorzitter van het Europees Parlement

“Covid-19 verplicht iedereen om verantwoordelijk en voorzichtig te zijn. Het is een delicaat moment voor ons allemaal. Het Parlement zal ononderbroken zijn werkzaamheden verderzetten. Geen enkele virus kan de democratie stopzetten.”

EU strategie om de uitbraak aan te kunnen

De Commissie stelt maatregelen voor om:

  • de nodige toelevering aan de gezondheidszorg te verzekeren door te waken over de betrouwbaarheid van de interne markt en de productie- en distributieketen
  • mensen te ondersteunen zodat inkomen en banen niet buitensporig getroffen worden en om permanente gevolgen van de crisis te vermijden
  • bedrijven te steunen en te verzekeren dat de liquiditeit van de financiële sector de economie kan blijven ondersteunen
  • EU-landen toe te staan om resoluut en op een gecoördineerde manier op te treden, inclusief door de regels rond overheidssteun en steunmaatregelen te versoepelen.

Ontdek welke maatregelen de EU al genomen heeft om de pandemie in te dammen.