Onderzoek naar Covid-19-vaccins en behandelingen 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Terwijl de wereld worstelt om de corona-pandemie in te dijken, steunt de EU de inspanningen om zo snel mogelijk een vaccin en doeltreffende behandelingen te ontwikkelen.

De EU heeft een gecoördineerde respons opgericht om de huidige crisis te helpen aanpakken. Het financieren van onderzoek en innoverende projecten om een behandeling te vinden voor Covid-19 zijn een essentieel onderdeel van dit plan.

De EU en de lidstaten werken nauw samen in de race om veilige en doeltreffende vaccins tegen Covid-19 te vinden. De nadruk ligt op de ontwikkeling van een profylactisch vaccin om de ziekte te voorkomen en een therapeutisch vaccin voor de behandeling. Er worden momenteel versnelde wetgevingsprocedures ontwikkeld zodat de nodige vergunningen voor het op de markt brengen van veilige, effectieve en hoogwaardige corona-gerelateerde geneesmiddelen zo snel mogelijk kunnen worden verleend.

EP-leden bespraken op 14 mei hoe de EU de ontwikkeling van Covid-19-vaccins en -behandelingen kan accelereren in een debat met vicevoorzitter van de Europese Commissie Margaritis Schinas en het Kroatische voorzitterschap. Europarlementsleden loofden de inspanningen van de EU om onderzoek te steunen, maar benadrukten de noodzaak om voor iedereen toegang tot betaalbare geneesmiddelen te garanderen. 

De huidige uitbraak aanpakken

De Europese Commissie heeft €48.5 miljoen toegewezen aan 18 onderzoeksprojecten van Horizon 2020, het EU-kaderprogramma dat onderzoek financiert.

De 140 onderzoeksteams in en buiten de EU die deelnemen aan deze projecten werken aan:

  • het verbeteren van de paraatheid en de respons op uitbraken, dankzij een beter controlesysteem om de verspreiding van het virus te voorkomen en in te perken
  • snelle diagnose testen voor medische centra, die een snellere en nauwkeuriger diagnose mogelijk maken
  • nieuwe behandelingen
  • het ontwikkelen van nieuwe vaccins

De onderzoeksteams zullen hun resultaten delen om de respons van de publieke gezondheidszorg te versnellen.

De Europese Commissie deed ook een oproep voor het indienen van onderzoeksvoorstellen tegen het einde van maart, gericht op het ontwikkelen van behandelingen en diagnostiek om de huidige uitbraak aan te pakken en ons beter voor te bereiden op de toekomst. Dit valt binnen het domein van het Innovatief Medicijnen Initiatief (IMI) – een publieke-private samenwerking tussen de EU en de farmaceutische industrie, tevens gefinancierd door Horizon 2020. Er werden 8 grootschalige projecten geselecteerd en de Commissie heeft haar bijdrage verhoogd van €45 miljoen tot €72 miljoen, terwijl €45 miljoen ter beschikking wordt gesteld door de farmaceutische sector. 

Op 16 maart verleende de Europese Commissie €80 miljoen financiële steun aan het innovatieve Duits vaccinbedrijf CureVac om hun werk aan een coronavirus vaccin te ondersteunen. Deze steun is ook afkomstig van Horizon 2020, in de vorm van een garantie voor een EIB-lening van een identiek bedrag, die op dit moment wordt geëvalueerd.

Coronavirus: tijdlijn van EU-acties

Bestaande programma’s


De EU had al een aantal financieringsmechanismen voor onderzoek en noodsituaties beschikbaar om volksgezondheidscrisissen aan te pakken, die nu al zijn ingeschakeld. Onder andere PREPARE en het Europese Virusarchief maken hier deel van uit. PREPARE is een project dat de paraatheid steunt van Europese ziekenhuizen en hun begrip van de dynamiek van een uitbraak. Het Europese Virusarchief is een virtuele collectie van virussen om onderzoekers te helpen bij de diagnosestelling.

De EU steunt ook start-ups en KMO’s met innoverende projecten die mogelijk kunnen helpen om de uitbraak in te dammen, inclusief Epishuttle - een project voor gespecialiseerde isolatie units, en m-TAP - een luchtfilteringtechnologie om virale luchtdeeltjes te verwijderen.

Tijdens het plenair debat op 14 mei zei Schinas dat de Commissie aan een nieuwe EU-farmaceutische strategie werkt om de EU beter voor te bereiden in de toekomst en van de huidige crisis te leren. De strategie wordt later dit jaar gepresenteerd. 

10 dingen die de EU doet om het coronavirus in te dijken