Coronavirus: tijdlijn van EU-acties 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

De EU neemt vele maatregelen om de coronapandemie en haar impact aan te pakken. Bekijk onze tijdlijn om een goed idee te krijgen per thema.

Ontdek wat de EU doet op het vlak van gezondheidszorg, onderzoek, economie, werkgelegenheid, maatschappij, reizen en transport en hoe de EU partnerlanden over de hele wereld helpt in de strijd tegen Covid-19.

U kunt ook onze coronatijdlijn 2021 bekijken

GEZONDHEIDSZORG 
Volksgezondheidssectoren ondersteunen en de beschikbaarheid van medische hulpmiddelen waarborgen  
 • 20 miljoen snelle antigeentests voor de lidstaten 
  18 december 2020 

  De Europese Commissie stelt gemeenschappelijke regels voor het gebruik, de validering en de wederzijdse erkenning van snelle antigeentests voor. Daarnaast worden meer dan 20 miljoen tests ter beschikking van de lidstaten gesteld.

  infographic illustration    
 • EU4Health-Gezondheidsprogramma 
  14 december 2020 

  De onderhandelaars van de Raad en het Parlement bereiken overeenstemming over het EU4Health-programma, dat tot doel heeft grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen aan te pakken en veerkrachtige Europese gezondheidsstelsels tot stand te brengen. Dankzij het Parlement werd de financiering voor 2021-2027 tot 5,1 miljard euro verhoogd. De Europese Commissie had het nieuwe programma op 28 mei voorgesteld.

  infographic illustration    
 • Een Europese Gezondheidsunie 
  11 november 2020 

  De Commissie presenteert een eerste reeks maatregelen om een Europese Gezondheidsunie te creëren om beter voorbereid te zijn en beter te reageren op huidige en toekomstige gezondheidscrises. Volgens het voorstel moet een EU-noodresponsmechanisme ingesteld worden om onafhankelijk en sneller een noodtoestand af te kondigen en met strengere mandaten voor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC).

  infographic illustration    
 • Invoer van medische hulpmiddelen vergemakkelijken 
  28 oktober 2020 

  Om gemakkelijker aan medische hulpmiddelen uit derde landen te komen, ziet de Commissie tijdelijk af van douanerechten en btw op de invoer van medische uitrusting uit niet-EU-landen. De vrijstelling, die al sinds 30 januari 2020 beschikbaar was, werd verlengd tot april 2021. Nieuwe regels zullen ziekenhuizen en huisartsen btw-vrijstelling geven voor de verkoop van vaccins en testkits.

  infographic illustration    
 • Tekort aan geneesmiddelen aanpakken 
  17 september 2020 

  Op 17 september keurde het Parlement een resolutie goed die vraagt dat de EU zelfredzamer wordt op het vlak van volksgezondheid door voorraden veilig te stellen, de lokale productie van geneesmiddelen te herstarten en een betere EU-coördinatie te verzekeren tussen de diverse nationale gezondheidsstrategieën.

  infographic illustration    
 • Ondersteuning voor behandelingen via convalescent plasma 
  31 juli 2020 

  Meer dan 200 bloedafnamecentra in de hele EU kunnen financiering aanvragen voor de aankoop van plasmaferese-apparatuur om de behandeling van nieuwe Covid-19-patiënten te ondersteunen.

  infographic illustration    
 • EU-toegang tot Remdesivir 
  28 juli 2020 

  Dankzij het contract dat getekend werd met het farmaceutisch bedrijf Gilead, worden behandelingen met van Veklury [Remdesivir] - het eerste geneesmiddel dat op EU-niveau werd toegelaten voor de behandeling van Covid-19 - beschikbaar in alle lidstaten en het VK.

  infographic illustration    
 • Paraatheid versterken tegen toekomstige uitbraken  
  15 juli 2020 

  De Commissie heeft onmiddellijke maatregelen op korte termijn voorgesteld om de EU-paraatheid te versterken tegen toekomstige uitbraken van COVID-19, zoals meer testen, de levering van geneesmiddelen en medische materieel waarborgen en de negatieve effecten van de seizoensgriep verminderen.

  infographic illustration    
 • Nieuwe voorschriften voor medische apparatuur uitgesteld 
  17 april 2020 

  Om tekorten of vertragingen bij het op de markt brengen van belangrijke medische hulpmiddelen te voorkomen, heeft het Parlement ermee ingestemd om de toepassing van de nieuwe verordening betreffende medische hulpmiddelen uit te stellen.

  infographic illustration    
 • Noodhulp om de gezondheidszorg te steunen 
  17 april 2020 

  De EU maakt meer dan 3 miljard euro uit haar begroting vrij om medische hulpmiddelen te verspreiden, het vervoer van apparatuur en patiënten te coördineren en de bouw van veldhospitalen te ondersteunen. Op de langere termijn zal het fonds testcapaciteiten en onderzoek financieren.

  infographic illustration    
 • Een gemeenschappelijke EU-voorraad van medische uitrusting aanleggen 
  20 maart 2020  

  De EU besluit een strategische “rescEU”-voorraad aan te leggen van beademingsapparatuur, herbruikbare maskers en benodigdheden voor laboratoria en geneeskundige behandelingen, om lidstaten met tekorten te helpen.

  infographic illustration    
 • De productiecapaciteit opschalen 
  20 maart 2020 

  De Europese normen voor medische hulpmiddelen (zoals gezichtsmaskers, beschermende kleding en ademhalingsbeschermingsmiddelen) worden vrij beschikbaar gesteld om de productiestijging te vergemakkelijken.

  infographic illustration    
 • Een Europees team van deskundigen samenstellen 
  17 maart 2020 

  Een panel van zeven epidemiologen en virologen uit verschillende lidstaten stelt wetenschappelijk onderbouwde EU-responsrichtlijnen op en coördineert risicobeheersmaatregelen.

  infographic illustration    
 • De beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen waarborgen  
  15 maart 2020 

  Voor de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondmaskers, gelaatsschermen en beschermende kleding) naar landen buiten de EU wordt een uitvoervergunning verplicht.

  infographic illustration    
 • Samen medische hulpmiddelen aankopen 
  28 februari 2020 

  De lidstaten werken samen in het kader van een gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst om persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals handschoenen, mondmaskers en beschermende pakken), beademingsapparaten en testkits aan te schaffen.

  infographic illustration    
ONDERZOEK 
Onderzoek en innovatie ondersteunen met het oog op doeltreffende behandelingen en vaccins  
 • Goedkeuring tweede vaccin 
  6 januari 2021 

  Het door Moderna ontwikkelde COVID-19-vaccin krijgt een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen in de EU.

  infographic illustration    
 • Begin van de vaccinatie in de EU 
  27 december 2020 

  De vaccinatie tegen COVID-19 begint in de hele EU. Eerst worden de mensen gevaccineerd die tot de prioritaire groepen behoren zoals die in de nationale vaccinatiestrategieën van de EU-landen zijn vastgesteld.

  infographic illustration    
 • Goedkeuring eerste vaccin 
  21 december 2020 

  Na een positieve wetenschappelijke aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) verleent de Commissie BioNTech/Pfizer de eerste voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen van een COVID-19-vaccin. De goedkeuring krijgt de steun van de lidstaten.

  infographic illustration    
 • Contracten voor vaccin tegen Covid-19  
  25 november 2020 

  De EU heeft contracten met AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, CureVac en Moderna getekend zodat lidstaten vaccins kunnen aankopen. Een donatie aan lage- en middeninkomenslanden, of vaccins doorsturen naar andere Europese landen is ook mogelijk.

  infographic illustration    
 • EU als één van de voornaamste donors aan COVAX 
  12 november 2020 

  De COVAX-faciliteit is deel van een wereldwijde samenwerking om de ontwikkeling, de productie en de gelijke toegang tot Covid-19-testen, -behandelingen en -vaccins te versnellen. De EU wil €500 miljoen bijdragen om vaccins voor lage- en middeninkomenslanden veilig te stellen.

  infographic illustration    
 • Efficiënte vaccinatiestrategie  
  15 oktober 2020 

  De Commissie presenteert de belangrijkste elementen voor de Covid-19-strategieën van de lidstaten, inclusief de prioriteitengroepen die eerst gevaccineerd moeten worden.

  infographic illustration    
 • €128 miljoen voor onderzoek naar behandelingen en vaccins  
  11 augustus 2020  

  De EU steunt 23 onderzoeksprojecten met €128 miljoen via het onderzoek en innovatieprogramma Horizon 2020.

  Dit komt bovenop de € 48,25 miljoen voor 18 onderzoeksprojecten om vaccins, nieuwe behandelingen en snelle diagnose testen te ontwikkelen en de paraatheid en de respons op uitbraken te verbeteren; en € 117 miljoen voor 8 projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van therapieën en diagnostiek via het ‘Innovative Medicines Initiative’.

  infographic illustration    
 • €75 miljoen voor vaccinontwikkelaar CureVac  
  6 juli 2020  

  De Europese Investeringsbank (EIB) en CureVac, een innovatieve vaccinontwikkelaar in Duitsland, gaan een leenovereenkomst aan van €75 miljoen voor de lopende ontwikkeling en productie van vaccins door het bedrijf, inclusief het CureVac kandidaatvaccin tegen SARS-CoV-2.

  infographic illustration    
 • Ontwikkeling vaccins versnellen 
  10 juli 2020 

  Het Parlement nam vandaag een tijdelijke afwijking aan van bepaalde regels voor klinische testen om een snellere ontwikkeling van Covid-19-vaccins toe te laten.

  infographic illustration    
 • Een wereldwijde inzamelactie om de ontwikkeling van testmaterieel en vaccins te financieren 
  27 juni 2020 

  De donorconferentie van “Global Goal: Unite for our Future” heeft €6,15 miljard aan extra financiering vrijgemaakt als deel van het Coronavirus Global Response-initiatief. Hiermee is het totale toegezegde bedrag nu bijna €16 miljard. Dit initiatief werd op 4 mei gelanceerd door de EU, samen met globale partners en roept de hulp in van landen en organisaties over de hele wereld om geld op te halen voor de ontwikkeling en verdeling van testkits, medicijnen en vaccins tegen het coronavirus.

  infographic illustration    
 • Een EU-strategie voor vaccins 
  17 juni 2020 

  De Europese Commissie presenteert een EU-strategie voor vaccins om de ontwikkeling, productie en toepassing van COVID-19-vaccins te versnellen.

  infographic illustration    
 • €100 miljoen voor de ontwikkeling van vaccins 
  11 juni 2020 

  De Europese investeringsbank steunt immunotherapiebedrijf BioNTech SE met €100 miljoen in schuldfinanciering voor hun ontwikkelingsprogramma van een Covid-19-vaccin.

  infographic illustration    
 • €314 miljoen voor startende ondernemingen en innovaties 
  8 juni 2020 

  Er wordt €166 miljoen toegewezen aan 36 bedrijven via het accelerator-pilootprogramma van de Europese Innovatieraad (EIC) om aan pioniersprojecten te werken om het virus te bestrijden en herstel te ondersteunen. Een bijkomende €148 miljoen werd toegewezen aan 36 andere bedrijven die zullen bijdragen aan het herstelplan voor Europa. 139 bedrijven kregen de nieuwe Covid-19-specifieke “Excellentiekeur” toegekend om hen te helpen andere financieringsbronnen aan te trekken.

  infographic illustration    
 • Bijkomend €122 miljoen voor onderzoek en innovatie 
  19 mei 2020 

  De EU lanceert een nieuwe oproep tot het indienen van nieuwe projecten voor de snelle productie van essentieel medisch materieel, nodig voor het testen en behandelen van patiënten; om medische technologieën voor opsporing en patiëntenzorg te verbeteren; en voor onderzoek naar gedragsveranderingen en socio-economische gevolgen van de coronapandemie om tot een betere behandeling en preventiestrategieën te komen. Er zal €122 miljoen vrijgemaakt worden van het EU-onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 om onderzoek te financieren.

  infographic illustration    
 • Platform voor gegevensuitwisseling voor onderzoekers 
  20 april 2020 

  Om onderzoekers in Europa en de rest van de wereld te ondersteunen in de strijd tegen de uitbraak van het coronavirus, lanceert de Europese Commissie samen met verschillende partners een Europees COVID-19-dataplatform om de snelle verzameling en uitwisseling van onderzoeksgegevens mogelijk te maken.

  infographic illustration    
ECONOMIE 
De financiële sector en ondernemingen ondersteunen  
 • Instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht 
  18 december 2020 

  De onderhandelaars van de Raad en het Parlement bereiken overeenstemming over de regels voor de faciliteit voor herstel en veerkracht, het belangrijkste instrument van het COVID-19-herstelplan. Het gaat om een bedrag van 672,5 miljard euro aan leningen en subsidies ter ondersteuning van hervormingen en investeringen in EU-landen.

  infographic illustration    
 • Goedkeuring langetermijnbegroting 2021-2027 
  16 december 2020 

  Tijdens zijn plenaire vergadering keurt het Parlement de volgende zevenjarige begroting goed. Samen met het COVID-19-herstelpakket zal de EU 1,8 biljoen euro kunnen verstrekken voor investeringen in een veerkrachtiger, groener en digitaler Europa. Tijdens de onderhandelingen met de Raad hebben de leden van het Europees Parlement een aanzienlijk groter budget voor het nieuwe EU4Health-programma bedongen.

  infographic illustration    
 • Compromis EU-meerjarenbegroting 
  10 november 2020 

  Het onderhandelingsteam van het Parlement bereikt een voorlopig akkoord over de 2021-2027 EU-meerjarenbegroting. Het Parlement kan een bijkomende €16 miljard veiligstellen, bovenop het goedgekeurde pakket van de EU-top in juli. €15 miljard zal essentiële EU-programma’s versterken om burgers tegen de coronapandemie te beschermen en de volgende generatie meer kansen te bieden. €1 miljard zal de EU flexibeler maken om toekomstige crises aan te pakken.

  infographic illustration    
 • €6,2 miljard om crisis aan te pakken en de verdeling van vaccins te versnellen 
  17 september 2020 

  Het Parlement keurt een verhoging goed van het 2020 budget met €6,2 miljard: cohesiefondsen zullen aangevuld worden met €5,1 miljard om te verzekeren dat aanvragen van lidstaten voor terugbetalingen om crisismaatregelen aan te pakken betaald kunnen worden en €1,1 miljard zal gebruikt worden om een Covid-19-vaccin te ontwikkelen en te verdelen.

  infographic illustration    
 • Parlement baant de weg voor coronaherstelplan  
  16 september 2020 

  Via een fast-track stemronde tijdens de plenaire sessie in september, versnelde het Parlement de procedure waarmee de EU op de markten €750 miljard kan lenen voor het coronaherstelplan. EP-leden verdedigen hun oproep om nieuwe eigen middelen te introduceren in de EU-begroting, die ten minste de kosten van het plan moeten dekken.

  infographic illustration    
 • Parlement betreurt besparingen  
  23 juli 2020 

  Nadat de EU-leiders midden juli een akkoord bereikt hebben over de begroting 2021-2027 en het herstelplan, namen EP-leden een resolutie aan tijdens de plenaire zitting van 23 juli, met hun standpunt voorafgaand aan de onderhandelingen met de Raad. Het Parlement was positief over de omvang van het herstelplan, maar betreurde besparingen in de meerjarenbegroting, het wil bindende beloftes voor eigen EU-inkomsten en zal de goedkeuring voor de meerjarenbegroting opschorten als er geen beter akkoord is. EP-leden drongen er ook op aan dat het Parlement volledig moet betrokken worden in de beslissingen rond het herstelplan.

  infographic illustration    
 • De regels versoepelen om banken aan te sporen om te lenen aan bedrijven en gezinnen 
  19 juni 2020 

  Het Parlement keurt flexibelere kapitaalvereisten goed om voordelige leningen te kunnen geven aan bedrijven en gezinnen, en verlies te kunnen absorberen, om op die manier de economische gevolgen van de Covid-19-lockdown in te dammen.

  infographic illustration    
 • Het pandemie-noodaankoopprogramma van de ECB (1 350 miljard euro) 
  4 juni 2020 

  De Europese Centrale Bank breidt het PEPP-opkoopprogramma (Pandemic Emergency Purchase Programme) met €600 miljard uit tot €1 3500 miljard. Het tijdelijk programma ter waarde van 750 miljard euro voor het aankopen van publieke en private activa, bovenop het eerder vrijgemaakte bedrag van 120 miljard euro voor de pandemie-noodrespons, werd in maart gelanceerd. 

  infographic illustration    
 • €750 miljard om de economie en sociaal herstel te stimuleren  
  27 mei 2020 

  De meeste EP-leden reageerden positief op de plannen van de Commissie (gepresenteerd door Ursula von der Leyen tijdens de plenaire zitting) voor een herstelpakket van €750 miljard (“Next Generation EU”) als onderdeel van de nieuwe EU-meerjarenbegroting voor 2021-2027 om de schok van de coronacrisis te helpen opvangen. In de resoluties van 17 april en 15 mei eisten EP-leden een robuust en omvangrijk herstelpakket, waarin de noden van de Europese burger centraal staan.

  infographic illustration    
 • Maximale flexibiliteit bij de inzet van EU-structuurfondsen 
  23 april 2020 

  Nieuwe maatregelen maken het de lidstaten mogelijk fondsen over te dragen tussen de drie belangrijkste cohesiefondsen (het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds), tussen de verschillende categorieën van regio’s en tussen de specifieke prioriteitsgebieden van de fondsen.

  infographic illustration    
 • EIB-steun voor de economie (65 miljard euro) 
  16 april 2020 

  De Europese Investeringsbank richt een garantiefonds van 25 miljard euro op dat 200 miljard euro voor de Europese economie moet gaan opleveren, naast de 40 miljard euro die reeds beschikbaar was gesteld.

  infographic illustration    
 • Europees stappenplan voor een gezamenlijke opheffing van de inperkingsmaatregelen 
  15 april 2020 

  De Europese Commissie en de Europese Raad stellen een Europees stappenplan voor en geven aanbevelingen aan lidstaten die van plan zijn de inperkingsmaatregelen op te heffen.

  infographic illustration    
 • Onmiddellijke hulp voor ten minste 100 000 kmo’s 
  6 april 2020 

  Kleine en middelgrote ondernemingen worden hard getroffen door de crisis. De EU maakt daarom ongeveer 8 miljard euro aan financiering vrij voor Europese kmo’s.

  infographic illustration    
 • EU-structuurfonds voor essentiële investeringen en hulpmiddelen (37 miljard euro) 
  27 maart 2020  

  37 miljard euro van de EU-structuurfondsen wordt beschikbaar gemaakt voor het investeringsinitiatief coronavirusrespons om zorgstelsels, kleine en middelgrote ondernemingen en arbeidsmarkten te ondersteunen.

  infographic illustration    
 • Meer begrotingsflexibiliteit  
  23 maart 2020 

  De EU maakt haar begrotingsregels flexibeler zodat lidstaten uitzonderlijke begrotingsmaatregelen kunnen nemen in reactie op de crisis.

  infographic illustration    
 • Nieuwe regels inzake staatssteun 
  19 maart 2020 

  De lidstaten kunnen de staatssteunregels flexibel toepassen om ervoor te zorgen dat er voor alle soorten bedrijven voldoende liquiditeit beschikbaar blijft en dat de economische activiteit doorgaat.

  infographic illustration    
WERKGELEGENHEID EN SAMENLEVING 
Inkomens en banen beschermen tijdens de crisis  
 • Mensen aan het werk en bedrijven overeind houden (100 miljard euro) 
  27 oktober 2020 

  Als onderdeel van de respons op de coronacrisis, voerde de EU in mei het SURE-instrument in, zodat lidstaten financiële steun kunnen ontvangen ter waarde van in totaal €100 miljard, in de vorm van leningen met gunstige voorwaarden, zodat bedrijven hun werknemers in dienst kunnen houden en arbeidstijd kunnen verkorten met inkomenszekerheid voor werknemers. Het werd op 22 september geactiveerd. De eerste bedragen werden op 27 oktober uitbetaald.

  infographic illustration    
 • De agrovoedingssector helpen 
  19 juni 2020 

  Sinds de Covid-19-uitbraak heeft de EU buitengewone financiële steun vrijgemaakt, crisismaatregelen genomen voor het laten functioneren van de markt en een flexibelere regelgeving voor de EU-landbouw geïntroduceerd om landbouwers, vissers en kleine agrovoedingsbedrijven te helpen omgaan met de gevolgen van COVID-19.

  infographic illustration    
 • Grens- en seizoenarbeiders beschermen 
  19 juni 2020 

  Het Parlement roept op tot dringende actie om de gezondheid, veiligheid en rechtvaardige werkomstandigheden van grens- en seizoenarbeiders te garanderen in de context van de coronacrisis.

  infographic illustration    
 • Klassering SARS-CoV-2 in risicogroep 
  11 juni 2020 

  Het Parlement en de Commissie komen overeen om het virus dat Covid-19 veroorzaakt, SARS-CoV-2, te klasseren in de risicogroep 3 van de EU-Biologische agentia richtlijn betreffende de bescherming van de werknemers.

  infographic illustration    
 • EU-richtlijnen voor een veilige terugkeer naar het werk 
  24 april 2020 

  De EU heeft richtlijnen opgesteld om te verzekeren dat werknemers veilig terug kunnen keren naar een gezonde werkomgeving. In de richtlijnen komen kwesties aan bod die gaan van risicobeoordeling, zorg voor zieke werknemers tot informatie voor specifieke sectoren en beroepen.

  infographic illustration    
 • Hulp en bescherming verzekeren voor de meest behoeftigen 
  23 april 2020 

  Om het risico op infectie te verlagen, kunnen voedselhulp en materiële basishulp uit het Fonds voor Europese steun aan de meest behoeftigen geleverd worden via elektronische of papieren waardebonnen en worden hulpverleners voorzien van beschermingsmiddelen.

  infographic illustration    
 • Financiële ondersteuning via het Solidariteitsfonds (800 miljoen euro) 
  26 maart 2020 

  Het Solidariteitsfonds van de EU wordt uitgebreid zodat het ook kan worden ingezet bij noodsituaties op het gebied van volksgezondheid. Hierdoor kan in 2020 800 miljoen euro worden vrijgemaakt voor lidstaten die het hardst zijn getroffen door de pandemie.

  infographic illustration    
 • Overbelasting van het internet voorkomen 
  19 maart 2020 

  De EU heeft Netflix, Facebook en YouTube verzocht de kwaliteit van hun streamingsdiensten te verlagen zodat het internet niet overbelast raakt.

  infographic illustration    
 • Privacy en gegevensbescherming verzekeren voor Covid-19 traceer-apps 
  17 april 2020 

  De Commissie stelt richtsnoeren en een EU-toolbox vast voor het ontwikkelen van nieuwe apps die de strijd tegen Covid-19 steunen. Het Parlement benadrukt dat elke digitale maatregel tegen de pandemie volledig moet voldoen aan de gegevensbescherming en privacywetgeving.

  infographic illustration    
REIZEN EN VERVOER 
Reizen beperken en de levering van essentiële diensten waarborgen  
 • Veilig blijven voor Covid-19 tijdens de winter 
  2 december 2020 

  De Europese Commissie presenteerde een strategie om het aantal Covid-19-gevallen tijdens de winterperiode te beperken. Er staan onder andere aanbevelingen in voor lidstaten om de maatregelen zoals een fysieke afstand houden en het dragen van maskers te volharden, de testcapaciteit en contacttracering verder te verbeteren, veilig reizen aan te moedigen en de vaccinatiestrategieën verder te ontwikkelen.

  infographic illustration    
 • EU-toegangspoort voor traceer- en waarschuwingsapps gaat live 
  19 oktober 2020 

  De Commissie heeft een EU-systeem (toegangspoort) ingesteld om de interoperabiliteit van de traceer- en waarschuwingsapps van individuele lidstaten over de grenzen heen te verzekeren. De eerste apps die verbonden zijn aan de dienst zijn Corona-Warn-App (Duitsland), COVID tracker (Ierland) en Immuni (Italië). Andere apps zullen in oktober en november deel van het systeem worden.

  infographic illustration    
 • Coördinatie van maatregelen die bewegingsvrijheid beperken  
  17 september 2020 

  De Commissie deed een voorstel om alle maatregelen van lidstaten om bewegingsvrijheid te beperken, te coördineren en hierover op EU-niveau helder te communiceren. In een resolutie op 17 september, steunde het Parlement het voorstel en vragen EP-leden om het inschatten van gezondheidsrisico’s en de hiervoor gebruikte methodologieën te harmoniseren.

  infographic illustration    
 • Geleidelijk de reisbeperkingen opheffen 
  15 juni 2020 

  Lidstaten heffen geleidelijk de reisbeperkingen op die opgelegd werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Het Parlement eist dat de paspoort-vrije Schengenzone zo snel mogelijk volledig functioneert.

  infographic illustration    
 • Vrij verkeer en toerisme helpen heropstarten - “Re-open EU”  
  14 juni 2020  

  Om de veiligheid van de volksgezondheid te verzekeren, heeft de EU een online platform gelanceerd, ''Re-open EU'', om reizigers te voorzien van de nodige informatie om veilig en gezond op vakantie te gaan in Europa. De informatie wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar in 24 talen.

  infographic illustration    
 • Advies om veilig te reizen 
  13 May 2020 

  De Europese Commissie heeft richtlijnen en aanbevelingen voor toerisme en transport opgesteld, om lidstaten te helpen bij de coördinatie van het veilig opheffen van reisbeperkingen en reizigers te beschermen.

  infographic illustration    
 • Een einde maken aan lege vluchten 
  26 maart 2020 

  De EU-regels over luchthavenslots, die luchtvaartmaatschappijen verplichten hun geplande start- en landingsslots te gebruiken als ze deze in het volgende seizoen niet kwijt willen raken, zijn tijdelijk opgeschort.

  infographic illustration    
 • De doorlopende levering van goederen en diensten waarborgen 
  18 maart 2020 

  De EU stelt “groene” rijstroken in bij grensovergangen om de levering van essentiële goederen en belangrijke medische - en beschermende hulpmiddelen te waarborgen binnen de eengemaakte markt.

  infographic illustration    
 • Reizen beperken om de verspreiding af te remmen 
  17 maart 2020 

  De EU heeft haar grenzen tijdelijk gesloten voor niet-essentiële reizen, om de verspreiding van COVID-19 te beperken.

  infographic illustration    
 • EU-burgers repatriëren 
  Sinds januari 2020 

  Tienduizenden EU-burgers zijn met behulp van het Uniemechanisme voor civiele bescherming vanuit derde landen naar huis gebracht.

  infographic illustration    
EU-GLOBALE RESPONS 
De inspanningen van partnerlanden steunen om de coronapandemie in te dijken  
 • €20 miljoen voor gezondheidssystemen in zuidoost Azië 
  1 december 2020 

  De EU lanceert een nieuw programma van €20 miljoen om de monitoring en testcapaciteiten van partnerlanden in de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) te verbeteren en hun gezondheidssystemen te steunen.

  infographic illustration    
 • €86,5 miljoen voor Ghana 
  20 november 2020 

  De EU heeft €86,5 miljoen vrijgemaakt voor noodfulp aan Ghana om de gevolgen van de pandemie aan te pakken.

  infographic illustration    
 • €92 miljoen voor de Sahel 
  9 november 2020 

  De EU zal €92 miljoen voorzien voor Burkina Faso, Mauritanië, Niger en Tsjaad om de landen te helpen om goede gezondheidszorg te bieden en de economische en sociale impact van de pandemie te beperken.

  infographic illustration    
 • €25 miljoen voor Gambia 
  19 oktober 2020 

  De EU mobiliseert €25 miljoen voor Gambia als deel van het ‘Team Europa’-pakket om bij te dragen aan het herstel van de pandemie en als steun aan de transitie naar democratie.

  infographic illustration    
 • EU-Humanitaire Luchtbrug  
  11 september 2020  

  De EU-Humanitaire Luchtbrug om mensen en middelen te transporteren biedt hulp aan landen overal in de wereld die getroffen werden door de Covid-19-pandemie. Sinds de lancering op 8 mei, hebben 67 vluchten medisch materieel en humanitaire hulpverleners naar kritieke gebieden in Afrika, Azië en de Amerika’s gebracht.

  infographic illustration    
 • Verdere globale leveringen van medicijnen, apparatuur en beschermende uitrusting  
  28 juli 2020  

  Via het EU-mechanisme voor civiele bescherming, brengen EU-landen medicijnen, apparatuur en beschermende uitrusting naar de hele wereld. Naast de bilaterale hulp, werd er in 24 landen - inclusief 7 lidstaten - geleverd.

  infographic illustration    
 • €64 miljoen voor Zuidelijk Afrika 
  20 juli 2020 

  De EU maakt €64,7 miljoen beschikbaar voor humanitaire hulp aan Angola, Botswana, Comoren, eSwatini, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibië, Zambia en Zimbabwe om mensen te helpen het hoofd te bieden aan de coronapandemie en extreme weersomstandigheden zoals aanhoudende droogte in de regio en andere crisissen.

  infographic illustration    
 • Nieuw hulppakket voor Noord-Afrika 
  2 juli 2020 

  De EU heeft een nieuw hulppakket goedgekeurd om migranten en lokale gemeenschappen te steunen en Covid-19 in Noord-Afrika aan te pakken. Het pakket omvat €80 miljoen aan nieuwe financiering en €30 miljoen uit het Noodfonds voor Afrika.

  infographic illustration    
 • Steun voor de Centraal-Afrikaanse Republiek 
  18 juni 2020 

  De EU leent €54 miljoen aan de Centraal-Afrikaanse Republiek om de regering te helpen in de strijd tegen het coronavirus.

  infographic illustration    
 • €60 miljoen hulppakket voor landen in d e Hoorn van Afrika 
  17 juni 2020 

  De EU heeft een hulppakket van €60 miljoen vrijgemaakt om de socio-economische en gezondheidsimpact van de crisis aan te pakken in de Hoorn van Afrika. Eerder in mei keurde de EU €105,5 miljoen goed voor humanitaire projecten voor gezondheidszorg, voedselhulp en basisbehoeften voor vluchtelingen in Djibouti, Ethiopië, Kenia en Somalië.

  infographic illustration    
 • €55 miljoen bijkomende steun voor Syrische vluchtelingen en lokale gemeenschappen in Jordanië en Libanon 
  10 juni 2020 

  De EU heeft een steunpakket van €55 miljoen vrijgemaakt om Syrische vluchtelingen en kwetsbare mensen in Jordanië en Libanon te helpen tijdens de coronacrisis. De steun komt in de vorm van gezondheidszorg, water, sanitaire en hygiënische voorzieningen. Dit komt bovenop de bijna €240 miljoen aan bijkomende hulp, die in maart werd goedgekeurd.

  infographic illustration    
 • Extra €50 miljoen voor humanitaire hulp 
  20 mei 2020 

  Een extra €50 miljoen werd gemobiliseerd voor toegang tot gezondheidszorg, beschermingsuitrusting, drinkwater en sanitaire voorzieningen voor kwetsbare personen in de Sahel en rond het Tsjaadmeer, in de Centraal-Afrikaanse Republiek, het gebied van de Grote Meren in Afrika, Oost Afrika, Syrië, Jemen, Palestina en Venezuela, en ook de Rohingya. De financiering zal worden verstrekt via niet-gouvernementele organisaties, internationale organisaties, agentschappen van de Verenigde Naties, het Rode Kruis en de Rode Halvemaan.

  infographic illustration    
 • €3 miljard aan leningen voor buur- en partnerlanden 
  15 mei 2020 

  De EU keurt €3 miljard aan leningen goed om EU-buur- en partnerlanden te helpen om de negatieve sociale en economische impact van de pandemie in te dammen, en financiele stabiliteit te behouden.

  infographic illustration    
 • €3,3 miljard EU-steun voor de Westelijke Balkan 
  29 april 2020 

  De EU mobiliseert een pakket van meer dan €3,3 miljard om partners in de Westelijke Balkan te helpen, door steun te bieden aan de gezondheidssector, voor sociale en economisch herstel, humanitaire hulpverlening aan vluchtelingen en macro- en microfinanciële bijstand.

  infographic illustration    
 • Bijna €36 miljard om partnerlanden te steunen  
  8 april 2020 

  De EU lanceert “Team-Europa” pakket om de meest kwetsbare partnerlanden te helpen in de strijd tegen de pandemie en haar sociale en economische gevolgen, in eerste instantie voor landen in Afrika en de buurlanden van de EU, maar ook Azie, de Stille Oceaan, Latijns-Amerika en de Caraïben.

  infographic illustration    
 • Tot €28 miljoen om onderzoek in sub-Saharisch Afrika  
  8 april 2020 

  De Europese Partnerschap voor klinische proeven tussen lidstaten en ontwikkelingslanden (EDCTP) lanceert drie oproepen voor het indienen van blijken van belangstelling om onderzoekscapaciteiten in sub-Saharisch Afrika te ondersteunen, met een budget tot €28 miljoen, gefinancierd door Horizon 2020, het EU-programma voor onderzoek en innovatie.

  infographic illustration    
 • €700 miljoen aan financiele steun om Griekenland te helpen met migratiecontrole 
  3 maart 2020 

  De EU voorziet €350 miljoen steun aan Griekenland, waar de meerderheid van de migranten en vluchtelingen toekomen. Een bijkomende financiering van €350 miljoen kan aangevraagd worden als aanvullend budget. Via het mechanisme voor civiele bescherming, krijgt Griekenland ook steun in de vorm van medisch materieel, medisch teams, opvang, tenten en dekens.

  infographic illustration    

Desinformatie over de pandemie verspreidt zich als een lopend vuurtje, wat het moeilijker maakt om het virus te bestrijden. De EU voorziet en moedigt het delen van betrouwbare informatie aan, en werkt samen met online platformen om nepnieuws en online oplichterij te verwijderen. Op 10 juni, stelde de Commissie enkele concrete actiepunten voor die snel van krachten kunnen worden om desinformatie tegen te gaan.


Neem ook een kijkje naar de 10 dingen die de EU doet om de Covid-19-crisis in te dammen.