Green Deal: essentieel voor een klimaatneutrale en duurzame EU 

 
 

Het Parlement wil dat de Green Deal centraal staat in het Covid-19-herstelpakket van de EU. Ontdek meer over het traject naar een klimaatneutraal Europa.

Tijdens de coronapandemie waren er minder economische activiteiten, met een vermindering van de CO2-uitstoot terwijl de EU in recessie ging. Het Parlement riep in een resolutie die op 15 mei 2020 werd goedgekeurd, op tot een ambitieus herstelplan, met de Green Deal als basis.

De Commissie beantwoordde deze oproep met “Next Generation EU”, een herstelplan van €750 miljard. Het plan, dat samen met de volgende EU-meerjarenbegroting nog moet worden goedgekeurd door de lidstaten en het Parlement, wil een groener, inclusiever, digitaal en duurzaam Europa creëren, en de EU weerbaarder maken tegen toekomstige crises – zoals de klimaatcrisis.

In november 2019 riep het Parlement een klimaatnoodtoestand uit en vroegen ze aan de Commissie om in al haar voorstellen de doelstelling van 1,5°C op te nemen om de opwarming van de aarde te beperken en te verzekeren dat broeikasgassen aanzienlijk verminderen.

Daarop reageerde de nieuwe Commissie met de Europese Green Deal, een stappenplan voor Europa om klimaatneutraal te worden tegen 2050.

Ontdek meer over de vorderingen van de EU op weg naar haar klimaatdoelstellingen.

De eerste stappen van de Green Deal


De groene transitie financieren

In januari presenteerde de Commissie het Duurzaam Europa Investeringsplan, de strategie om de Green Deal te financieren door het komende decennium ten minste een biljoen euro aan openbare en privé-investeringen aan te trekken.

De helft zal van de EU-begroting komen en €25 miljard wordt verwacht van het EU-emissiehandelssysteem.

Het mechanisme voor een rechtvaardige transitie, dat tijdens 2021-2027 ten minste €100 miljard moet opleveren, zal de socio-economische impact verlichten voor werknemers en gemeenschappen die het meest getroffen worden door de veranderingen. In mei 2020 stelde de Commissie een een mechanisme voor de overheidssector ter ondersteuning van groene investeringen voor regio’s die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Het moet nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement.

Om investeringen in milieuvriendelijke activiteiten te stimuleren en ‘groenwassen’ te voorkomen, heeft het Parlement op 18 juni een nieuwe wetgeving inzake duurzame investeringen goedgekeurd.

EU-klimaatwet

In maart 2020 stelde de Commissie de klimaatwet voor, een wettelijk kader om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. In januari, riep het Parlement op tot ambitieuzere emissiereductiedoelstellingen dan de voorstellen van de Commissie. De uitvoerende macht van de EU zal later dit jaar naar verwachting een aangepaste tussentijdse doelstelling voor 2030 voorstellen.

De Europese Industrie en kmo’s (of mkb’s) versterken

In maart 2020 presenteerde de Commissie een nieuwe industriestrategie voor Europa, om te verzekeren dat Europese bedrijven de overgang kunnen maken naar klimaatneutraliteit en een digitale toekomst.

Omdat 99% van de Europese bedrijven kleine en middelgrote bedrijven (kmo’s of mkb’s) zijn, goed voor 50% van de het bbp van de EU en verantwoordelijk voor 2 op 3 banen, stelde de Commissie in parallel een nieuwe kmo-strategie voor, om innovatie te stimuleren; bureaucratie te verminderen en voor een betere toegang tot financiën.

De circulaire economie stimuleren

De Commissie presenteerde in maart ook het nieuwe actieplan voor een circulaire economie, met maatregelen rond de levenscyclus van producten om circulaire economische processen te stimuleren, duurzaam gebruik te bevorderen en minder afval te garanderen. Het zal zich richten op:

  • Elektronica en ICT
  • Batterijen en voertuigen
  • Verpakking en plastic
  • Textiel
  • Bouwsector en gebouwen
  • Voedselketen

Ontdek meer over de EU-maatregelen voor een circulaire economie en hoe het EP plasticvervuiling aanpakt.

Een duurzaam voedingssysteem creëren

De voedingssector is één van de hoofdschuldigen van klimaatverandering. Hoewel landbouw in de EU de enige grote landbouwsector in de wereld is die zijn broeikasgassen verminderd heeft (met 20% sinds 1990), is het nog steeds verantwoordelijk voor ongeveer 10% van de wereldwijde broeikasgasuitstoot (waarvan 70% door dieren).

De ‘van boer tot bord-strategie’ die in mei 2020 door de Commissie voorgesteld werd, garandeert een eerlijk en milieuvriendelijk voedingssysteem, terwijl het ook het voortbestaan van landbouwers waarborgt. Het betreft de volledige voedselketen, van het gebruik van pesticiden en de verkoop van antimicrobiële stoffen te halveren, tot het verminderen van het gebruik van kunstmeststoffen en het stimuleren van organische landbouw.

Ontdek hoe het Parlement pesticiden in voedsel bestrijdt.

Biodiversiteit behouden

De EU wil tegelijkertijd het verlies van biodiversiteit aanpakken, inclusief de mogelijke uitsterving van 1 miljoen plant- en diersoorten. De EU-biodiversiteitstrategie voor 2030, voorgesteld in mei, wil de natuur beschermen, de aantasting van ecosystemen terugdraaien en het verlies van biodiversiteit te stoppen. De voornaamste doelstellingen zijn:

  • Meer beschermde gebieden
  • De afname van bestuivers tegenhouden en terugdraaien
  • 3 miljard bomen planten tegen 2030
  • €20 miljard per jaar vrijmaken voor biodiversiteit