Parlement kleurt goud om kinderen te steunen die tegen kanker strijden 

 
 
Het Parlementsgebouw in Brussel kleurt goud om kinderen te steunen die tegen kanker strijden  

Het Parlement neemt deel aan de ‘Gouden september’-campagne om kinderkanker onder bredere aandacht te brengen, door het Parlement van 1 tot 6 september met goud te verlichten.

Elk jaar wordt er in Europa bij 35 000 kinderen kanker vastgesteld. Ondanks het feit dat de kans op overleven op de leeftijd van 5 jaar 80% is, zijn er nog steeds grote verschillen tussen Europese landen door ongelijke toegang tot de beste zorg en expertise.

.

500 000  ; Geschat aantal overlevenden van kinderkanker in Europa in 2020

Leukemie blijkt de meest frequente en de meest dodelijke kanker voor kinderen, verantwoordelijk voor meer dan 30% van de nieuwe diagnoses en kankerslachtoffers dit jaar.

De bestrijding van kanker is een prioriteit voor de EU. In juni richtte het Europees Parlement een bijzondere commissie kankerbestrijding op om na te gaan welke concrete acties de EU kan ondernemen.

De bijzondere commissie kankerbestrijding zal het volgende evalueren:  
  • de mogelijkheid om levenskwaliteit van patiënten en families te verbeteren 
  • wetenschappelijke kennis over preventie en specifieke actie rond tabak, obesitas, alcohol, pollutie, etc.  
  • het steunen van onderzoek naar preventie, diagnose en behandeling van kinderkanker en zeldzame kankers, waar een EU-aanpak de beste kans op succes biedt 
  • vroegtijdige opsporing en screeningprogramma’s  
  • non-profit klinische studies steunen  
  • mogelijke EU-actie om de prijzen van behandelingen transparanter te maken en om betaalbaarheid en toegang te verbeteren  

Ewa KOPACZ, coördinator kinderrechten in het Europees Parlement (EVP, Polen) zei: "Terwijl we moeten ijveren om kanker bij kinderen te voorkomen, moeten we ook verzekeren dat alle kinderen met een kankerdiagnose gelijke toegang krijgen tot behandelingen en de juiste zorg krijgen tijdens hun behandeling en herstel.”


De vicevoorzitter van het Parlement en tevens voormalig kinderarts en minister van volksgezondheid voegde toe: "Door het Parlement goud te kleuren, sturen we een sterk signaal van solidariteit en steun naar kinderen en jongvolwassenen die tegen kanker strijden, hun families, overlevenden van kinderkanker en de professionals die hen helpen.”