AI-regels: wat het Europees Parlement wil 

 
 

Ontdek hoe EP-leden de wetgeving rond EU-artificiële intelligentie willen vormgeven - om innovatie te stimuleren maar tegelijk veiligheid en mensenrechten te verzekeren.

Feiten en cijfers over artificiële intelligentie - investeringen in AI en de economische impact  

Artificiële intelligentie (AI) is een belangrijk onderdeel van de digitale transformatie van de maatschappij. Het is moeilijk om ons een leven in te beelden zonder het gebruik van AI voor vele goederen en diensten, en er zijn nog meer veranderingen op komst op het vlak van onder andere werkgelegenheid, bedrijfsleven, financiën, gezondheid, veiligheid en landbouw. AI is ook een essentieel onderdeel van de Green Deal en het Covid-19-herstel.

De EU bereid een eerste reeks regels voor om toezicht te houden over de kansen en bedreigingen van AI, met de nadruk op vertrouwen scheppen in AI - inclusief de aanpak van de potentiële impact van AI op individuen, de maatschappij en de economie. Maar ze willen tegelijkertijd ook een klimaat creëren waarin Europese onderzoekers, ontwikkelaars en bedrijven kunnen gedijen.

De Commissie wil particuliere en openbare investeringen in AI-technologie zien stijgen tot €20 miljard per jaar.

Feiten en cijfers over artificiële intelligentie - patentaanvragen en nieuwe banen  

Het werk van het Parlement rond AI-wetgeving

Vooruitlopend op een Commissievoorstel over AI, dat begin 2021 verwacht wordt, richtte het Parlement een bijzondere commissie artificiële intelligentie in het digitale tijdperk (AIDA) op om de impact en uitdagingen van AI op de Europese economie te onderzoeken. “Europa moet AI ontwikkelen dat betrouwbaar is, vooroordelen en discriminatie wegwerkt en het algemeen welzijn dient, terwijl het verzekert dat bedrijven en de industrie kunnen bloeien en voor economische welvaart zorgen”, zei voorzitter van de AIDA-commissie Dragoș Tudorache (Renew, Roemenië).

Op 20 oktober keurde het Parlement drie rapporten goed die aangeven hoe de EU AI kan reguleren op de best mogelijke manier om innovatie, ethische normen en vertrouwen in technologie te stimuleren.

EP-leden zeiden dat de regels mensgericht moeten zijn. Het rapport bevat voorstellen om veiligheid, transparantie, aansprakelijkheid en respect voor de grondrechten te garanderen, om vooroordelen en discriminatie te voorkomen, en om sociale en ecologische verantwoordelijkheid te stimuleren. “De burgers staan centraal in dit voorstel”, zei rapporteur Ibán García del Blanco (S&D, Spanje) tijdens een persconferentie.

Axel Voss (EVP, Duitsland) legde uit dat de burgerlijke aansprakelijkheidsregeling voor artificiële intelligentie het dubbele doel heeft om vertrouwen op te bouwen door burgers te beschermen en tegelijkertijd om innovatie aan te moedigen door bedrijven rechtszekerheid te bieden. “We dringen niet aan op een revolutie: er moeten universele regels zijn voor bedrijven, en er moet rekening gehouden worden met bestaande wetgeving”, zei hij.


Op het vlak van intellectueel eigendomsrecht, benadrukte het Parlement het belang van een efficiënt systeem voor verdere AI-ontwikkelingen - inclusief de kwestie van patenten en nieuwe creatieve processen. Wie de eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten van iets dat volledig ontworpen werd door AI is één van de vragen die moet beantwoord worden, zei rapporteur Stéphane Séjourné (Renew, Frankrijk).

Het Parlement werkt aan een breed scala van andere AI-gerelateerde zaken: