Overgang naar een nieuw EU-landbouwbeleid: bescherming van het inkomen en de voedselzekerheid van landbouwers 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Vertraging bij de hervorming van het landbouwbeleid heeft geen invloed op het inkomen van landbouwers. Het EP keurde in december 2020 een voorstel goed om een vlotte overgang te waarborgen.

Seizoenarbeiders uit Roemenië oogsten komkommers op een landbouwbedrijf in Noordoost-Duitsland ©AFP/DPA/Patrick Pleul  

Op 30 juni 2020 bereikten het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad overeenstemming over een voorstel tot het behoud van de belangrijkste bepalingen voor landbouwers tot eind 2022.

Vertraging bij de onderhandelingen over het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) betekent dat er een overgangsperiode nodig is om ervoor te zorgen dat landbouwers hun inkomsten niet verliezen en dat de landbouwproductie in de EU wordt veiliggesteld. Het Parlement keurde het nieuwe GLB in november 2021 goed. Het zal in januari 2023 van kracht worden.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het EU-landbouwbeleid, dat in 1962 werd gelanceerd, heeft tot doel de productiviteit in de landbouw te verbeteren, plattelandsontwikkeling te bevorderen, milieu- en klimaatproblemen aan te pakken en een eerlijk inkomen voor landbouwers te waarborgen.

Deze doelstellingen worden bereikt door middel van:

Voor deze bepalingen, die regelmatig worden geactualiseerd, is financiering uit de langetermijnbegroting van de EU nodig. De GLB-uitgaven zijn goed voor ongeveer 34,5 % van de EU-begroting voor 2020.

Meer landbouwfeiten en -cijfers in onze infografiek.