Het Parlement wil een einde maken aan dakloosheid in de EU  

 
 

Het Europees Parlement wil tegen 2030 een einde maken aan dakloosheid in de EU. Ontdek welke maatregelen Europarlementariërs willen.

In een resolutie die op 24 november werd aangenomen, roepen EP-leden de EU en de lidstaten op om dakloosheid tegen 2030 te stoppen. Ze willen een EU-kader met nationale strategieën en vragen de lidstaten om dakloosheid te decriminaliseren en financiering vrij te maken om het probleem op te lossen.

Waarom is dakloosheid een belangrijk onderwerp

Huisvesting is een fundamenteel mensenrecht noteert het Parlement. Toch slapen er elke nacht meer dan 700,000 mensen op straat in Europa, een toename van 70% over de voorbije tien jaar. In Nederland was er een toename van 71,3% tussen 2009 en 2016. In België, was er een toename van 30% tussen 2007 en 2014 (in Brussel is het de voorbije tien jaar verdubbeld).

Door de Covid-19-crisis lopen daklozen nog meer risico omdat ze buiten verhouding een veel zwakkere gezondheid hebben en geen toegang hebben tot hygiëne en gezondheidszorg. Met de huidige economische crisis en banenverlies, zouden de daklozencijfers kunnen stijgen.Ga naar de bronpagina

Dakloosheid is [...] één van de zwaarste vormen van armoede en ontbering, waaraan een einde moet komen door gericht en geïntegreerd beleid.

EP-resolutie over de aanpak van dakloosheid in de EU  

Dakloze mensen zijn vaak het doelwit van haatmisdaden en geweld, en worden sociaal gestigmatiseerd. De profielen van daklozen in de EU veranderen ook, met steeds meer kinderen, migranten, minderheden, vrouwen en families die op straat leven.

De oplossingen van het Parlement tegen dakloosheid

Het Parlement roept EU-landen op tot

  • gelijke toegang bieden aan openbare diensten zoals gezondheidszorg, onderwijs en sociale diensten
  • steun aan integratie van daklozen in de arbeidsmarkt via tewerkstellingsprogramma’s, training en op maat gemaakte regelingen
  • constante toegang bieden tot noodopvang als laatste oplossing (naast preventie en steunmaatregelen)
  • werken aan een gezamenlijke definitie, verbeterde gegevensverzameling en coherente indicatoren om de omvang van het probleem beter te begrijpen en te beoordelen

Daarnaast vraagt het Parlement de EU-lidstaten om het principe van ‘huisvesting eerst’ toe te passen - dat al een succesvolle introductie kent in verscheidene landen. In tegenstelling tot meer ‘traditionele’ benaderingen, wil het ‘huisvesting eerst’-model daklozen zo snel mogelijk permanent huisvesten, vóórdat andere kwesties aangepakt worden.

Tekort aan betaalbare woningen is een groeiend probleem

Ondanks de aanzienlijke verschillen tussen de EU-landen, is het tekort aan betaalbare huisvesting een groeiend probleem, met een 5,2% verhoging van de woningprijzen in de EU27 in het tweede kwartaal van 2020, vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2019.

Dit is een probleem voor eigenaars of huurders met een laag inkomen: in 2018 spendeerde bijna 38% van de families met een armoederisico 40% van hun besteedbaar inkomen aan huisvesting, vergeleken met 10,2% van de algemene bevolking.

Het Parlement werkt ook aan voorstellen voor goede, betaalbare huisvesting en een inclusieve huizenmarkt.