Coronavirus: tijdlijn van EU-acties in 2021 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Bekijk op onze tijdlijn hoe de EU de gevolgen van de coronapandemie in 2021 aanpakt.

Ontdek welke maatregelen de EU in 2021 neemt om vaccins en behandelingen in te zetten, de economie, werkgelegenheid, reizen en vervoer te stimuleren en partnerlanden over de hele wereld te helpen in de strijd tegen Covid-19.

U kunt ook onze coronatijdlijn 2020 en 2022 bekijken.

COVID-19-tijdlijn 2021  
description: Volg de ontwikkelingen in 2021  

Vaccinatiecertificaten geldig voor negen maanden

title short description: De Commissie heeft beslist dat digitale Covid-19-vaccinatiecertificaten negen maanden geldig zullen zijn om te reizen in de EU. De beslissing is gebaseerd op de aanbeveling van een boosterdosis ten laatste zes maanden na de eerste vaccinatiecyclus, en voorziet een marge van drie extra maanden. De nieuwe regels zijn vanaf 1 februari 2022 geldig.

Vijfde Covid-19-vaccin goedgekeurd

title short description: Het Covid-19-vaccin Nuvaxovid, ontwikkeld door het bedrijf Novavax, heeft een voorwaardelijke vergunning gekregen voor toegang tot de EU-markt. Het is het vijfde vaccin dat wordt goedgekeurd na een positieve wetenschappelijke evaluatie en aanbeveling van het Europese Geneesmiddelenagentschap.

Reizen naar de EU

title short description: Commissie stelt bijwerking aanbeveling voor niet-essentiële reizen van buiten EU voor: voorrang voor reizigers met door EU goedgekeurde vaccins; reizigers met door WHO goedgekeurde vaccins en herstelde reizigers welkom, maar uitsluitend met negatief PCR testresultaat

Steun voor economisch herstel

title short description: Commissie verlengt tijdelijke kaderregeling voor staatssteun tot 30 juni 2022 zodat EU-landen steunregelingen kunnen verlengen, voert nieuwe instrumenten in om landen te helpen investeringskloof aan te pakken en neemt maatregelen om particuliere middelen beschikbaar te stellen voor investeringen in kleine en middelgrote ondernemingen

EU stelt portefeuille van 10 meest veelbelovende behandelingen voor Covid-19 samen

title short description: Gebaseerd op onafhankelijk wetenschappelijk advies, heeft de Commissie een portefeuille samengesteld van de 10 meest veelbelovende behandelingen voor Covid-19 die waarschijnlijk een vergunning zullen krijgen en dus binnenkort op de Europese markt beschikbaar zullen zijn op voorwaarde dat het Europees Geneesmiddelenbureau de veiligheid en werkzaamheid ervan bevestigt.

Het Parlement wil meer transparantie rond vaccinbeleid

title short description: Het Parlement roept op tot wetgeving om de ontwikkeling, aankoop en distributie van vaccins in de EU transparanter te maken. EP-leden zeggen dat meer informatie de terughoudendheid om zich te laten vaccineren en nepnieuws kan helpen weerleggen. Ze willen ook landen buiten de EU helpen, en vaccins toegankelijker maken in heel de wereld.

EP-leden willen aandacht voor Covid-19-herstel in EU-begroting 2022

title short description: EP-leden willen meer financiering in de EU-begroting voor 2022 om het herstel na de pandemie te steunen, investeringen te stimuleren, werkloosheid aan te pakken en de grondslag te leggen voor een weerbaardere en duurzamere Unie. Ze willen meer financiering voor programma’s en beleid die kunnen bijdragen tot het herstel van de pandemie.

Samenwerking van de VS en de EU voor wereldwijde vaccinatie

title short description: De VS en de EU, leiders op het vlak van vaccins, zullen hun samenwerking uitbreiden voor een globale aanpak om de wereld te vaccineren. Ze willen helpen om het aanbod te vergroten, de levering van vaccins beter gecoördineerd en efficiënter te laten verlopen en hindernissen in de distributieketens te verhelpen.

EU tekent contract voor levering van behandeling met monoklonale antilichamen

title short description: De EU tekent een raamovereenkomst met het farmaceutische bedrijf Eli Lilly voor de levering van een behandeling met monoklonale antilichamen. Het geneesmiddel wordt gebruikt om patiënten te behandelen die geen zuurstof nodig hebben maar een hoog risico lopen op ernstige Covid-19. Het wordt nu geëvalueerd door het Europees Geneesmiddelenbureau.

EU lanceert HERA

title short description: EU-autoriteit voor paraatheid en respons inzake noodsituaties op gezondheidsgebied (HERA), werd gelanceerd om beter voorbereid te zijn op dreigingen en mogelijke gezondheidscrises, en de ontwikkeling, productie en distributie van medische materialen te verzekeren.

€34 miljard uitbetaald aan partnerlanden

title short description: De EU, de EU-lidstaten en de Europese financiële instellingen hebben €34 miljard uitbetaald aan partnerlanden om te helpen bij de strijd tegen de pandemie en de gevolgen ervan. Deze uitbetaling is ruimschoots hoger dan het geplande steunpakket van €20 miljard.

Europese Gezondheidsunie: betere ziektepreventie en grensoverschrijdende samenwerking

title short description: De EP-leden zijn klaar om te onderhandelen met de lidstaten om het EU-kader voor ziektepreventie en -bestrijding te versterken en samen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen aan te pakken. Ze willen het mandaat van ECDC uitbreiden naar niet-besmettelijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten, aandoeningen aan de luchtwegen, kanker, diabetes en psychische stoornissen, samenwerking tussen de lidstaten steunen en transparantie verzekeren bij gezamenlijke EU-overheidsopdrachten.

Een bijkomende €41 miljoen humanitaire hulp om de pandemie te bestrijden

title short description: De EU wijst €31 miljoen toe om landen in Latijns-Amerika en de Caraïben, het Midden-Oosten, en Azië te helpen om de pandemie aan te pakken, en een bijkomende €10 miljoen aan steun voor UNICEF om vaccins af te leveren voor kinderen.

EU-landen helpen Tunesië

title short description: Verschillende lidstaten hebben vaccindosissen, gezichtsmaskers, antigeentesten, ventilatoren, zuurstofconcentratoren, verpleegbedden en andere essentiële medische materialen geleverd aan Tunesië om te helpen met de zorgwekkende gezondheidssituatie.

De EU helpt om de vaccinatie in landen van het Oostelijk Partnerschap te versnellen

title short description: De EU breidt haar steunpakket uit van €40 miljoen naar €75 miljoen om te helpen bij de inzet van vaccins en de vaccinatiecampagne in Armenië, Azerbaijan, Belarus, Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne.

Nieuw contract voor een mogelijk COVID-19 vaccin met Novavax

title short description: De EU heeft een nieuwe aankoopovereenkomst (Advanced Purchase Agreement - APA) om de aankoop van 100 miljoen doses van het Novavax vaccin te verzekeren, met een optie op 100 miljoen extra doses in de loop van 2021, 2022 en 2023, nadat het door het EMA als veilig en doeltreffend is beoordeeld en is goedgekeurd.

EU vereenvoudigt regels voor staatssteun

title short description: EU vereenvoudigt regels waardoor de lidstaten bepaalde steunmaatregelen zonder voorafgaand onderzoek door de Commissie zullen kunnen uitvoeren. De herziene regels hebben betrekking op steun die door nationale autoriteiten wordt verleend voor projecten die worden gefinancierd via bepaalde centraal beheerde EU-programma's en bepaalde staatssteunmaatregelen die de groene en de digitale transitie ondersteunen en ook relevant zijn voor het herstel van de economische gevolgen van de coronapandemie.

EU steunt vaccinproductie in Afrika

title short description: De EU steunt grootschalige investeringen in de vaccinproductie in Dakar. De nieuwe fabriek moet een einde maken aan de huidige situatie waarin Afrika voor 99 % afhankelijk is van ingevoerde vaccins en ervoor zorgen dat het continent in de toekomst beter bestand is tegen pandemieën.

Versterking van EMA’s mandaat

title short description: Het Parlement stelt zijn standpunt vast voor onderhandelingen met de Raad over de verlenging van het mandaat van het Europees Geneesmiddelenbureau en de versterking van EMA’s rol. EP-leden pleiten voor de oprichting van een EU-databank voor het monitoren en voorkomen van medicijntekorten en voor beter gecoördineerde, ontworpen en transparante klinische proeven.

Rechtbank beveelt AstraZeneca met spoed 50 miljoen doses vaccin af te leveren

title short description: AstraZeneca moet uiterlijk op 27 september 2021 50 miljoen doses vaccins aan de EU leveren. Als het bedrijf de uitspraak van de rechtbank niet respecteert, moet AstraZeneca 10 euro per niet geleverde dosis betalen.

Wet Europees digitaal covidcertificaat ondertekend

title short description: Parlementsvoorzitter David Sassoli en de Portugese premier António Costa ondertekenen het EU Digital Covid-certificaat in aanwezigheid van de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

EP roept op tot een tijdelijke ontheffing van patenten op coronavaccins

title short description: Om de wereldwijde uitrol van vaccins te versnellen, eisen Europarlementariërs de tijdelijke opheffing van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten voor COVID-19-vaccins.

Het Parlement geeft definitief groen licht voor Europees digitaal covidcertificaat

title short description: Europarlementariërs keuren het Europees digitaal covidcertificaat goed dat het reizen binnen de EU vergemakkelijkt en bijdraagt aan het economisch herstel.

Europarlementariërs bespreken Europees digitaal covidcertificaat

title short description: In een debat voorafgaand aan de stemming over het digitale Covid-certificaat van de EU, dringen de Europarlementariërs er bij de Europese landen op aan het uiterlijk op 1 juli te implementeren. Hoewel het certificaat algemeen wordt gezien als een instrument om de bewegingsvrijheid te herstellen, onderstrepen de leden van het Europees Parlement ook het belang van naleving van de rechten van mensen.

EU wil krachtige multilaterale handelsrespons op pandemie

title short description: Met als doel de productie van COVID-19-vaccins en -behandelingen uit te breiden en de universele en eerlijke toegang ervan te garanderen, dient de EU een voorstel in om de leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te vragen zich in te zetten voor een multilateraal actieplan voor handel.

Deal over digitale EU COVID-certificaat tussen Parlement en Raad

title short description: Het Parlement en de Raad hebben een voorlopig akkoord bereikt over een digitale EU COVID-certificaat, dat het vrije verkeer in Europa tijdens de pandemie moet vergemakkelijken door te bevestigen dat iemand is ingeënt, een negatieve test heeft of hersteld is van het coronavirus. Het Parlement zou het akkoord tijdens de plenaire vergadering in juni moeten bevestigen en het certificaat zou op 1 juli in werking moeten treden.

Europarlementariërs bespreken vrijgeven van patenten voor vaccins en medische producten tegen COVID-19

title short description: Europarlementariërs bespraken de voorgestelde afstand van intellectuele eigendomsrechten voor vaccins en medische producten tegen COVID-19. Terwijl sommigen denken dat het de wereldwijde toegang tot betaalbare vaccins en medische producten zou kunnen verbeteren, geloven anderen dat het geen snelle resultaten kan opleveren.

Parlement klaar voor onderhandelingen over Europees digitaal covidcertificaat

title short description: Het Parlement wil met de Raad vóór de zomer een akkoord bereiken over een certificaat dat gemakkelijker en veilig reizen mogelijk maakt. Europarlementariërs willen geen aanvullende beperkingen voor certificaathouders en riepen op tot toegang tot "universele, toegankelijke en gratis tests".

Lidstaten zijn het eens geworden over technische specificaties voor COVID-19-certificaat

title short description: De lidstaten zijn het eens geworden over de belangrijkste technische specificaties voor het COVID-19-certificaat dat cruciaal is voor de totstandbrenging van nodige infrastructuur.

De EU steunt vaccinatiecampagnes in Afrika met 100 miljoen euro

title short description: Het EU-initiatief om een snelle en veilige uitrol van COVID-19-vaccins voor Afrika te ondersteunen, heeft een waarde van 100 miljoen euro. Er wordt geld geïnvesteerd in activiteiten als capaciteitsopbouw, logistiek en uitrol van vaccins in conflictgebieden en moeilijk bereikbare gebieden.

Overeenkomst over snellere levering van vaccins

title short description: Farmaceutisch bedrijf BioNTech-Pfizer stemde ermee in om de levering van vaccins te versnellen en 50 miljoen extra doses te verstrekken in het tweede kwartaal van 2021. Deze doses waren aanvankelijk voorzien voor het vierde kwartaal van 2021.

123 miljoen euro voor onderzoek naar varianten van het coronavirus

title short description: EU mobilises €123 million from new research and innovation programme Horizon Europe for research into coronavirus variants.

De EU helpt Moldavië, Montenegro en Noord-Macedonië

title short description: De EU hielp Roemenië bij de levering van vaccins aan Moldavië en verstrekte medische apparatuur aan Noord-Macedonië en Montenegro om hen te helpen het hoofd te bieden aan de pandemie.

Voorstel voor reiscertificaat

title short description: Om het vrije verkeer in de EU tijdens de COVID-19-pandemie te vergemakkelijken, stelt de Commissie een ‘digitaal groen certificaat’ voor. Met het certificaat kunnen EU-burgers bewijzen gevaccineerd te zijn, over een negatief testresultaat te beschikken of van COVID-19 te zijn hersteld.

EP-leden roepen op tot snelle maatregelen om de vaccinproductie op te voeren

title short description: De EU moet doorgaan met haar gecoördineerde inspanningen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie en snel maatregelen nemen om de productie van vaccins op te voeren en aan de verwachtingen van burgers tegemoet te komen, aldus de EP-leden tijdens het plenair debat.

Faciliteit voor herstel en veerkracht goedgekeurd

title short description: Het Parlement heeft zijn goedkeuring gegeven aan de “faciliteit voor herstel en veerkracht”. Dit vlaggenschipprogramma van de EU dat deel uitmaakt van het COVID-19-herstelplan bevat 672,5 miljard EUR en biedt EU-landen steun om de economische en sociale gevolgen van de pandemie op te vangen en de EU-economieën voor te bereiden op een duurzame, digitale toekomst.

Steunmaatregelen voor de luchtvaart

title short description: Het Parlement keurt een akkoord met de lidstaten goed waardoor luchtvaartmaatschappijen slechts 50 % van hun geplande start- en landingsslots voor het zomer- en winterseizoen 2021 hoeven te gebruiken, in plaats van de 80 % die vóór de pandemie vereist was. De “use it or lose it”-regel was in maart 2020 al tijdelijk opgeschort om lege vluchten te vermijden.

Transparantie over vaccinvoorraden

title short description: Om desinformatie te voorkomen vraagt de Commissie volksgezondheid van het Parlement om transparante maandelijkse gegevens voor ieder land wat betreft het aantal toegediende vaccins en de vaccinatieschema’s.

Mechanisme voor de uitvoer van COVID-19-vaccins

title short description: Bedrijven waarmee de EU aankoopovereenkomsten heeft gesloten, moeten de autoriteiten van de lidstaten in kennis stellen van eventuele plannen om in de Europese Unie geproduceerde vaccins te exporteren.

Goedkeuring AstraZeneca-vaccin

title short description: Er wordt een voorwaardelijke vergunning afgegeven voor het door AstraZeneca ontwikkelde COVID-19-vaccin. Het is het derde vaccin dat naar aanleiding van een positieve wetenschappelijke aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wordt goedgekeurd.

Flexibiliteit in het kader van staatssteunregels

title short description: De Commissie neemt tijdelijke maatregelen aan waardoor de EU-landen subsidies, leningen en garanties kunnen verstrekken aan bedrijven om de economie tijdens de crisis te ondersteunen.

Moderna-vaccin goedgekeurd

title short description: Er wordt een voorwaardelijke EU-vergunning afgegeven voor het door Moderna ontwikkelde COVID-19-vaccin. Het is het tweede vaccin dat naar aanleiding van een positieve wetenschappelijke aanbeveling van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wordt goedgekeurd.