Het effect van de COVID-19-pandemie op vrouwen (infografieken) 

 
 

Ontdek met onze infografieken hoe de pandemie de genderongelijkheid in de EU heeft vergroot.

Een jaar geleden brak de coronaviruspandemie uit. De sociale en economische effecten kunnen ook op lange termijn gevolgen hebben voor gendergelijkheid. Ze brengen de tot dusver geboekte vooruitgang in gevaar en zouden nog eens 47 miljoen vrouwen en meisjes over de hele wereld in armoede kunnen drijven.


Vorig jaar was het 25 jaar geleden dat de Verklaring van Peking werd aangekondigd. Met deze verklaring wilde de Verenigde Naties vrouwen over de hele wereld mondiger maken. Er moet echter nog veel gebeuren voordat vrouwen en mannen gelijk worden behandeld. Volgens de Gendergelijkheidsindex 2020 van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE) scoort de EU 67,9% van de gendergelijkheid (op basis van gegevens uit 2018). Op dit tempo duurt het nog 60 jaar voordat er volledige vrijheid is.


Dat is wat het Europees Parlement doet voor gendergelijkheid .


Meer vrouwen in de strijd tegen COVID-19

Van de 49 miljoen zorgverleners in de EU die een bijzonder hoog infectierisico lopen, is ongeveer 76 procent vrouw.


Letland is de EU-lidstaat met de grootste ongelijkheid: 88 procent van de werknemers in de gezondheidszorg zijn vrouwen. In Malta daarentegen is dat slechts 53 procent.


Vrouwen zijn ook oververtegenwoordigd in andere belangrijke sectoren. Een bovengemiddeld aantal vrouwen werkt bijvoorbeeld in de verkoop en in de kinderopvang die tijdens de pandemie openbleven. In de EU zijn 82 procent van alle kassamedewerkers en 95 procent van alle huishoudschoonmaaksters en huishoudhulpen vrouwen.

Infografiek: Vrouwen in de frontlinie tegen COVID-19  

Grotere baanonzekerheid voor vrouwen

 

Vrouwen zijn ook oververtegenwoordigd in de dienstensector, die 84% van de werknemers tussen de 15 en 64 jaar omvat en die bijzonder hard is getroffen door de pandemie, waar veel banen verloren dreigen te gaan. De quarantaine heeft ook met name gevolgen gehad voor door vrouwen gedomineerde sectoren van de economie, zoals kinderopvang, secretariaatsdiensten en huishoudelijke diensten.


Meer dan 30 procent van de vrouwen in de EU werkt deeltijd en heeft een groter deel van de banen in de informele economie, die vaak slechtere arbeidsomstandigheden, slechtere uitkeringen voor gezondheidszorg en andere basisvoorzieningen kent. Ze nemen ook vaker vrij om voor kinderen en familieleden te zorgen, en tijdens de sluitingen zijn ze vaker gedwongen om telewerken en de zorg voor kinderen te combineren.


Lees meer over de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU en wat het Parlement doet om deze te verkleinen.

Infografiek: Werkloosheid en onzekere banen  

Drastische toename van geweld tegen vrouwen


Elke week komen in de EU ongeveer 50 vrouwen om het leven als gevolg van huiselijk geweld. Dit aantal is tijdens de sluitingen toegenomen en de beperkingen hebben het ook moeilijker gemaakt voor slachtoffers om hulp te krijgen. Bovendien is tijdens de pandemie niet alleen het internetgebruik toegenomen, maar ook gendergerelateerd geweld en misbruik van kinderen, vooral meisjes, op internet.


Sommige EU-lidstaten hebben aanvullende maatregelen genomen om gendergerelateerd geweld tijdens de pandemie aan te pakken.

Wat gebeurt er in het Europees Parlement?


Het Europees Parlement viert dit jaar de Internationale Vrouwendag met zijn plenaire vergadering op 8 maart. De Commissie Rechten van de Vrouw en Gendergelijkheid (FEMM) houdt haar evenement op 4 maart onder het motto "Wij zijn sterk: vrouwen staan ​​vooraan in de strijd tegen Corona".