Europees digitaal covidcertificaat: het is nu aan de lidstaten 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Sprekers tijdens het debat over het Europees digitaal covidcertificaat  

Europarlementariërs zien het digitale covidcertificaat als een instrument om de vrijheid te herstellen en dringen er bij de EU-landen op aan om het certificaat op 1 juli in te voeren.

Het covidcertificaat is bedoeld om gemakkelijker en veiliger reizen mogelijk te maken door te bewijzen dat iemand is ingeënt, een negatieve testuitslag heeft of recent hersteld is. De infrastructuur is aanwezig en 23 landen zijn technisch gereed, met negen die al minstens één type certificaat uitgeven en verifiëren.


Het herstellen van het vrije verkeer

Rapporteur Juan Fernando López Aguilar (S&D, Spanje) merkte in een plenair debat op 8 juni op dat vrij verkeer hoog wordt gewaardeerd door EU-burgers en dat de onderhandelingen over het covidcertificaat "in recordtijd zijn afgerond". “We willen de boodschap naar de Europese burgers sturen dat we er alles aan doen om het vrije verkeer te herstellen.”


Commissaris voor Justitie Didier Reynders zei tegen de Europarlementariërs: "Het certificaat, dat gratis zal zijn, zal worden afgegeven door alle lidstaten en zal in heel Europa moeten worden geaccepteerd. Het zal bijdragen tot een geleidelijke opheffing van de beperkingen."


Lidstaten moeten de regels toepassen

Het covidcertifcaat is "de eerste stap naar het stoppen met de beperkingen en dat is goed nieuws voor veel mensen in Europa - mensen die reizen voor hun werk, gezinnen die in grensgebieden wonen en voor toerisme", zegt Birgit Sippel (S&D, Duitsland). Ze zei dat het nu aan de EU-landen is om de regels voor reizen te harmoniseren. De lidstaten moeten de regels toepassen.


“Alle burgers in de Europese Unie verwachten terecht dat ze dit systeem aan het begin van de zomer kunnen gebruiken en de lidstaten moeten hun best doen”, zegt Jeroen Lenaers (EVP, Nederland). Hij benadrukte dat dit niet alleen de technische implementatie van het certificaat betekent, maar veel meer: "Europese burgers willen [...] eindelijk coördinatie en voorspelbaarheid aan onze binnengrenzen."


Sophie in ’t Veld (Renew, Nederland) riep de lidstaten op ervoor te zorgen dat de EU weer opengaat. “Europeanen willen wanhopig hun vrijheid terug. Ik denk dat het belangrijk is om te onthouden dat het niet het virus is dat hun recht op vrij verkeer in Europa heeft weggenomen. Het zijn de nationale regels die het hen onmogelijk maakt zich te verplaatsen”.


De rechten van de burger respecteren

Cornelia Ernst (GUE/NGL, Duitsland) benadrukte dat het voornamelijk het Parlement en de Commissie waren die de rechten van de burgers verdedigden tijdens onderhandelingen: "We moeten ieders vrijheden verdedigen - niet alleen vakantiegangers", zei ze.


Tineke Strik (de Groenen/EFA, Nederland) onderstreepte het belang van non-discriminatie en gegevensbescherming en zei dat dit certificaat volledig aan deze eisen voldoet. De lidstaten moeten dit nieuwe geharmoniseerde systeem toepassen en implementeren en de leden van het Europees Parlement zullen erop toezien dat non-discriminatie wordt gerespecteerd, zei ze.


Joachim Stanisław Brudziński (ECR, Polen) zei dat het certificaat "het vrije verkeer moet vergemakkelijken en er geen voorwaarde voor is". De mensen die niet zijn gevaccineerd, zouden nog steeds het recht hebben om zich binnen Europa te verplaatsen, met beperkingen zoals tests, zelfisolatie of quarantaine. Hij benadrukte dat “deze verordening niet kan worden gezien als iets dat vaccins verplicht maakt.”


Christine Anderson (ID, Duitsland) uitte haar twijfels of het certificaat het vrije verkeer zou kunnen herstellen en de rechten van mensen zou respecteren en uitte haar bezorgdheid dat het mensen zou dwingen zich te laten vaccineren. Dit kan ertoe leiden dat u "een certificaat moet hebben om te bewijzen dat u rechten heeft. Dit zou geen achterdeur moeten zijn om vaccinatie te vereisen”, zei ze.

Het Parlement gaf op 9 juni 2021 definitief groen licht voor het Europees digitaal covidcertificaat.


Ontdek hoe je veilig reist met het Europees digitaal covidcertificaat