EU-landbouwstatistieken: subsidies, banen, productie (infografiek)  

 
 

EU-landbouwstatistieken: subsidies, banen, productie (infografiek)

Landbouw is een belangrijke industrie voor alle EU-landen, waarvoor ze allemaal EU-financiering ontvangen via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Deze fondsen ondersteunen landbouwers rechtstreeks via het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) maar ze ondersteunen ook landelijke gebieden, klimaatactie en het beheer van natuurlijke grondstoffen via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).


Ontdek hoe het GLB landbouwers steunt.


EU-landbouwsubsidies per land

In 2019, werd €38,2 miljard gespendeerd aan rechtstreekse betalingen aan boeren en €13,8 miljard aan plattelandsontwikkeling. Een bijkomende €2,4 miljard ondersteunde de markt voor landbouwproducten.


De regels over hoe de fondsen van het GLB gespendeerd worden, worden vastgelegd in de EU-meerjarenbegroting. De huidige regels zijn nog geldig tot december 2022 , waarna de recente GLB-hervorming van kracht wordt en geldig zal zijn tot 2027.

De GLB-subsidies per EU-land in 2019  

EU-landbouwwerkgelegenheid statistieken

De landbouwindustrie zorgde in 2019 voor 9.476.000 banen, voor 3.769.850 banen in voedselproductie (in 2018), en was in 2020 verantwoordelijk voor 1,3% van het bbp van de Unie.


Vergeleken met andere EU-landen in 2019, had Roemenië het grootste aantal mensen werkzaam in de landbouwsector, terwijl Duitsland in 2018 het grootste aantal mensen tewerkstelde in de voedselproductiesector. In Nederland waren in 2019 204.000 mensen actief in de landbouwsector en in 2018 127.300 mensen in de voedselproductie. In België waren dat respectievelijk 59.100 en 86.400 mensen.


Voor elke uitgegeven euro, creëert de landbouwsector een bijkomende €0,76 voor de EU-economie. De bruto toegevoegde waarde van de landbouwsector - het verschil tussen de waarde van alles dat de primaire EU-landbouwsector produceert en de kosten van de diensten en goederen van het landbouwproces - was in 2020 €178,4 miljard.

Werkegeledheid in de landbouw (in 2019) en de voedselproductie (in 2018) per EU-land.  

Landbouwproductie in Europa

De EU-landbouw produceert een rijk aanbod van voedselproducten, zoals granen en melk. De EU heeft wetgeving uitgevaardigd om te verzekeren dat de voeding die in de EU geproduceerd en verkocht wordt veilig is om te eten. De 2020 ‘Van boer tot bord’-strategie van de EU wil verzekeren dat voedsel ook op een duurzamere manier geproduceerd wordt. EP-leden willen het gebruik van pesticiden verminderen om bestuivers en de biodiversiteit beter te beschermen, ze willen het gebruik van kooien in de veeteelt beëindigen en het landgebruik voor biologische landbouw tegen 2030 vergroten.

Hoeveel werd er in de EU geproduceerd in 2019?