Wet inzake digitale markten en wet inzake digitale diensten van de EU: een toelichting 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Twee belangrijke wetgevingsteksten van de EU staan op het punt het digitale landschap te veranderen. Lees meer over de wet inzake digitale markten en de wet inzake digitale diensten.

De kracht van digitale platforms

De afgelopen twintig jaar zijn digitale platforms een integraal onderdeel geworden van ons leven – je kan je moeilijk voorstellen iets online te doen zonder Amazon, Google of Facebook.

Hoewel de voordelen van deze transformatie duidelijk zijn, biedt de dominante positie die sommige van deze platforms verworven hebben, hun weliswaar een enorm voordeel ten opzichte van concurrenten, maar ook de mogelijkheid om ongepaste invloed uit te oefenen op de democratie, de grondrechten, de samenleving en de economie. De platforms bepalen vaak toekomstige innovaties of de keuze van consumenten en fungeren als zogenaamde poortwachters tussen bedrijven en internetgebruikers.

Om dit gebrek aan evenwicht aan te pakken werkt de EU aan een verbetering van de huidige regels voor digitale diensten door de invoering van de wet inzake digitale markten (Digital Markets, Act, DMA) en de wet inzake digitale diensten (Digital Services Act, DSA), die één reeks regels zullen creëren die van toepassing zijn in de hele EU.

Lees meer over wat de EU doet om de digitale transformatie vorm te geven.


Regulering van de praktijken: van “big tech”: wet inzake digitale markten (DMA)

Het doel van deze verordening is te zorgen voor een gelijk speelveld voor alle digitale bedrijven, ongeacht hun omvang. De DMA zal duidelijke regels vaststellen voor grote platforms – een lijst van wat wel en wat niet mag – om te voorkomen dat zij oneerlijke voorwaarden opleggen aan bedrijven en consumenten. Bedoeld is onder andere de praktijk om diensten en producten die worden aangeboden door de poortwachter zelf, hoger te rangschikken dan soortgelijke diensten of producten die worden aangeboden door op diens platform aanwezige derden, of de praktijk om gebruikers niet de mogelijkheid te bieden vooraf geïnstalleerde software of apps te de-installeren.

De regels moeten innovatie, groei en het concurrentievermogen stimuleren en zullen kleinere en startende ondernemingen helpen om te concurreren met zeer grote spelers.


De DMA zal ook de criteria bepalen voor het aanmerken van grote onlineplatforms als poortwachters en zal de Europese Commissie de bevoegdheid geven om marktonderzoeken uit te voeren, zodat de verplichtingen van poortwachters indien nodig kunnen worden geactualiseerd en slecht gedrag kan worden bestraft.

Een veiligere digitale ruimte: wet inzake digitale diensten

De wet inzake digitale diensten is gericht op het creëren van een veiligere digitale ruimte voor digitale gebruikers en bedrijven, door het beschermen van de grondrechten online. Tot de belangrijkste punten van zorg die door deze wet worden aangepakt, behoren de handel in en uitwisseling van illegale goederen, diensten en inhoud online en algoritmische systemen die de verspreiding van desinformatie versterken.

De DSA zal mensen meer controle geven over wat zij online te zien krijgen: gebruikers zullen kunnen beslissen of zij gerichte reclame willen toestaan en duidelijke informatie krijgen over de redenen waarom zij specifieke inhoud krijgen aanbevolen.

De nieuwe regels zullen ook helpen om gebruikers te beschermen tegen schadelijke en illegale inhoud. De DSA zal een aanzienlijke verbetering opleveren met betrekking tot de verwijdering van illegale inhoud, door ervoor zorgen dat dit zo snel mogelijk gebeurt. De wet zal ook helpen schadelijke inhoud aan te pakken (die, net als politieke of gezondheidsgerelateerde desinformatie, niet illegaal hoeft te zijn) en betere regels invoeren voor contentmoderatie en de bescherming van de vrijheid van meningsuiting – gebruikers zullen over de verwijdering van hun inhoud door platforms worden geïnformeerd en zullen verwijdering kunnen aanvechten.

De DSA zal ook regels bevatten om ervoor te zorgen dat online verkochte producten veilig zijn en voldoen aan de strengste normen die in de EU zijn vastgesteld. Gebruikers zullen beter op de hoogte zijn van de echte verkopers van producten die zij online kopen.

Volgende stappen


Het Parlement heeft op 14 december over zijn standpunt over de DMA gedebatteerd en zal hier op 15 december over stemmen. De onderhandelingen met de regeringen van de EU-landen gingen in januari 2022 van start.

De EP-leden keurden op 20 januari hun standpunt over de DSA goed, zodat de onderhandelingen met de EU-landen in de Raad van start kunnen gaan.