De toekomst van AI: EU-stappen van het Europees Parlement  

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
© Patrick T. FALLON / AFP  

Hoe kan de EU haar wereldwijde positie in AI verbeteren? Tijdens de plenaire sessie van mei 2022, hebben EP-leden een reeks voorstellen goedgekeurd om AI op lange termijn te ontwikkelen.

Na 18 maanden inzichten over kunstmatige intelligentie (AI) te hebben verzameld, wordt in het eindverslag van de bijzondere commissie voor kunstmatige intelligentie in het digitale tijdperk (AIDA) een EU-stappenplan voor AI voorgesteld, een holistische benadering voor een gemeenschappelijk standpunt op lange termijn waarin de belangrijkste waarden, doelstellingen en normen van de EU met betrekking tot AI worden benadrukt en de huidige wetgevingsinspanningen van de EU op dit gebied worden voortgezet.

Volgens het verslag heeft de EU een achterstand opgelopen op het gebied van AI-ontwikkeling, -onderzoek en -investeringen en moet haar inspanningen opvoeren, aangezien AI essentieel is voor de digitale transformatie van de EU en een steeds grotere impact zal hebben op de economie en het dagelijkse leven.


Lees ook: De kansen en gevaren van artificiële intelligentie


EU-regels, -waarborgen en -voorschriften moeten verzekeren dat AI enorme voordelen zal opleveren voor alle gebieden van de EU, van de groene transitie en volksgezondheid tot industrie, openbaar bestuur, landbouw en arbeidsproductiviteit.


In het verslag wordt gewaarschuwd dat de EU snel moet handelen om duidelijke normen te bepalen op basis van de EU-waarden, anders zullen de normen ergens anders worden gevormd.

Wat stelt het AIDA-verslag voor?


Een gunstig regelgevingsklimaat, inclusief dynamische wetgeving en modern bestuur, aangezien de huidige EU- en nationale wetgeving gefragmenteerd en traag is en geen rechtszekerheid biedt. Om innovatie te steunen en de last van regelgeving te vermijden, moeten alleen AI-applicaties met een hoog risico aan strikte regelgeving worden onderworpen.


Aangezien AI-technologieën afhankelijk zijn van de beschikbare gegevens, moet het delen van gegevens in de EU worden herzien en uitgebreid. Een volledige integratie en harmonisatie van de digitale interne markt van de EU zal grensoverschrijdende uitwisseling en innovatie ten goede komen.


Lees ook: waarom is de EU-wetgeving over gegevensuitwisseling belangrijk?


Volgens de EP-leden moet de digitale infrastructuur worden versterkt, om voor alle burgers toegang tot diensten te verzekeren. De inzet van breedband, glasvezel en 5G moet worden ondersteund en belangrijke opkomende technologieën zoals ‘quantumcomputing’ moeten een prioriteit zijn.


De EU moet steun verlenen aan de ontwikkeling van AI-vaardigheden, zodat mensen over de vaardigheden beschikken die nodig zijn in het leven en op het werk. Dit zal ook helpen om vertrouwen in de technologie op te bouwen, innovatie te bevorderen en, door excellentiecentra en EU-deskundigen te ondersteunen, de braindrain te voorkomen, aldus het rapport.


Volgens het verslag moeten ook de militaire en veiligheidsaspecten van AI worden aangepakt: de EU moet internationaal samenwerken met gelijkgestemde partners om haar mensgerichte en op de EU-waarde gebaseerde visie te bevorderen.


Lees ook: het rapport en de AIDA-commissie.