Conflictmineralen: de waarheid achter uw smartphone 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Tin, wolfraam, tantaal en goud: mineralen die wij associëren met hightech genoegens zoals smartphones, tabletten of auto's, maar die voor mensen het Grote Merengebied in Afrika eerder verwijzen naar vechten en bloed. De mijnbouw en illegale handel is vaak in handen van gewapende groepen en voeden een vicieuze cirkel van conflicten. Het Parlement stemde deze maand om EU-bedrijven verantwoordelijk te maken voor de afkomst van mineralen die zij importeren. Onze video legt uit hoe.

"Het Europees Parlement heeft als zeer belangrijk doel de band te verbreken tussen de handel in mineralen, die zeer belangrijk is voor onze industrie, en het financieren van conflicten en de aantasting van menselijke waardigheid," zegt rapporteur Iuliu Winkler, (EVP, RO).

Waar conflictmineralen vandaan komen en waar ze voor worden gebruikt


De wetgeving heeft betrekking op alle door conflicten getroffen en risicogebieden wereldwijd. De Democratische Republiek Congo en de regio van de Grote Meren zijn de meest voor de hand liggende voorbeelden.


De mineralen worden gebruikt in de auto-industrie, voor elektronica, de lucht- en ruimtevaart, verpakking, bouw, verlichting, industriële machines, gereedschap en in sieraden.

Wat het Parlement heeft bereikt

Het EP onderhandelt al sinds juli 2015 met Commissie en de Raad en na twee en een half jaar zijn de twee belangrijkste doelstellingen bereikt:


1. het zorgvuldigheidsbeginsel bindend maken voor smelters, raffinaderijen en importeurs van mineralen en metalen. Alleen de kleinste EU-importeurs zoals tandartsen en juweliers zullen van deze verplichting worden vrijgesteld.

2. Het land van herkomst niet de enige risico-indicator te laten zijn maar ook informatie over doorvoer of een onverantwoordelijke leverancier kunnen reden zijn om een ​​antecedentenonderzoek te activeren.

"Ons doel is ervoor te zorgen dat de volledige keten schoon is, waardoor een 'downstream' domino-effect ontstaat, tot de bedrijven aan het eind van de keten," benadrukte schaduwrapporteur Maria Arena (S&D, BE)


Winkler is verheugd over de grote steun voor dit verslag als een "zeer belangrijk signaal over de partijen heen voor meer transparantie en meer verantwoordelijkheid voor bedrijven".

Volgende stappen - alle telefoons eerlijk in vier jaar?

Verplichtingen wat betreft het zorgvuldigheidsbeginsel zullen gelden vanaf 1 januari 2021. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving door bedrijven.

In onze video kunt u het verhaal horen van Fairphone, een fabrikant die al de verantwoordelijkheid neemt om te zorgen dat de gebruikte mineralen rechtmatig zijn gewonnen. Dit bewijst dat het mogelijk is om uit gebieden met een hoog risico, op een verantwoorde manier minderalen af te nemen.

Zorgvuldigheidsbeginsel  
  • Guidelines for companies to control their supply chain in order to respect human rights and avoid contributing to conflicts 
Conflictmineralen 
  • Mineralen gewonnen in door conflicten getroffen gebieden onder omstandigheden die de mensenrechten schenden. De opbrengst wordt gebruikt om gewapende groeperingen te ondersteunen