EU-asiel: standpunt van het Parlement over de Dublinverordening 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Wereldvluchtelingendag  

Migratie van migranten en asielzoekers naar Europa heeft aangetoond dat er behoefte is aan een rechtvaardiger en effectiever Europees asielbeleid. Bekijk onze infografiek.

Hoewel de migratiestromen naar de EU in 2015 en 2016 zijn afgenomen, zal Europa - vanwege de geografische positie en stabiliteit - waarschijnlijk een bestemming blijven voor asielzoekers en migranten vanwege internationale en interne conflicten, klimaatverandering en armoede.


Om te zorgen voor meer solidariteit en een eerlijker verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de EU-landen en verbeterde paraatheid voor de ontvangst van migranten en asielzoekers, is er behoefte aan een herziening van de EU-asielregels, en met name van het Dublin-systeem.


Wat is de Dublinverordening?

De Dublin-verordening, de steunpilaar van het EU-asielstelsel, bepaalt welk EU-land verantwoordelijk is voor de behandeling van aanvragen voor internationale bescherming. Op 6 november 2017 bevestigde het Europees Parlement een mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen met EU-regeringen over een herziening van de Dublin-regels.


De suggesties van het Parlement voor een nieuwe Dublin-verordening omvatten:

  • Het land waar een asielzoeker voor het eerst aankomt, is niet langer automatisch verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag
  • Asielzoekers met een echte band met een bepaald EU-land moeten daar worden opgevangen
  • Degenen zonder een echte band met een EU-land moeten eerlijk worden verdeeld over alle EU-landen
  • Landen die weigeren deel te nemen aan de overdracht van asielzoekers kunnen EU-middelen verliezen
  • Beveiligingsmaatregelen moeten worden geïntensiveerd en alle asielzoekers moeten bij aankomst worden geregistreerd met hun vingerafdrukken en gecontroleerd worden in de relevante EU-databases
  • De bepalingen voor minderjarigen moeten worden aangescherpt en de procedures voor gezinshereniging moeten worden versneld


Hoewel het Parlement sinds november 2017 klaar is om onderhandelingen te beginnen over een revisie van het Dublin-systeem, hebben de EU-regeringen geen standpunt over de voorstellen kunnen bereiken.

Meer informatie over de door het Parlement voorgestelde wijzigingen zijn te vinden in de infografiek en in de achtergronddossier.


Hervorming van het EU-asielstelsel  

Volgens het Vluchtelingenagentschap van de VN zijn 13,6 miljoen mensen in 2018 ontheemd geraakt vanwege vervolging, conflict of geweld. Het brengt de totale wereldbevolking van gedwongen ontheemden naar een nieuw hoogtepunt van 70,8 miljoen. 84% van de vluchtelingen ter wereld worden gehost door ontwikkelingsregio's.


Lees meer over de andere initiatieven van het Parlement om het gemeenschappelijke Europese asielstelsel te verbeteren.

Rohingya-vluchtelingen kijken uit over vluchtelingenkamp Palong Khali, Bangladesh nabij de grens met Myanmar. © UNHCR/Andrew McConnell