Debat over besluit VS om financiering voor VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen te stoppen 

 
 

Deel deze pagina: 

De meeste leden veroordeelden de beslissing van de VS om de steun stop te zetten. Foto van EU-ECHO op Flickr CC/BY/NC/ND  

Het recente Amerikaanse besluit om de financiering voor het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen te stoppen, werd in een debat op 2 oktober veroordeeld.

Door het te beschrijven als "onherstelbaar verkeerd", kondigden de Verenigde Staten op 31 augustus aan dat ze alle financiering voor UNRWA, het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen, zouden beëindigen. In het plenaire debat op 2 oktober merkte Europees Commissaris Johannes Hahn op: "Zonder UNRWA en het vooruitzicht van een tweestatenoplossing zou er alleen chaos en geweld zijn voor zowel het Israëlische als het Palestijnse volk."

UNRWA, opgericht in 1949 om te zorgen voor de Palestijnen die ontheemd zijn door de Arabisch-Israëlische oorlog, levert essentiële diensten voor ongeveer vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen in Gaza, de Westelijke Jordaanoever, Jordanië, Libanon en Syrië.

Het Amerikaanse besluit werd tijdens het plenaire debat van 2 oktober op grote schaal afgekeurd. De voorzitter van de delegatie voor de betrekkingen met Palestina, Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL, CY), zei: "Er zijn vijf miljoen vluchtelingen die nu lijden door de bezuinigingen van de VS. Tachtig procent van de bevolking van Gaza is volledig afhankelijk van de steun van UNRWA.”

“Sterk, betrouwbaar en voorspelbaar”

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP, ES) zei: "Dit treft meer dan 5,5 miljoen mannen, vrouwen en kinderen die we niet zomaar kunnen negeren."

Commissaris Hahn wil dat de EU "sterke, betrouwbare en voorspelbare voorstander van het agentschap" zal blijven. Hij verwees naar de 40 miljoen euro extra EU-financiering voor UNRWA die tijdens de algemene vergadering van de VN op 27 september werd aangekondigd. De EU en haar lidstaten zorgen al voor ongeveer de helft van de totale begroting van het agentschap en de totale EU-bijdrage bedroeg ​​ongeveer 1,2 miljard euro in de afgelopen drie jaar.

Wat is UNRWA? 
  • Na het Arabisch-Israëlische conflict van 1948, werd de organisatie voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten opgericht door de Algemene Vergadering van de VN 
  • Bij afwezigheid van een oplossing voor het Palestijnse vluchtelingenprobleem, heeft de Algemene Vergadering herhaaldelijk het mandaat van UNRWA vernieuwd 
  • Toen het agentschap in 1950 met haar taken begon, beantwoordde het aan de behoeften van ongeveer 750.000 Palestijnse vluchtelingen. Tegenwoordig komen zo'n vijf miljoen Palestijnse vluchtelingen in aanmerking voor UNRWA-diensten 
  • Elke dag gaan ongeveer 500.000 kinderen naar één van de 702 UNRWA-scholen 
  • Elk jaar legt de medische staf van UNRWA meer dan negen miljoen patiëntenbezoeken af 

“Degene die de tweestatenoplossing heeft begraven”

Elena Valenciano (S&D, ES) zei dat het Amerikaanse besluit zal leiden tot meer haat en meer onvrede: "Het probeert een tweestatenoplossing onmogelijk te maken en ervoor te zorgen dat jonge Palestijnen zich steeds meer in de steek gelaten voelen."

Hilde Vautmans (ALDE, BE) vroeg zich af of Donald Trump "de geschiedenis in zal gaan als degene die de tweestatenoplossing heeft begraven" en zei dat "centraal voor de toekomst van de Palestijnse staat is dat we UNRWA blijven steunen".

Rosa D'Amato (EFDD, IT) zei: "Er is Europese steun geweest voor vier generaties Palestijnse vluchtelingen. In UNRWA's bestuur is er zeker ruimte voor verbetering maar ik denk dat de Amerikaanse bezuinigingen allesbehalve productief zijn in termen van vrede in het Midden-Oosten. "

Margrete Auken (Groenen/VEA, DK) sprak over het "fantastische werk" van UNRWA. Verwijzend naar "Israëls systematische uitdaging van internationaal recht" vroeg de vicevoorzitter van de delegatie voor de betrekkingen met Palestina: "Wat is de reactie van de EU? Wat bezorgd gemompel en een paar extra euro's.”

“Een grote kans”

Bas Belder (ECR, NL), ondervoorzitter van delegatie voor de betrekkingen met Israël, was echter van mening dat het Amerikaanse besluit "de internationale gemeenschap een grote kans geeft voor verandering en om nieuwe rationele criteria voor Palestijnse vluchtelingen in te voeren". Hij sprak over de "grote tekortkomingen" van UNRWA en drong er bij de EU op aan "Washington te steunen bij zijn signaal voor het Palestijnse leiderschap".

Marcus Pretzell (ENF, DE)  zei: "Het is een absoluut schandaal dat de Duitse regering heeft aangeboden om een ​​groot deel van de Amerikaanse financiering aan UNRWA te vervangen. We zouden deze instelling moeten sluiten en haar geen middelen meer moeten geven."

In een resolutie die op 8 februari 2018 door de leden werd aangenomen, prees het Parlement UNRWA voor de "buitengewone inspanningen" en uitte het zijn zorg over het feit dat een eventuele vermindering of vertraging van de financiering zou kunnen leiden tot "schadelijke gevolgen voor de toegang tot noodvoedselhulp voor 1,7 miljoen Palestijnse vluchtelingen en primaire gezondheidszorg voor drie miljoen mensen en toegang tot onderwijs voor meer dan 500.000 Palestijnse kinderen."

Klik hier voor meer informatie over de rol van het Parlement in het vredesproces in het Midden-Oosten.