Sandra Kalniete: ‘Rusland kan niet langer gezien worden als een strategisch partner van de EU’ 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
Sandra Kalniete  

'Besef van de dreiging van Rusland wordt steeds groter', zegt Parlementslid Sandra Kalniete alvorens het Parlement een resolutie over de betrekkingen tussen de EU en Rusland aanneemt.

Inmiddels is het vijf jaar na de illegale annexatie van de Krim door Rusland. Hoe denkt het Parlement over Oekraïne?


De EU vindt stabiliteit, welvaart en democratie belangrijk voor Oekraïne. In ons verslag benadrukken we dat Rusland niet langer als een strategische partner van de EU beschouwd kan worden.


We doen een oproep tot de uitvoering van de Minsk-overeenkomst, en op de Krim. We accepteren de annexatie door Rusland niet. We vragen speciale aandacht voor mensenrechtenschendingen van Krim-Tataren, de politieke gevangenen die vastgehouden worden in Rusland onder twijfelachtige beschuldigingen, en om de vrijlating van Oekraïense zeelieden die gearresteerd zijn in de Straat van Kertsj.


U pleit voor een wetgevingsvoorstel over een Europese ‘Magnitsky-wet’. Kan u dit toelichten?


We hebben een voorstel ontwikkeld voor EU-sancties voor mensrechtenschendingen, geïnspireerd door de Magnitsky-wet in de Verenigde Staten. Sommige lidstaten bezitten reeds lijsten met mensenrechtenschenders, waardoor terechte sancties getroffen worden. We stellen voor dat de gehele EU zo’n lijst hanteert. Dit is het vijfde rapport van het Parlement waarin wordt aangedrongen op een Europese Magnitsky-wet.


Welke rol speelt de afhankelijkheid van de EU op Russisch gas in de politieke betrekkingen?


Kijk naar de Nord Stream 2-pijplijn. Het enige doel daarvan is het vermijden van Oekraïne. Als gevolg lijdt de begroting een enorme schade door het verlies van doorvoerbetalingen. Mijn antwoord op diegenen die zeggen dat Nord Stream 2 een economisch project is dat goedkope energie zal leveren, is simpel. Het geld dat Rusland verdient met de verkoop van gas aan Europa wordt geïnvesteerd in de militaire industrie. Hierdoor neemt de dreiging tegen de EU toe en komt er ook meer geld vrij voor online manipulatie en desinformatie.


We moeten Nord Stream 2 stoppen. De EU heeft een zeer duidelijk gemeenschappelijk energiebeleid dat dit project volledig tegenspreekt. Onze energievoorziening heeft een risicospreiding nodig.


Welke voorstellen heeft het Parlement voor de aanpak van Russische cyberaanvallen en desinformatiecampagnes voorafgaand de Europese verkiezingen?


Na het begin van de agressie in Oost-Oekraïne, toen hybride desinformatie Europa overspoelde, hebben we de diplomatieke dienst onmiddellijk gevraagd een taskforce op te richten om het probleem aan te pakken. Sinds Rusland zich bemoeid heeft met de Amerikaanse verkiezingen, het Brexit-referendum en de Skripal-vergiftiging, groeit het besef dat Rusland een dreiging vormt.


Aankomende maand is de aanvang van de oorlog in Syrië acht jaar geleden. Wat is het standpunt van het Parlement over Russische interventie in het conflict?


Sinds de interventie in Syrië is Rusland een onvermijdelijke partner geworden in de onderhandelingen voor vrede. Toch zie ik Rusland niet als een onderdeel van de oplossing, maar van het probleem. De aanwezigheid van Rusland in de Middellandse Zee is gevaarlijk. Moskou krijgt zo de kans om zijn aanwezigheid uit te breiden in onze buurt. Bovendien blokkeert Rusland alles op de VN-Veiligheidsraad, wat opnieuw bevestigt dat het land onderdeel is van het probleem.