De oorzaken van migratie onderzoeken – Waarom migreren mensen? 

Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Er zijn vele redenen voor migratie. Ze variëren van veiligheid, demografie en mensenrechten tot armoede en klimaatverandering. Lees er meer over.

Group of migrants walking along railway tracks. ©Ajdin Kamber/AdobeStock  

Het aantal mensen dat in een EU-land woonde maar geen EU-burger was , telde op 1 januari 2019 21,8 miljoen mensen, wat 4,9% van de EU-27 bevolking is. Een verdere 13,3 miljoen mensen die in één van de EU-27 landen woonden op 1 januari 2019 waren burgers van een ander EU-land.


Waarom migreren mensen naar Europa en binnen de EU?

“Push- en pullfactoren”

Pushfactoren zijn de redenen waarom mensen een land verlaten. Pullfactoren zijn de redenen waarom ze naar een bepaald land verhuizen. Er zijn drie belangrijke push- en pullfactoren.

Socio-politieke factoren

Etnische, religieuze, raciale en culturele vervolging kunnen mensen dwingen om een land te verlaten. Een belangrijke factor kan oorlog zijn of (de bedreiging van) conflict en vervolging door de regering. Mensen die wegvluchten van gewapende conflicten, schendingen van mensenrechten of vervolging hebben meer kans om humanitaire vluchtelingen te worden. Dit heeft een invloed op waar ze zich vestigen omdat sommige landen een liberalere aanpak hebben dan anderen ten opzichte van humanitaire vluchtelingen. In de eerste plaats zullen deze mensen meestal kiezen om naar het dichtstbijzijnde veilige land te verhuizen dat asielzoekers aanvaardt.


Tijdens de afgelopen jaren vluchtten mensen massaal weg van conflict, terreur en vervolging richting Europa. Van de 295 800 asielzoekers die in 2019 bescherming kregen in de EU, was meer dan één vierde afkomstig van het door oorlog verscheurde Syrië, met Afghanistan en Irak op de tweede en derde plaats.


Bekijk onze infografiek met cijfers over asielaanvragen in de EU.

Demografische en economische factoren

Ook demografische veranderingen bepalen hoe mensen bewegen en migreren. Een groeiende, verouderende of jonge bevolking heeft een impact op economische groei en arbeidskansen in landen van oorsprong of op het migratiebeleid in bestemmingslanden.


Demografische en economische migratie is gerelateerd aan arbeidsnormen, werkloosheid en de algemene gezondheid van de economie van een land. Onder andere hogere lonen, betere arbeidskansen, een hogere levenstandaard en onderwijskansen zijn pull-factoren. Als de economische omstandigheden slecht zijn en het risico bestaat dat ze verder verslechteren, verhuizen waarschijnlijk meer mensen naar landen met betere vooruitzichten.


Volgens het Internationaal Arbeidsbureau van de VN (IAB of ook bekend als het ILO), waren er in 2017 ongeveer 164 miljoen mensen in de wereld die migreerden met het oog op werk, wat bijna twee derde van alle internationale migranten vertegenwoordigde. Bijna 70% kwam terecht in landen met een hoog inkomen, 18,6% in landen met een middelgroot inkomen, 10,1% in landen met een middenlaag inkomen en 3,4% in landen met een laag inkomen.

Milieufactoren

Het milieu is altijd al een reden geweest voor migratie, omdat mensen vluchten van natuurrampen zoals overstromingen, orkanen en aardbevingen. Klimaatverandering zal naar verwachting zorgen voor meer extreme weersomstandigheden, wat betekent dat meer mensen op de vlucht zullen gaan.


Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), zijn “milieumigranten mensen die door plotse of geleidelijke veranderingen in hun omgeving, die hun leven of leefomstandigheden beïnvloeden, verplicht zijn om tijdelijk of permanent hun thuis te verlaten, en die ofwel binnen hun eigen land verhuizen of naar het buitenland gaan.”


Het is moeilijk om in te schatten hoeveel milieumigranten er zijn in de wereld omdat factoren zoals bevolkingsgroei, armoede, regeringsbestuur, veiligheid en conflict allemaal een impact hebben. De schattingen variëren van 25 miljoen tot 1 miljard tegen 2050.

Nieuw EU-migratiepact

De efficiënte behandeling van asielaanvragen en de bescherming van de externe grenzen is sinds vele jaren een prioriteit voor de EU. Op 23 september stelde de Commissie het nieuwe migratie- en asielpact voor met betere en snelle procedures doorheen het EU-asiel en migratiesysteem. Het nieuwe pact, een herziening van de Dublinverordening, bepaalt welk land verantwoordelijk is voor een asielaanvraag.