Europarlementsleden willen betere aanpak van elektrisch en elektronisch afval 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 

Het EP wil strengere regels voor de omgang met het groeiende volume afgedankte elektrische en elektronische apparaten in de EU en overbodige bureaucratie voor ondernemingen beperken. In ontwerpwetgeving schuiven de Parlementsleden nieuwe doelstellingen naar voren voor de inzameling, recycling en het hergebruik van afval. Bovendien pleiten ze voor strengere maatregelen om te voorkomen dat het afval naar ontwikkelingslanden wordt uitgevoerd, waar het de volksgezondheid en het milieu kan schaden.

Het Parlement heeft over ontwerpwetgeving gestemd, die bestaande regels uit 2003 bij de tijd moet brengen. Rapporteur voor het Parlement is Karl-Heinz FLORENZ (EPP, DE). De Raad zal zich nu over het standpunt van het EP buigen en zelf een positie innemen.


Doelstellingen voor inzameling


Volgens het Parlement moeten de lidstaten vanaf 2016 85% van de afgedankte elektrische en elektronische apparatuur inzamelen. Het stelt ook een doel voor 2012 voor: de lidstaten moeten 4 kg elektrisch of elektronisch afval per inwoner inzamelen (zoals de huidige regels nu al bepalen) of, als ze in 2010 een groter gewicht hebben ingezameld, moeten ze zorgen voor inzameling van minimaal dat gewicht.


Verspilling van afval stoppen


Recycling biedt naast ecologische, ook economische voordelen, omdat waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen. Volgens de Europarlementsleden moet 50-75% (afhankelijk van de categorie) gerecycleerd worden en 5 % voorbereid voor hergebruik.


Uitzonderingen


Alle soorten elektrisch en elektronisch afval vallen onder de richtlijn, behalve de uitzonderingen die expliciet vermeld zijn, zoals grote installaties en werktuigen, militaire uitrusting en voertuigen. De Europarlementariërs willen ook een uitzondering maken voor de fotovoltaïsche modules die in zonnepanelen worden gebruikt, omdat die door vaklieden worden geïnstalleerd en verwijderd en er voor de zonne-energiesector al doelstellingen bestaan. De Commissie moet overigens nagaan of die doelstellingen gelijkwaardig zijn aan die van de ontwerprichtlijn.


Verantwoordelijkheid van de consument en van de producent


De registratie en de rapportage moeten geharmoniseerd worden om de administratieve lasten te verlichten, zeggen de Europarlementsleden. Ze stellen ook voor het aantal categorieën elektrische apparaten te beperken om de zaken te vereenvoudigen.


Producenten van elektrische en elektronische apparatuur moeten voor de behandeling betalen en kunnen ook een positieve bijdrage leveren door eisen inzake ecologisch ontwerp te respecteren en producten te ontwikkelen, die gemakkelijker gerepareerd of gerecycleerd kunnen worden.


Consumenten moeten hun elektrisch en elektronisch afval naar inzamelingsfaciliteiten brengen, zoals ze dat nu al gratis kunnen doen. De Europarlementsleden vinden bovendien, dat consumenten klein afval op een inzamelingspunt bij de detailhandel zouden moeten kunnen inleveren. Die verplichting zou niet gelden "voor micro-ondernemingen die op een zeer klein oppervlak werkzaam zijn" (de definitie daarvan moet door de Europese Commissie worden uitgewerkt). "Afstandsverkopers" (bijvoorbeeld via het internet) zouden wel onder inzamelregeling vallen. Volgens de Europarlementsleden moeten eindgebruikers uiterst kleine hoeveelheden afval terug kunnen sturen "zonder hiervoor kosten te hoeven maken, met inbegrip van porto- of bezorgkosten".


Illegale uitvoer


Grote hoeveelheden elektronisch afval worden ten onrechte "herbruikbaar" verklaard en illegaal voor behandeling naar ontwikkelingslanden gestuurd, waar ze vaak in onveilige omstandigheden, en zelfs door kinderen, worden verwerkt. Het Parlement steunt voorstellen van de Commissie voor strengere controles op de verschepingen, maar vindt ook dat de bewijslast dat de producten herbruikbaar zijn, bij de exporteur moet liggen.