EP: Schengentoetreding Bulgarije en Roemenië niet slachtofferen onder druk populisme 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 

Lidstaten moeten nationaal populisme vermijden en uitsluitend op basis van bestaande criteria beslissen over de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot het Schengengebied, zegt het Europees Parlement in een resolutie die donderdag aangenomen is. EP-leden verzoeken de Europese Raad om de nodige maatregelen te nemen zodat beide landen straks deel uitmaken van het Schengengebied.

Naar aanleiding van het Nederlands-Finse besluit van 22 september om toetreding van Roemenië en Bulgarije tot Schengen te blokkeren, heeft het Parlement nogmaals met een ruime meerderheid opgeroepen beide landen toe te laten.


Bulgarije en Roemenië "hebben voldaan aan alle toelatingscriteria", onderstrepen de EP-leden. Zij hebben de Schengenacquis volledig toegepast, wat "de enige voorwaarde voor toetreding" tot het gebied is.  Het opleggen van aanvullende eisen kan niet, zo benadrukt het Parlement. De lidstaten worden verzocht om hun verplichtingen na te komen en " geen gehoor te geven aan nationaal populisme ".

Een voorstel om criteria met betrekking tot georganiseerde misdaad en corruptie aan de Schengenregels toe te voegen werd afgewezen door de EP-leden.


Grenscontrole: Bulgarije en Roemenië zijn betrouwbare partners


"Beide landen hebben hun geïntegreerde systeem voor grensbeheer diepgaand herzien en gereorganiseerd door substantieel te investeren in hun met de rechtshandhaving belaste instanties (...) en hebben hun institutionele en juridische kader zichtbaar versterkt", hetgeen in alle Schengenevaluatierapporten wordt erkend.


Het EP wijst op de "voortdurende steun en solidariteit waarvan Bulgarije en Roemenië blijk hebben gegeven als betrouwbare partners" in Zuidoost-Europa, naast hun doorlopende bijdrage aan de grensveiligheid in dit deel van de EU.


"Bulgarije en Roemenië verdienen het om tot het Schengengebied toe te treden. Ze voldoen aan alle gestelde criteria. Hun grenzen zijn veilig. Ik verzoek alle lidstaten om de beslissing te nemen om het Schengengebied uit te breiden met deze twee landen. Bulgarije en Roemenië zouden moeten kunnen rekenen op hun EU-partners voor solidariteit en eerlijkheid", zei de voorzitter van het Europees Parlement, Jerzy Buzek na aanname van de resolutie.