Parlement roept op tot strenge maatregelen om voedselverspilling in de EU te halveren 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 

Tot 50% van het eetbare en gezonde voedsel wordt jaarlijks verspild in huishoudens, supermarkten, restaurants en ergens in de voedselvoorzieningsketen in de EU, terwijl 79 miljoen EU-burgers onder de armoedegrens leven en 16 miljoen afhankelijk zijn van voedselhulp van liefdadigheidsinstellingen. In een niet-wetgevende resolutie verzoekt het EP om dringende maatregelen om voedselverspilling in 2025 te halveren en om de toegang tot voedsel voor niet-koopkrachtige EU-burgers te verbeteren.

Aangezien voedsel in alle stadia wordt verspild - door producenten, detailhandelaren, cateraars, consumenten en de verwerkende industrie - roepen EP-leden op tot een gecoördineerde strategie, op Europees en nationaal niveau, die de efficiëntie van de toevoerketen sector per sector kan verbeteren en die voedselverspilling dringend aan kan pakken. Als er geen maatregelen worden ondernomen zal de voedselverspilling tegen 2020 toenemen met 40%, volgens een studie gepubliceerd door de Commissie.


"Voedselverspilling is uitgegroeid tot een enorm fenomeen in de EU maar het heeft tot nu toe nooit de juiste aandacht gekregen. Dit verslag vertegenwoordigt een kwalitatieve stap voorwaarts waarbij de bal nu bij de Commissie ligt. We verwachten niets minder dan een overtuigende EU-strategie die alle 27 lidstaten zal aansturen om dit probleem systematisch aan te pakken", zei rapporteur Salvatore Caronna (S&D, IT) voor de stemming.


Betere voorlichting om overbodig afval te vermijden


Om de voedselverspilling drastisch te verminderen tegen 2025 moeten nieuwe bewustmakingscampagnes op Europees en nationaal niveau worden opgezet die het publiek informeren over vermindering van voedselverspilling, zo luidt de resolutie. Lidstaten worden opgeroepen om onderwijstrajecten te introduceren met uitleg over het bewaren, koken en verwijderen van levensmiddelen en het uitwisselen van tips. EP-leden dringen erop aan om 2014 uit te roepen tot het "Europese jaar tegen de voedselverspilling", ter promotie van het idee van duurzaam voedselgebruik.


Juiste etikettering en verpakking


Om situaties te voorkomen waarin detailhandelaren artikelen aanbieden die bijna over de houdbaarheidsdatum heen zijn en daarmee de kans op voedselverspilling vergroten, zouden etiketten met twee houdbaarheidsdata kunnen worden gebruikt waarop wordt aangegeven tot wanneer het voedsel verkocht mag worden en tot wanneer het voedsel te gebruiken is, vermeldt de resolutie.


De Europese Commissie en de lidstaten worden verzocht om meer duidelijkheid te creëren omtrent de betekenis van data op etiketten zodat consumenten duidelijk het verschil weten tussen bijvoorbeeld het kwaliteitsgerelateerde "ten minste houdbaar tot" en het veiligheidsgerelateerde "te gebruiken tot" label.


Consumenten kunnen worden gestimuleerd om de juiste hoeveelheden te kopen door het aanbieden van verschillende grootten verpakkingen en verpakkingen die het voedsel langer goed houden. Producten die de uiterste verkoopdatum naderen en beschadigde producten moeten worden verkocht tegen lagere prijzen zodat burgers die het nodig hebben deze producten kunnen kopen.


Openbare instellingen moeten voorkeur geven aan duurzame cateraars


De publieke aanbestedingsregelgeving voor restaurant- en gastendiensten moet worden aangepast zodat, wanneer mogelijk, contracten worden aangegaan met ondernemingen die lokale producten gebruiken en die niet gebruikte producten gratis verdelen onder niet-koopkrachtige burgers en voedselbanken, in plaats van voedsel weg te gooien.


Ondersteuningsmaatregelen op Europees niveau, zoals het verdelen van voedselproducten onder de minst bedeelden of programma's die fruit- en melkconsumptie op scholen stimuleren, zullen moeten worden bijgestuurd ten einde voedselverspilling te voorkomen, voegt de resolutie toe.


EP-leden zijn verheugd over de initiatieven in verschillende lidstaten die gericht zijn op de inzameling van onverkochte producten om deze te herverdelen onder niet-koopkrachtige burgers en verzoeken detailhandelaren om mee te werken aan dergelijke programma's.


Voedselverspilling in cijfers


Huidig niveau van voedselverspilling in EU-27: 89 miljoen ton per jaar (m.a.w. 179 kg per hoofd van de bevolking)


Voorspelling voor 2020 (als er geen actie wordt ondernomen): 126 miljoen ton (m.a.w. een toename van 40%)


Verantwoordelijk voor voedselverspilling:


- huishoudens: 42% (waarvan 60% te voorkomen is)

- fabrikanten: 39%

- detailhandelaren: 5%

- horeca: 14%


(Bron: Europese Commissie)