EP: Poetin moet dialoog aangaan met demonstranten en oppositie 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 

Het EP veroordeelt de tekortkomingen en onregelmatigheden in de voorbereiding en het verloop van de Russische presidentsverkiezingen van 4 maart en roept Vladimir Poetin op een "oprechte dialoog" aan te gaan met demonstranten en oppositie. Dat staat in een resolutie die donderdag werd aangenomen.

In de resolutie van het EP wordt gewezen op de aanhoudende bezorgdheid over de ontwikkelingen in Rusland met betrekking tot mensenrechten en de algemeen aanvaarde democratische beginselen, electorale regels en procedures.


Onregelmatigheden in het verkiezingsproces


Het Parlement betreurt de beperkte keuze die stemmers hadden tijdens de recente verkiezingen. Met het oog op versterking van de democratische regels voor toekomstige verkiezingen, vraagt de resolutie ​om een uitgebreide analyse van alle onregelmatigheden.


De tekst verwijst naar het oordeel van internationale verkiezingswaarnemers van de OVSE / het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR) en de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa de presidentsverkiezingen. Die organisaties noemden de Russische verkiezingen scheef en in het voordeel van één kandidaat door tekortkomingen in het registratieproces, ongelijke berichtgeving in de media en het gebruik van overheidsmiddelen ten behoeve van een kandidaat.


Roep om hervorming


EP-leden vragen president Medvedev om de daad bij het woord te voegen en te garanderen dat de noodzakelijke hervormingen van het politieke systeem worden aangenomen. Van de nieuwgekozen Russische president Vladimir Poetin wordt verwacht dat hij bereid is die hervormingen door te zetten. Daarmee wordt onder meer gedoeld op de hoogstnoodzakelijke vereenvoudiging van de regels voor de registratie van politieke partijen.


De resolutie dringt er bij alle partijen op aan te beslissen over een uitgebreid pakket hervormingsmaatregelen, nog voor de inauguratie van de nieuwe president. Van de nieuwgekozen president Poetin en de politieke partijen vertegenwoordigd in de Doema wordt verwacht dat zij de dialoog over de toekomst van het land aangaan met de demonstranten en de oppositie.


Tot slot dringt het EP er bij de Russische democratische oppositiegroepen op aan zich nauwer te verenigen rond politieke hervormingen. Daarmee moet Russische burgers een geloofwaardig alternatief worden geboden.