Redt de paling! EP wil snelle maatregelen  

Persbericht 
 
 
©Belga/MAXPPP/G.Bonnefont  

Het is hoog tijd voor nieuwe regels om de paling te redden. Wetenschappers wijzen erop dat het aantal palingen de laatste dertig jaar met 95% is afgenomen. In een resolutie die woensdag is aangenomen, roepen EP-leden de Europese Commissie op voor maart 2014 met voorstellen te komen om de palingstand nieuw leven in te blazen.


"De aal dreigt uit te sterven en de lidstaten doen hier te weinig tegen. Het is hoog tijd om de mazen in de wet die leiden tot continue overbevissing en ongebreidelde handel in paling te verwijderen", zei Isabella Lövin (Greens/EFA, SE) die de resolutie door het Parlement loodste. De resolutie is aangenomen met: 427 stemmen voor, 249 tegen en 25 onthoudingen.

Het EP wil dat de Commissie voor 31 oktober alle nationale maatregelen om de palingstand omhoog te krikken in kaart brengt. Daarbij moet vooral gekeken worden hoe die maatregelen in praktijk bijdragen aan groei van de populatie. Een aanpak die in veel nationale palingplannen voorkomt is het uitzetten van paling uit andere gebieden. De Commissie moet de uitkomsten van de evaluatie meenemen in nieuwe wetgevingsvoorstellen die er "met een hoge mate van zekerheid" voor moeten zorgen dat de palingstand weer op niveau komt.

Het Parlement wil bovendien dat lidstaten worden verplicht om vaker te rapporteren over nationale maatregelen ten faveure van de paling. Nu hoeft dat maar eens in de zes jaar. Dat moet eens in de twee jaar worden, vindt het EP. Lidstaten die niet of niet op tijd rapporteren zouden 50% minder paling mogen vangen.

De oorzaken van de teloorgang van de paling zit hem onder meer in overbevissing, vervuiling, obstakels in rivieren tijdens de trek en veranderende zeestroming. Pogingen om palingen te laten voortplanten in gevangenschap zijn tot nog toe altijd mislukt.

Achtergrond


De Europese aal paart in de Straat van Sargasso in het midden van de Noord-Atlantische Oceaan. Hun larven migreren vervolgens naar de kusten van Europa door mee te drijven op de Golfstroom. Daarna ondergaan ze een metamorfose tot glasaal en zwemmen ze stroomopwaarts het land in. Palingen brengen het grootste deel van hun leven (6 tot 20 jaar) in zoet water door. Wanneer het tijd is om te paaien, zwemmen ze terug naar de Straat van Sargasso waar hun leven ooit begon.

Een Europese paling kan 130 centimeter lang worden, maar de gemiddelde lengte van een volwassen paling is ongeveer 60-80 centimeter.

Debat: dinsdag


Stemming: woensdag


Procedure: Medebeslissing, eerste lezing


Hashtag: #Eel