Drugs: Parlement wil schadelijke "legal highs" sneller van de markt halen  

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
'Legal highs': maatregelen om schadelijke, nieuwe drugs van de markt te halen - ©BELGAIMAGE/EPA/A.ESTEVEZ  

Schadelijke psychoactieve stoffen, bekend als "legal highs", kunnen straks snel van de EU-markt worden gehaald. Dat staat in een ontwerptekst die het Parlement donderdag goedkeurde. EP-leden willen voorkomen dat dergelijke drugs de gezondheid en veiligheid van jongeren aantasten, zonder de industriële en commerciële handel ervan te hinderen. Criminelen die het verbod op de meest schadelijke stoffen aan hun laars lappen kunnen tot 10 jaar achter de tralies verdwijnen.De nieuwe regels moet de snelle toename in recreatief gebruik van "legal highs" tegengaan. Deze psychoactieve stoffen imiteren het effect van illegale drugs zoals ecstasy en cocaïne. "Legal highs" zijn vooral populair onder jonge mensen. Een enquête van Eurobarometer uit 2011 wees uit dat 5% van de 15-24 jarigen in de EU dergelijke middelen wel eens had gebruikt. Met 16% lag het gebruik in Ierland het hoogst, gevolgd door bijna 10% in Polen, Letland en het VK. In Nederland heeft slechts 3% van deze groep minstens eens in zijn leven "legal highs" gebruikt.


EU-verbod binnen 10 maanden

 

Momenteel duurt het nog twee jaar om schadelijke stoffen te beoordelen en verbieden op de EU-markt. De nieuwe regels brengen de duur van dit proces terug naar 10 maanden. In het geval van een onmiddellijk gevaar kan binnen enkele weken een tijdelijk verbod van een jaar worden opgelegd. Dit garandeert dat de stof niet langer beschikbaar is voor recreatief gebruik terwijl het EU-drugsagentschap een volledige risicobeoordeling uitvoert. Onder huidige regels is een tijdelijk verbod niet mogelijk en moet de Commissie eerst een volledige risicobeoordeling afwachten voordat tot een verbod kan worden overgegaan.


Stoffen met hoog, matig en laag risico

 

Het Parlement wil permanente verkoopbeperkingen voor stoffen die een ernstig risico vormen op EU-niveau (stoffen die levensbedreigend zijn en kunnen leiden tot de verspreiding van ernstige ziektes). Op deze manier wil men gebruikers en commerciële markten beschermen. Het gebruik van deze stoffen zou alleen worden toegestaan voor specifieke doeleinden of wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling. Sommige stoffen hebben nuttige, legitieme doeleinden, zoals de productie van medicijnen en de chemische en high-tech industrie.


Stoffen met een ernstig risico zullen net als illegale drugs onder het strafrecht vallen. Overtredingen met "legal highs" door criminele organisaties worden met minstens tien jaar achter de tralies bestraft (ontwerpverslag over straffen hier beschikbaar).


Stoffen die een matig risico vormen, worden verboden op de consumentenmarkt maar mogen wel verhandeld worden voor commerciële en industriële doeleinden. Wanneer deze stoffen in een bepaalde lidstaat een groter risico vormen dan elders, is de lidstaat vrij om " strengere maatregelen te handhaven of introduceren teneinde een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid te waarborgen", zeggen EP-leden. Op EU-niveau worden geen beperkingen opgelegd voor nieuwe psychoactieve stoffen die een laag risico vormen.


Het risico van nieuwe stoffen wordt beoordeeld door het EU-drugsagentschap en Europol. Zowel tijdelijke als permanente beperkingen op EU-niveau worden aangenomen door de Europese Commissie.


Uitslag stemmingen:


Psychoactive stofen (Protasiewicz rapport): 507 stemmen voor, 37 tegen en 33 onthoudingen


Straffen (Jiménez-Becerril rapport): 504 stemmen voor, 36 tegen en 36 onthoudingen


Volgende stappen


Het Europese Parlement stemde donderdag in eerste lezing over de ontwerpverordening om vast te leggen waarover tot nu toe overeenstemming is bereikt. Dit wordt overgedragen aan het volgend Parlement, zodat de in mei verkozen EP-leden niet weer van meet af aan hoeven te beginnen, maar kunnen voortbouwen op het werk dat tijdens de huidige termijn is verzet.


Procedure: Medebeslissing, 1e lezing