Europees Parlement keurt nieuwe Europese Commissie goed 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
EP-voorzitter Martin Schulz feliciteert kandidaat-commissievoorzitter Jean-Claude Juncker met de gewonnen goedkeuring van het Parlement.  

Het Parlement heeft woensdagochtend met 423 stemmen voor, 209 tegen en 67 onthoudingen ingestemd met het door kandidaat Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker voorgestelde nieuwe college van 27 Commissarissen. De nieuwe Commissie moet nu alleen nog formeel aangesteld worden door de nationale regeringsleiders/staatshoofden, zodat die, zoals gepland, vanaf 1 november voor een periode van vijf jaar aan de slag kan.

Ter vergelijking: de eerste Commissie van Junckers voorganger Barroso kreeg in november 2004 de steun van 449 Parlementariërs, met 149 tegen en 82 onthoudingen. Barroso's tweede Commissie werd op 9 februari 2010 goedgekeurd met 488 voor, 137 tegen en 72 onthoudingen.


Procedure: Verkiezing van de Commissie


De net verkozen voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker heeft woensdagochtend in zijn openingstoespraak de portefeuille-aanpassingen binnen 'zijn' college toegelicht. De aanpassingen vloeien vort uit de hoorzittingen van de kandidaat-commissarissen door het EP en gebeurden op voorspraak van de Parlementaire commissies.


De heer Juncker zei dat de samenstelling van de toekomstige Commissie "zeer politiek" is. Hij verdedigde de nieuwe structuur van vicevoorzitters die "zullen coördineren en gaan helpen een coherent en georganiseerd beleid te voeren". Juncker benadrukte daarnaast "hard te hebben gevochten" om genoeg vrouwelijke commissarissen aan boord te krijgen, maar gaf toe dat "een score van 9 uit 28 commissarissen desondanks zeer laag is".


Kritische geluiden van Parlementariërs naar aanleiding van de hoorzittingen waren voor de aankomende Commissievoorzitter reden om de portefeuille farmaceutica terug te geven aan Vytenis Andriukaitis (Gezondheid en Voedselveiligheid) en ruimtevaart aan Elżbieta Bienkowska. Tibor Navracsics krijgt de portefeuille sport in plaats van burgerschap, dat naar Dimitris Avramapoulos gaat. Daarnaast blijft het woord 'onderhandelingen' onderdeel van de uitbreidingsportfolio om te voorkomen dat kandidaten-lidstaten valse hoop zouden krijgen, aldus Juncker.


Ook beloofde de kersverse voorzitter dat de veelbesproken clausule in het TTIP verdrag over conflicten tussen investeerders en staten niet ten koste zal gaan van de jurisdictie van de Europese gerechtshoven. Daarnaast herbevestigde hij zijn belofte voor een investeringspakket van €300 miljard, waarover meer details "voor de kerstdagen" zullen verschijnen.


Wat betreft de regels van het Stabiliteits- en Groeipact hoeven de lidstaten volgens Juncker geen veranderingen te verwachten, maar hij benadrukte wel dat "flexibiliteit zal worden gehanteerd" binnen de lijnen van de verdragen.


Manfred Weber (EVP, DE) stelde dat burgers een centrale rol hebben gespeeld in de verkiezingen van de komende Commissie: "We gaan richting een echte Europese democratie." Namens zijn groep sprak hij daarnaast zijn waardering uit voor Junckers ervaring en politieke aanpak. "Nu wil ik dat we hard gaan werken aan Europese stabiliteit, groei, migratie, het tonen van waardering voor de nationale bevoegdheden en tegelijkertijd in het oog houden wat er zich buiten onze grenzen afspeelt.”


Gianni Pittella (S&D, IT) gaf aan dat "de ergste vijand" van Europa niet het populisme is, maar "het gebrek aan durf bij de Europese leiders". Pittella waarschuwde dat zijn partij de nieuwe Commissie weliswaar steunt maar haar tegelijkertijd kritisch zal blijven volgen, vooral ten aanzien van het investeringspakket van €300 miljard en de steeds verder versoberde rechten van arbeiders. Hij wil de richtlijn voor gedetacheerde werknemers terugdraaien en die voor zwangerschapsverlof herinvoeren.


Syed Kamall (ECR, VK) sprak zijn waardering uit voor resultaatgerichte structuur van de nieuwe Commissie en dat er door Juncker niet "simpelweg gezocht is naar 27 posities voor 27 personen." Voorstellen voor minder bureaucratie en de focus op de digitale markt, energiezekerheid en het subsidiariteitsbeginsel konden ook op goedkeuring rekenen. De heer Kamall uitte wel kritiek op de aanstelling van de heer Moscovici en stelde "teleurgesteld" te zijn dat Juncker niet is ingegaan op voorstellen uit het Parlement voor een commissaris voor budgettaire controle. "We zullen ons van stemming onthouden, maar we blijven u volgen."


Guy Verhofstadt (ALDE, BE) zei "volmondig ja" tegen de nieuwe Commissie, waarvan hij een nieuwe koers verwacht. "We rekenen op een Commissie met visie en ambitie die ons uit de crisis zal leiden en niet slechts een verlengstuk van de Raad is", aldus de leider van de liberalen. Daarnaast benadrukte Verhofstadt dat er "een overtuigend plan voor investering en groei moet komen" en roept Juncker op tot actief ingrijpen als er een impasse ontstaat bij overlappende portfolio's, zoals bij Commissarissen Dombrovskis en Moscovici. Hij sloot zich aan bij critici die vinden dat de toewijzing van cultuur aan Navracsics ongepast is.


Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL, CY) zei dat het voorgesteld college verder zal gaan met het neoliberale beleid dat volgens hem de oorzaak is van het banenverlies, de harde bezuinigingen en de problemen binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB). De nieuwe Commissie is volgens Sylikiotis “het kind van een akkoord tussen de S&D, ALDE en EVP, waar we geen besluitvaardigheid van hoeven te verwachten.” Hij roept op tot een radicaal andere koers om “echte verandering mogelijk te maken, ons uit deze crisis te krijgen en weer terug aan het werk.”


Rebecca Harms (Groenen/EFA, DE) maakte bekend dat haar groep "alleen al op basis van de portefeuille die de Hongaar Navracsics heeft gekregen” tegen de Juncker Commissie stemde. Ze was daarnaast ontevreden over de klimaataanpak van team Juncker, het gebrek aan aandacht voor duurzaamheid en het “onverantwoordelijke” immigratiebeleid.


Nigel Farage (EFDD, UK) verklaarde dat zijn groep tegen de “anti-democratisch” Commissie had gestemd en dat “het de laatste Commissie zal zijn die over het Verenigd Koninkrijk heerst: binnen nu en vijf jaar zijn we uit de EU.”


Harald Vilimsky (NI, AT) zei niet rouwig te zijn om de heer Barroso te zien vertrekken en zich ook niet “te verheugen op de jaren met de heer Juncker.” Geen van beiden zouden kandidaten van het volk zijn, maar “onderdeel van de technocratie, de nomenklatoera”. Het tegenstemmen “doen we in dienst van de volkeren van Europa”, aldus Vilimsky.