"Luxleaks"-debat: EP-leden willen harmonisering belastingregels en duidelijkheid over nationale belastingdeals 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 

Commissievoorzitter Jean-Claude Jucker kwam woensdag in het ingelaste debat over belastingomzeiling hoogstpersoonlijk naar het Parlement om tekst en uitleg te geven over "Luxleaks"; de recente onthullingen van geheime belastingdeals tussen grote multinationals en de belastingdienst in Luxemburg.

De heer Juncker verzekerde het Parlement dat het belastingstelsel in Luxemburg niet illegaal was, maar voegde er aan toe dat "belastingomzeiling ook in Luxemburg voorkomt, zoals in wel meer EU landen. We zien dit overal in Europa, omdat de belastingwetgeving in de Unie onvoldoende is geharmoniseerd." Hij verwacht dat Commissaris Moscovici binnenkort met voorstellen komt voor automatische informatie-uitwisseling tussen landen over belastingafspraken.


EVP voorzitter Manfred Weber heeft er vertrouwen in dat Juncker de lopende zaken goed zal afhandelen. "Het is niet de EU die heeft gefaald, maar de lidstaten zelf. Zij deden te weinig om hun belastingstelsels te harmoniseren. We moeten onze belastingstelsels en systemen transparanter maken en ze beter op elkaar afstemmen."


S&D voorzitter Gianni Pittella (IT) zei de maatschappelijke verontwaardiging te delen dat bedrijven geen belasting betalen, terwijl zij wel winst maken. "Belastingomzeiling is een wereldwijd fenomeen en het ergste is dat het niet eens illegaal is. Daar moeten we iets aan doen." De heer Pittella wil daarom een heldere definitie van belastingparadijzen, strenge straffen voor overtreders en nationale rapportages over belastingafspraken.


Kay Swinburn (ECR, UK) riep ook op tot meer actie, in het bijzonder in het geval van agressieve belastingomzeiling en pleitte eveneens voor nationale belastingrapporten. Ze stelde dat actie in die richting "veel te lang op zich laat wachten", maar wil dat het Parlement het onderzoek van Commissaris Vestager naar Luxemburg (2 zaken), Nederland en Ierland afwacht voordat het actie onderneemt.


ALDE voorzitter Guy Verhofstadt wil dat het onderzoek van de Commissie voor het einde van het jaar wordt afgerond en dat niet alleen de drie landen worden onderzocht, maar het bredere probleem van belastingomzeiling. Hij sprak zich uit voor een tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie en vroeg daarvoor de steun van andere partijen. "Dit is een duidelijk terrein waarop er behoefte is aan meer Europa. We hebben gezamenlijke belastingwetfeving nodig en een convergentie-code, niet slechts een harmonisering. We weten namelijk niet op welk niveau we dat moeten harmoniseren", aldus Verhofstadt.


Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE) vroeg Juncker naar zijn rol als premier van Luxemburg in de zaak en hoe het hij heeft kunnen toelaten dat landen door gederfde belastinginkomsten geld zijn misgelopen dat nu niet naar armoede- en werkloosheidbestrijding gaat.


Philippe Lamberts (Groenen/EFA, BE) wil een einde aan de 'belastingoorlogen' in Europa en voegde daaraan toe dat diegenen die er vooralsnog van profiteren vooral de multinationals en de rijken zijn. "De slachtoffers zijn de overheidsfinanciën van de Europese landen en dus de Europese burgers." Hij vroeg Commissaris Vestager haar onderzoek verder uit te breiden.


Paul Nuttall (EVDD, VK) beschuldigde de heer Juncker van het schenden van zijn campagnebeloftes. "Tijdens de Europese verkiezingen beloofde u belastingomzeiling door multinationals aan te pakken, maar tegelijkertijd stond u het toe in Luxemburg. Burgers wantrouwen u, want u komt uw eigen beloften niet eens na." Hij gaf de Commissievoorzitter twee opties "vertrek als Voorzitter of treedt tijdelijk af tot het onderzoek is afgerond."

Bruno Gollnisch (NI, FR) stelde dat de heer Juncker de huidige schandalen misbruikt om zijn eigen macht te vergroten. Hij keerde zich tegen harmonisering van de belastingwetgeving, maar wil wel dat multinationals belasting gaan betalen in de landen waar zij winst maken. Ook vertrouwt hij het onderzoek van de Commissiemedewerkers onder leiding van de heer Juncker niet.