EP: Lidstaten krijgen op-out mogelijkheid GGO's 

Persbericht 
 
 
Lidstaten mogen het telen van genetisch gemodificeerde gewassen op hun grondgebied verbieden ©BELGAIMAGE/EASYSTOCKFOTO/S.Bouchard  

Het EP heeft dinsdag ingestemd met een opt-out mogelijkheid voor landen op het gebied van genetische gemodificeerde organismes (GGO's). EU-landen mogen volgens de nieuwe wetgeving genetisch gemodificeerde gewassen weren, zelfs als deze op Europees niveau zijn goedgekeurd. De plannen stammen al uit 2010 maar werden tijdelijk geblokkeerd door een patstelling tussen voor- en tegenstanders van GGO's in de Raad. Parlement en Raad bereikten eind 2014 een informele overeenkomst.

"Dit akkoord garandeert meer flexibiliteit voor lidstaten die het telen van GGO's op hun grondgebied willen beperken", zei Frédérique Ries (ALDE, BE) die de wetgeving door het EP loodst. “Voor de toekomst vertrouw ik er op dat Commissievoorzitter Juncker het democratische proces rond de toelating van GGO's in Europa verbetert en dat hij er zorg voor draagt dat wetenschappelijk onderzoek naar GGO's ook daadwerkelijk onafhankelijk plaats vindt".


De overeenkomst met de Raad werd aangenomen met 480 stemmen voor, 159 tegen en 58 onthoudingen.


Risicobeheer


Door de nieuwe regels is het voor lidstaten mogelijk GGO's te verbieden op basis van milieuoverwegingen, die verder kunnen gaan dan de wetenschappelijke lijst voor gezondheid- en milieurisico's van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).


Lidstaten krijgen bovendien aanvullende mogelijkheden om GGO's op andere gronden aan banden te leggen. Zo kan er strak mogelijk ook op basis van ruimtelijk ordening, socio-economische effecten, een GGO-vrije omgeving en landbouwbeleidsdoelen worden overgegaan tot een verbod. Ook kunnen groepen GGO's verboden worden op basis van gewas of eigenschappen.


De wetgeving geeft GGO-bedrijven de mogelijkheid om - voordat een lidstaat een verbod uitvaardigt - in te stemmen met beperkingen op het gebruik van bepaalde GGO's. Mochten de partijen er niet uitkomen, dan kan een lidstaat alsnog eenzijdig een GGO verbieden.


MON810 maïs is momenteel het enige genetisch gemodificeerde gewas dat in Europa wordt verbouwd. De genetisch gemodificeerde 'Amflora' aardappel werd in 2013 verboden door het Europese Hof, nadat de Commissie aanvankelijk had ingestemd met het gewas.


Bufferzones en Kruisbesmetting

Volgens het voorstel moeten lidstaten er zorg voor dragen dat andere producten niet vermengd worden met genetisch gemodificeerde gewassen. Vooral aan mogelijke grensoverschrijdende kruisbestuiving moet tussen het Parlement en de Raad extra aandacht worden besteed, zo staat in de tekst.


Vervolgstappen

De nieuwe wetgeving gaat in vanaf 2016. Lidstaten mogen eerder tot invoering overgaan, mits dit geen gevolgen heeft voor goedgekeurde gewassen die al verbouwd worden.


Procedure: Medebeslissing, akkoord tweede lezing