Deel deze pagina: 

Het gebruik van de meest voorkomende en meest vervuilende plastic zakjes wordt drastisch ingeperkt dankzij nieuwe wetgeving die dinsdag in het Europees Parlement is aangenomen

"Met dit pakket creëren we een echte win-winsituatie” zei Margrete Auken (Groenen/EFA, DK), die de wetgeving door het Parlement heeft geloodst. “We hebben het hier over een gigantisch milieuprobleem. Elk jaar belanden miljarden van deze zakjes op de storthoop of in de leefomgeving. Dit levert schade op voor de natuur, vissen en vogels. We moeten dit onder controle zien te krijgen. De Europese Commissie stelde dat lidstaten zelf met oplossingen moeten komen, maar dat doen ze niet!” voegde ze toe nadat het EP haar akkoord in tweede lezing had geaccepteerd.


Bindende doelstellingen


De nieuwe regels laten lidstaten de keus tussen twee opties:


  • óf ze nemen maatregelen zodat het jaarlijkse gebruik van lichtgewichtzakjes per inwoner niet hoger is dan negentig in 2019 en veertig in 2025,
  • óf ze voeren voor 2018 een verplichte vergoeding in voor plastic tasjes.

Achtergrond


Plastic lichtgewicht-zakjes - dunner dan 50 microns - zijn de meest gebruikte zakjes in de EU. Omdat ze zich slechter lenen voor hergebruik dan de dikkere plastic tassen, belanden ze eerder op de storthoop. Vervuiling van oppervlaktewater en ecosystemen als gevolg van dit type plastic zakjes wordt gezien als een schrijnend milieuprobleem.


In 2010 gebruikte elke EU-inwoner naar schatting 198 plastic tasjes, waarvan 90% lichtgewicht tasjes. Als er niets gebeurt, zal het gebruik van vervuilende plastic tasjes alsmaar verder stijgen. Naar schatting 8 miljard van deze tasjes belandden in 2010 op de storthoop.

198  ; Aantal zakjes, waarvan 90% lichtgewicht, dat per EU-inwoner werd gebruikt in 2010.