Meer concurrentie op markt voor betaaldiensten 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 

Het EP heeft donderdag ingestemd met een aanpassing van de richtlijn voor betaaldiensten die de markt openstelt voor nieuwe spelers en nieuwe betaalmethoden. Ook de veiligheid van het elektronisch betalen wordt verbeterd door betere aansprakelijkheidsregels voor aanbieders van betaaldiensten en betere gegevensbescherming. In mei is hier met de Raad al een informeel akkoord over bereikt.

De aanpassing van de richtlijn is aangenomen met 578 stemmen voor, 29 tegen en 52 onthoudingen.


"De Europese markt voor betaaldiensten is gefragmenteerd en duur. Het kost ons jaarlijks €130 miljard of 1% van het Europese BNP. Dit is te veel voor de Europese economie om globaal concurrerend te blijven", zei rapporteur Antonio Tajani (EVP, IT) die eraan toevoegde dat "de nieuwe regels de kosten drukken, de veiligheid verbeteren en de markttoegang voor nieuwe spelers en innovatieve mobiele beltaalmethoden of elektronische betaaldiensten verbetert".


Betalen via derde partijen maakt betalen goedkoper


Iemand die gebruik maakt van een online betaalrekening heeft het recht om betalingssoftware, apparaten en toepassingen te gebruiken die worden aangeboden door derde partijen (niet-banken) en om die betalingen namens hen door deze aanbieder te laten uitvoeren.


Zo kunnen bijvoorbeeld mensen die geen creditcard of bankpas hebben partijen als het Nederlandse IDEAL, SOFORT uit Duitsland of Trustly (actief in Scandinavië) machtigen om hun bankgegevens te gebruiken om betalingen namens hen te verrichten.


De kosten die aanbieders van betaaldiensten in rekening brengen mogen niet hoger uitvallen dan de directe kosten. Extra kosten voor gebruik van betalingssystemen waar de tarieven al voor geregeld zijn, zoals creditcards, zijn ook uit den boze.


Veiliger betalen


De bank waar iemand een rekening heeft, kan toegang tot die gegevens via een derde partij alleen verbieden op objectieve en goed beargumenteerde gronden die aan toezichthouders gemeld moeten worden. Dit moet voorkomen dat banken de rijen gesloten houden voor nieuwe betaaldiensten.


Nieuwe aanbieders moeten op hun beurt garanderen dat een veilige identificatie van de gebruiker plaatsvindt en dat het risico op fraude minimaal is. Ook moeten ze garanderen dat de persoonlijke gegevens van de klant veilig zijn gedurende het hele betaalproces en dat deze alleen maar worden gedeeld indien de klant daar toestemming voor heeft gegeven.


Als er sprake is van een niet-geautoriseerde betaling van een rekening als gevolg van verlies, diefstal of misbruik van een betaalinstrument, dan kan de rekeninghouder maximaal €50 verliezen.


Een aanbieder die geen maatregelen heeft genomen nadat een klant heeft gemeld dat hij/zij het betaalinstrument heeft verloren kan verantwoordelijk worden gesteld voor geleden schade en kan worden gedwongen die schade te vergoeden. Dat geldt ook als er lekken zitten in de verificatieprocedure.


Volgende stappen


De regels moeten nu officieel worden goedgekeurd door de Raad, waarna ze direct in werking treden.

"De Europese markt voor betaaldiensten is gefragmenteerd en duur. Jaarlijkse kosten: €130 miljard."

Antonio Tajani (EPP, IT) 
Facts 
  • De richtlijn voor betaaldiensten (PSD2) is het meest recente pakket aan regels voor betalingen en betreft ook online betalingen.Twee andere relevante wetgevingspakketten zijn: 
  • 2012: Single euro payments area (SEPA) - Vraagt banken te voldoen aan SEPA regels waardoor klanten hun rekening kunnen gebruiken om naar en van alle SEPA landen, de 28 EU lidstaten en Ijsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland betalingen te verrichten. Betalen is hierdor eenvoudiger geworden, maar ook goedkoper omdat er geen onderscheid meer bestaat tussen nationale en internationale betalingen 
  • 2014: interchange vergoedingen zijn gemaximaliseerd en extra kosten zijn verboden voor betaalkaarten die vallen onder de verordening voor 'Multilateral Interchange Fees' (MIF)