Netneutraliteit en het einde van roamingkosten 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
Woman using her smart phone outside - ©AP/European Union/EP  

Roamingkosten voor mobiele telefoons in andere EU-landen zullen volledig verdwijnen vanaf juni 2017. Ook komt er heldere wetgeving over het recht op toegang tot internet, nu het Parlement dinsdag het telecompakket heeft aangenomen.

Roamingkosten voor bellen, het sturen van tekstberichten (SMS) en het gebruik van mobiel internet in andere EU-landen (en binnen de Europese Economische Ruimte) zal verdwijnen vanaf 15 juni 2017.


Vanaf 30 april 2016 zullen de roamingkosten die bovenop de kosten in het thuisland komen worden gemaximeerd. Dit is vastgesteld op:

  • €0,05 per minuut voor bellen vanuit het buitenland
  • €0,02 per tekstbericht (SMS)
  • €0,05 per megabyte voor het gebruik van mobiel internet
  • Het maximumtarief voor inkomende telefoongesprekken zal later dit jaar worden vastgesteld, maar de verwachting is dat dit aanzienlijk lager zal zijn dan het tarief voor bellen vanuit het buitenland.

Kosten terugvorderen en misbruik voorkomen


Als telecomproviders kunnen aantonen dat deze maatregelen de binnenlandse tarieven zullen beïnvloeden, dan kan de nationale toezichthouder van de lidstaat (in Nederland de Autoriteit Consument en Markt en in België het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie) toestaan dat de providers een minimale meerprijs rekenen. De leden van het Europees Parlement hebben bedongen dat de toezichthouder de mogelijkheid krijgt om deze meerprijs aan te passen of zelfs te verwerpen.


Om de telecomindustrie te beschermen tegen misbruik, bijvoorbeeld in de vorm van "permanente roaming", is het telecomproviders in bepaalde gevallen toegestaan om een laag tarief te rekenen volgens een "fair use" beleid, mits dit tarief lager is dan de huidige maximumtarieven. De exacte details zullen worden vastgesteld door de Europese Commissie en de nationale toezichthouders.


Vrije toegang tot het internet


De nieuwe wetgeving zal bedrijven die internettoegang aanbieden verplichten om alle vormen van internetverkeer gelijkwaardig te behandelen. Met andere woorden, zij zullen content, applicaties of diensten van specifieke verzenders of naar specifieke ontvangers niet blokkeren of afremmen tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan gerechtelijke bevelen of wetgeving, om overbezetting van het netwerk te voorkomen of om digitale aanvallen af te slaan. Als het noodzakelijk is om internetverkeer te hinderen dan mag dit alleen als dit "transparant, niet-discriminerend en proportioneel" gebeurt en niet langer duurt dan nodig is.


Het is internetproviders toegestaan om gespecialiseerde diensten aan te bieden (zoals een verbeterde internetkwaliteit die nodig kan zijn voor bepaalde diensten), maar alleen als dit geen invloed heeft op de algemene internetkwaliteit.


Hoge snelheid: leveren of compenseren


Leden van het Europees Parlement hebben er op aangedrongen dat internetproviders bij het ondertekenen van een contract een duidelijke uitleg geven van de download- en uploadsnelheden (in vergelijking met de geadverteerde snelheden) die consumenten kunnen verwachten. Opvallende afwijkingen die zich regelmatig of zelfs continu voordoen zullen leiden tot het recht op compensatie in de vorm van stopzetting van het contract of het verkrijgen van een vergoeding. De nationale toezichthouder zal verantwoordelijk zijn om te bepalen of er sprake is van contractbreuk.

Huidige maximum-tarieven (exclusief BTW, bovenop de kosten in het thuisland) 
  • uitgaande gesprekken: € 0,19 / minuut 
  • inkomende gesprekken: € 0,05 / minuut 
  • tekstberichten (SMS): € 0,06 / bericht 
  • mobiel internet: € 0,20 / megabyte