EP wil het gebruik van antibiotica in de veehouderij indammen 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 

Om de groeiende resistentie van bacteriën tegen veel gebruikte antibiotica te bestrijden moet het gebruik van bestaande antimicrobiële medicijnen worden beperkt en moeten nieuwe soorten worden ontwikkeld, aldus het EP op donderdag. Tijdens een stemming over het herzien van een wet over diergeneesmiddelen pleiten EP-leden voor een verbod op collectieve en preventieve behandelingen van vee met antibiotica. Daarnaast namen zij maatregelen aan om onderzoek naar nieuwe medicijnen te stimuleren.

“Nu de Wereld Gezondheidsorganisatie ons waarschuwt dat de wereld dreigt te verzinken in een post-antibiotisch tijdperk, waarin de resistentie tegen antibiotica ieder jaar meer slachtoffers eist dan kanker, is het tijd om actief maatregelen te namen om het probleem bij de wortel aan te pakken”, aldus rapporteur Françoise Grossetête.

“Het gevecht tegen de resistentie tegen antibiotica moet beginnen in de veehouderij. Wij pleiten uitdrukkelijk voor een verbod op preventief gebruik van antibiotica en collectieve behandeling te beperken tot alleen hele specifieke gevallen. Ook moet het veterinair gebruik van antibiotica die van cruciaal belang zijn voor de behandeling van infecties verboden worden en moet de online verkoop van antibiotica, vaccins en psychoactieve middelen beëindigd worden. Met behulp van deze maatregelen hopen we de hoeveelheid antibiotica die op het bord van de consument terecht komt te beperken.” zo stelt de rapporteur.


“Desondanks moeten we niet snijden in het aantal middelen dat veeartsen tot hun beschikking hebben. Deze regels zijn gemaakt om hun werk te vereenvoudigen. Het is van groot belang om onderzoek en innovatie in deze sector aan te moedigen”, voegt zij er aan toe.


Diergeneesmiddelen mogen nooit worden gebruikt ter compensatie van slechte behandeling van dieren, zo stelt de tekst van de resolutie. EP-leden willen het zogenaamde profylactisch gebruik van antibiotica (preventief gebruik, zelfs als hier dier geen spoor van ziekte of infectie vertoont) alleen nog voor individuele dieren mogelijk maken, maar dan alleen als een veearts hier mee akkoord gaat.


Om te voorkomen dat bacteriën als maar resistenter worden omdat bepaalde types antibiotica zowel voor vee als voor mensen worden gebruikt, wil het EP dat de Commissie de bevoegdheid krijgt om antibiotica aan te wijzen die enkel en alleen door mensen gebruikt mogen worden.


Innovatie


Om onderzoek naar nieuwe antimicroben te stimuleren, bevelen de parlementsleden het invoeren van simulansen aan, waaronder langere termijnen voor bescherming van technische documentatie over nieuwe medicijnen, handelsbescherming van innovatieve actieve stoffen en bescherming van significante investeringen in gegevens die zijn gegenereerd voor het verbeteren van bestaande antimicrobiële producten of voor het op de markt houden daarvan.

Europarlementariërs spraken donderdag ook hun steun uit voor een rapport van de hand van Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D, RO), ter wijziging van een wet om de procedure voor marktautorisatie van diergeneesmiddelen te verbeteren, en deze los te maken van de procedure voor geneesmiddelen voor mensen.

Volgende stappen


Beide rapporten werden aangenomen door middel van handopsteking. De parlementsleden stemden ook voor het starten van onderhandelingen met de Raad met als doel om in eerste lezing een akkoord te bereiken.Noot voor de redactie

De doelstellingen van de ontwerpwet over antimicrobiële middelen zijn onderling verbonden. Het doel is om:

  • De beschikbaarheid van diergeneesmiddelen te vergroten;
  • Administratieve lasten te verminderen;
  • Concurrentievermogen en innovatie te bevorderen;
  • De werking van de interne markt te verbeteren; en
  • Het risico voor de volksgezondheid van antimicrobiële resistentie aan te pakken.

Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en –bestrijding (ECDC) heeft onlangs gewaarschuwd dat bacteriën op mensen, voedsel en dieren resistent blijven tegen de meest gebruikte antimicrobiële middelen. Wetenschappers geven aan dat resistentie tegen Ciproflixacin, een antibioticum dat essentieel is voor de behandeling van infectie bij mensen, al zeer wijdverspreid is in Campylobacter. Dit verkleint de mogelijkheid voor effectieve behandeling van ernstige voedselvergiftiging. Ook de tegen veel medicijnen resistente Salmonella bacterie blijft zich door Europe verspreiden.