Regels gegevensbescherming aangepast aan digitale tijdperk 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
Data protection keyboard - ©AP Images/European Union - EP  

Het Europees Parlement heeft donderdag nieuwe regels goedgekeurd die burgers meer controle bieden over hun persoonsgegevens en een eenduidig niveau voor gegevensbescherming in de hele EU bewerkstelligen. Minimum standaarden voor gebruik van persoonsgegevens voor opsporingsautoriteiten maken ook deel uit van het aangenomen pakket.

De stemming volgt na vier jaar voorbereiding van een complete revisie van de Europese regels ter bescherming van persoonsgegevens. Het nieuwe pakket vervangt de richtlijn die dateert uit 1995, toen het internet nog in de kinderschoenen stond door een algemene verordening die is ontworpen om burgers meer controle over persoonlijke informatie te bieden in de digitale wereld van smartphones, sociale media, internet bankieren en wereldwijde transfers.

 

"Met deze verordening wordt een hoog, uniform niveau van gegevensbescherming realiteit in de hele EU. Dit is een enorm succes voor het Europees Parlement en een duidelijk 'ja' voor meer rechten voor consumenten en meer concurrentie in het digitale tijdperk. Burgers kunnen nu zelf bepalen welke informatie ze willen delen", zei Jan Philipp Albrecht (Groenen, DE), die de wetgeving door het EP heeft geloodst. Hij voegde er aan toe dat "de verordening bovendien helderheid biedt aan bedrijven in de hele EU middels één allesomvattende wet. Dit leidt tot vertrouwen, juridische zekerheid en eerlijkere concurrentie".


De nieuwe regels omvatten onder meer:

  • het recht om te worden vergeten
  • "duidelijke toestemming vooraf" voor het gebruik van persoonlijke data
  • het recht om gegevens over te brengen naar een andere dienstenaanbieder
  • het recht te weten of je gegevens zijn gehackt
  • garanties voor heldere uitleg van privacybeleid
  • betere handhaving en boetes tot 4% van de wereldwijde omzet in het geval van overtreding

 

New rules on data transfers to ensure smoother police cooperation


Het pakket bevat ook een richtlijn voor gebruik van gegevens door opsporingsinstanties. Deze is ook van toepassing op gegevensoverdracht naar andere EU-landen en stelt - voor het eerst - minimum standaarden voor gebruik van persoonlijke gegevens voor gebruik door bijvoorbeeld de politie in elke lidstaat.


De nieuwe regels moeten individuen beter beschermen - of het nu gaat om slachtoffers, criminelen of getuigen - via eenduidigheid van rechten en wettelijke beperkingen voor gebruik van persoonlijke gegevens. Hierbij gaat het om het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van wetsovertredingen, of de uitvoering van straffen - inclusief het voorkomen van gevaar voor de openbare orde en veiligheid. De samenwerking tussen wethandhavingsinstanties wordt met de wetgeving makkelijker en efficiënter."Het grootste probleem waar het gaat om terrorisme en andere grensoverschrijdende misdaad is dat de opsporingsinstanties in de lidstaten terughoudend zijn in het delen van waardevolle informatie. Door hiervoor een Europerse standaard in het leven te roepen, wordt de gegevensbeschermingsrichtlijn een machtig middel om snel en efficiënt persoonlijke gegevens uit te wisselen, terwijl tegelijkertijd het grondwettelijke recht op privacy wordt gegarandeerd", aldus rapporteur voor de richtlijn Marju Lauristin (S&D, ET).


Verdere informatie over de verordening en richtlijn voor gegevensbescherming vindt u hier.


Volgende stappen


De verordening treedt 20 dagen na publicatie in het EU publicatieblad in werking en zal twee jaar na die datum in elke lidstaat direct van toepassing zijn.


Lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.procedure: medebeslissing, akkoord in tweede lezing