Nieuwe EU-regels voor acceptatie officiële documenten 

Persbericht 
 
 

Het vrij verkeer van personen wordt makkelijker door een vlottere erkenning van officiële documenten zoals geboorte- of huwelijksakten. Nieuwe meertalige standaardformulieren moeten voorkomen dat er voor veel geld officiële vertalingen moeten worden gemaakt. Dat heeft het EP donderdag beslist. De stemming bevestigde het informele akkoord dat Parlement en Raad hierover eerder bereikten.

 

Meer dan 14 miljoen EU-burgers wonen in een andere lidstaat. Om te huwen, een geboorte aan te geven of een blanco strafblad aan te tonen, moeten ze vervelende procedures volgen. Met de stemming van vandaag nemen we een eerste stap om deze bureaucratische hindernissen weg te werken, door de kostelijke en ingewikkelde "apostille" af te schaffen en nieuwe, meertalige standaardformulieren te introduceren", zei rapporteur Mady Delvaux (S&D, LU) in de plenaire vergadering;


"Ondanks de tegenkanting van een deel van de Raad, verwijst een belangrijke clausule naar diploma's en kwalificatiegetuigschriften, die later kunnen toegevoegd worden als de regels geëvalueerd worden. deze tekst is een eerste stap in een langer proces. Het uiteindelijke doel is om binnen de EU gemeenschappelijke officiële documenten te hebben.", voegde ze toe.


De nieuwe regels maken komaf met administratieve verplichtingen zoals 'legalisatie' of 'aanbrengen van apostille' bij officiële documenten zoals akten van de burgerlijke stand. Parlement en Raad waren overeengekomen om de draagwijdte van de regels uit te breiden naar documenten die aantonen dat iemand kan huwen of een samenlevingscontract kan afsluiten. Documenten die aantonen dat iemand een blanco strafblad heeft, worden ook zonder legalisatie erkend in andere EU-landen.


Daarnaast gelden de regels ook voor documenten die burgers die in een andere lidstaat wonen, nodig hebben wanneer ze als kiezer of kandidaat willen deelnemen aan de Europese of gemeenteraadsverkiezingen in het land waar ze verblijven.


Nieuwe meertalige formulieren


Om vertalingen van officiële documenten te voorkomen, komen er meertalige formulieren om bij de documenten te voegen. Door deze meertalige standaardformulieren worden beëdigde vertalingen overbodig. Dit geldt voor de volgende documenten:                       

  • Geboorteakte
  • Certificaat van leven
  • Overlijdensakte
  • Huwelijksakte / Samenlevingscontract
  • Bewijs van ongehuwde staat
  • Bewijs van woonst
  • Uittreksel uit het strafregister (bij blanco strafblad)Verplichting om burgers te informeren


Om ervoor te zorgen dat de burgers op de hoogte zijn van de vereenvoudigde procedures en nieuwe meertalige formulieren, ijverden de parlementsleden voor een bepaling die de Europese Commissie en de lidstaten verplicht om de burgers te informeren via websites en het Europees e-justitieportaal.


Evaluatie na 2 jaar: uitbreiding van de regels?


Het EP bedong ook een bepaling die het mogelijk maakt dat de nieuwe regels na twee jaar ook op andere officiële documenten van toepassing worden. Denk hierbij aan documenten in verband met de juridische status en de vertegenwoordiging van een onderneming, diploma's en andere getuigschriften, alsook attesten voor de erkenning van een handicap. Tijdens de evaluatie zal ook bekeken worden of nieuwe meertalige formulieren nodig zijn.


Volgende stappen


De verordening verschijnt binnenkort in het Publicatieblad van de EU en zal stapsgewijs ingevoerd worden. Vanaf 2019 wordt de verordening volledig van kracht.