Deel deze pagina: 

610 MEPs stemden voor de goedkeuring door de EU van het VN-akkoord over de klimaatbescherming dat 9 maanden geleden in Parijs werd afgesloten.  

Het Parijse klimaatakkoord - de eerste bindende wereldwijde afspraak om klimaatverandering tegen te gaan - treedt volgende maand in werking. Dit vloeit voort uit de historische stemming op dinsdag waarin het Europees Parlement instemming verleende aan de ratificatie van het verdrag door de Europese Unie. De EU zal net zoals de VS, China, India deelnemen aan de bijeenkomst van partijen in het akkoord in november in Marrakesh.

De instemming voor de ratificering door de EU werd verleend met 610 stemmen voor, 38 tegen en 31 onthoudingen.


Om het akkoord in werking te laten treden moeten ten minste 55 partijen die goed zijn voor minimaal 55% van de wereldwijde emissies het ratificeren. De eerste voorwaarde was al vervuld. Met de stemming van vandaag is ook aan de tweede voorwaarde voldaan, waarmee de inwerkingtreding een feit is.


“Met de stemming vandaag hebben we ervoor gezorgd dat de laatste barrières zijn geslecht (...) De inwerkingtreding van het akkoord van Parijs - nog geen jaar na de ondertekening - is een prestatie van formaat, zeker als je het vergelijkt met het Kyoto protocol, dat pas na acht jaar in werking trad. Met de stemming van vandaag laat de EU zien dat het een leider blijft als het gaat om het klimaat”, zei EP-voorzitter Martin Schulz die de instemming bekrachtigde in het bijzijn van VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon, De Franse minister voor milieu en voorzitter van de partijen in het akkoord Ségolène Royal, Staatssecretaris Ivan Korčok namens het Raadsvoorzitterschap en Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.


“De EU heeft een naam hoog te houden als voortrekken in de strijd tegen klimaatverandering”, sprak Dhr. Ban Ki-Moon voorafgaand aan de stemming. Hij bedankte de EP-leden en benadrukte het belang van de ratificatie door de EU. Hij voegde eraan toe dat de strijd tegen klimaatverandering niet alleen een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd is, maar dat dit ook kansen biedt om meer duurzame en concurrerende economieën en stabielere samenlevingen op te bouwen.


De meeste sprekers namens de politieke fracties onderstreepten dat de stemming van vandaag laat zien dat oplossingen voor globale problemen alleen gevonden kunnen worden door de handen ineen te slaan.


Videos van de ceremonie en de bijdrages van de verschillende sprekers.


Volgende stappen


Nu het Parlement heeft ingestemd, kan de Raad het besluit formaliseren via een urgente schriftelijke procedure, zodat de EU samen met de zeven lidstaten die het akkoord al geratificeerd hebben, de ratificatiebrief voor vrijdag 7 oktober in het VN-hoofdkantoor in New York kunnen deponeren.


EP-leden stemmen bovendien op donderdag over de prioriteiten voor de violgende gespreksronde die in november in Marrakesh van start gaat en waar gesproken zal worden over de verdeling van de inspanningen onder de deelnemende partijen om de doelstellingen van ‘Parijs’ te halen.Note for editors

 

Seven member states have completed their national domestic processes so far: Hungary, France, Slovakia, Austria, Malta, Portugal and Germany. These 7 MS account for some 5% of global emissions.

 

Ratifications representing at least 55 Parties and 55% of global emissions are needed for the Agreement to enter into force. To date, 62 Parties, accounting for 51.89% of global emissions, have formally deposited their instruments of ratification. The European Union accounts for some 12 % of global greenhouse gas emissions.

 

Against this background, and thanks to the EU ratification, the Paris Agreement will enter into force in time for the COP 22 Climate Change Conference in Marrakech from 7-18 November 2016.

12%  ; 12% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt uit de EU.

Wie is erbij betrokken? 
Paris Climate Conference - COP 21