Luchtkwaliteit: nieuwe normen voor belangrijkste vervuilers 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
Elk jaar overlijden 400.000 mensen vroegtijdig in de Europese Unie ten gevolge van luchtvervuiling -©AP Images/European Union - EP  

Het Europees Parlement steunt de Commissievoorstellen voor aanscherping van de nationale normen voor zes van de meest vervuilende stoffen, waaronder zwaveldioxide, fijnstof en stikstofoxiden, zo bleek bij de stemming op woensdag. Er was voorheen reeds een informeel akkoord met het Nederlands Voorzitterschap van de Raad. Luchtvervuiling veroorzaakt ieder jaar ongeveer 400.000 vroegtijdige overlijdens.

“Luchtvervuiling is de milieudoodsoorzaak nummer één in de EU”, zegt hoofdonderhandelaar en Europarlementslid Julie Girling (ECR, UK). “De politieke context is zodanig veranderd tijdens de laatste drie jaar met het probleem rond luchtvervuiling hoger dan ooit op de publieke agenda, in combinatie met het schandaal rond Volkswagen en het probleem rond de werkelijke uitstoot van auto’s. Misschien moeten we ook erkennen dat we het laatste decennium zoveel gefocust hebben op CO2-uitstoot dat we luchtkwaliteit over het hoofd zagen”, voegt ze nog toe.


“Ik geloof sterk dat deze stemming een stap in de goeie richting is. Het is geen perfecte oplossing, maar het is al een grote stap in de richting naar een grote gezondheidsverbetering voor onze burgers”, besluit ze.


De nieuwe wetgeving beschrijft het nationaal engagement om de uitstoot te verminderen van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen anders dan methaan (NMVOS), methaan (CH4), ammoniak (NH3) en fijnstof (minder dan diameter 2.5 micrometer). 


De voorgestelde vermindering in uitstoot van vervuilende stoffen zou de gezondheidsimpact van luchtvervuiling verminderen met 50% tegen 2030. Volgens het Europees Mileuagentschap, zijn deze vervuilende stoffen afkomstig van verschillende bronnen:


  • Stofdeeltjes worden voornamelijk uitgestoten door verwarming, industrie en transport,
  • NOx wordt voornamelijk uitgestoten door de transportsector,
  • uitstoot van SOx wordt voornamelijk veroorzaakt door energieproductie en transport dat geen gebruik maakt van de weg,
  • bijna alle NH3-uitstoot is afkomstig van de landbouw,
  • verwarming en transport veroorzaken de uitstoot van CO,
  • de meeste uitstoot van methaan (CH4) is afkomstig van de landbouw, afval en de energiesector.

Uitstoot van auto’s


Zoals bepleit door Europarlementsleden, herhaalt de tekst het engagement van de EU om falende wetgeving rond het controleren van vervuilers, zoals bijvoorbeeld werd ondervonden bij het verschil in uitstoot van EURO 6-dieselwagens tijdens NOx-uitstoottesten en de reële uitstoot, te identificeren en erop te reageren.


Methaan


Lidstaten drongen aan om methaan uit te sluiten van de werkingssfeer van de richtlijn. De Europese Commissie bevestigde echter dat ze een herziening over dit punt zou kunnen teweegbrengen.


De resolutie werd goedgekeurd met 499 stemmen tegen 177 met 28 onthoudingen.Noot voor redacteurs:

 

In 2010 veroorzaakte luchtvervuiling meer dan 400.000 vroegtijdige overlijdens in de EU en stelde het meer dan 62% van het EU-grondgebied bloot aan eutrofiëring, waaronder 71% van de Natura 2000-ecosystemen. De totale externe kost wordt geraamd tussen 330 en 940 miljard euro per jaar, waaronder een directe economische schade van 15 miljard euro door verloren werkdagen, 4 miljard euro aan kosten gemaakt aan gezondheidszorg, 3 miljard euro aan verlies van opbrengst van gewassen en 1 miljard euro aan schade aan gebouwen (cijfers van de Europese Commissie).

 

Niet-naleving van de bestaande standaarden voor luchtkwaliteit en de nieuwe internationale verplichtingen voor de EU onder het Protocol van Gothenburg verhinderen een betere bescherming van EU-burgers en hun omgeving. Gebieden niet in lijn met de PM10 en NO2-standaarden bedragen respectievelijk 32% en 24% van het EU-territorium. 40 Miljoen burgers worden nog steeds blootgesteld aan PM10-waarden boven de EU-maximumwaarden.

400000  ; Het aantal jaarlijkse vroegtijdige overlijdens in de EU veroorzaakt door luchtvervuiling.