Robots en artificiële intelligentie: Europarlementsleden roepen op tot Europese aansprakelijkheidsregels 

Persbericht 
 
 
Omdat interacties tussen mensen en robots steeds frequenter voorkomen, benadrukken MEPs dat regels de veiligheid moeten waarborden in de hele EUy - ©AP Images/European Union - EP  

Europese regelgeving is noodzakelijk voor de snel evoluerende sector van robotica, stellen Europarlementsleden in een resolutie die donderdag werd gestemd. Zo kunnen bijvoorbeeld ethische standaarden afgedwongen worden of kan aansprakelijkheid vastgesteld worden voor ongevallen waarbij zelfrijdende auto’s betrokken zijn.

Om het volledig economisch potentieel van robotica en artificiële intelligentie te kunnen benutten en veiligheidsstandaarden te kunnen garanderen, vragen Europarlementsleden de Europese Commissie om regels voor te stellen. Ze laten optekenen dat in verschillende landen momenteel reguleringsnormen worden opgesteld en wijzen erop dat de EU de leiding moet nemen in het opstellen van deze standaarden zodat de EU niet gedwongen wordt om de standaarden te volgen die werden opgesteld door derde landen.


Rapporteur Mady Delvaux (S&D, LU): « Hoewel ik blij ben dat de plenaire zitting mijn rapport over robotica heeft aangenomen, ben ik ook ontgoocheld dat de rechtse coalitie van ALDE, EVP en ECR weigerde om potentiële negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkt in overweging te nemen. Zij verwierpen een open en vooruitkijkend debat en dus negeerden de bezorgdheden van de burgers”.


Aansprakelijkheidsregels


Europarlementsleden benadrukken dat er dringend nood is aan duidelijkheid wanneer het gaat om aansprakelijkheid, in het bijzonder voor zelfrijdende auto’s. Ze roepen op voor een verplicht verzekeringssysteem en een bijkomend fonds om te verzekeren dat slachtoffers van ongevallen waarbij zelfrijdende auto’s betrokken zijn volledig worden gecompenseerd.


Europarlementsleden vragen de Commissie ook om te overwegen om op lange termijn een speciale juridische status te geven aan robots om zo vast te kunnen stellen wie aansprakelijk is als ze schade aanrichten.


Een Ethische Gedragscode en een nieuw Europees Agentschap voor robotica

Het toenemend gebruik van robotica roept ook ethische vragen op, bijvoorbeeld rond privacy en veiligheid, benadrukken Europarlementsleden. Ze stellen een vrijwillige ethische gedragscode voor onderzoekers en ontwerpers voor om te verzekeren dat ze handelen conform wettelijke en ethische standaarden en om te verzekeren dat het ontwerpen en het gebruik van robots de menselijke waardigheid respecteert.


Ze vragen de Commissie ook om te overwegen een Europees agentschap voor robotica en artificiële intelligentie op te richten dat overheden kan bijstaan met technische, ethische en wetgevende expertise.


De resolutie werd aangenomen met 396 stemmen tegen 123 en 85 onthoudingen. De Commissie is niet verplicht om de aanbevelingen van het Parlement te volgen, maar het moet de redenen waarom vermelden wanneer het de aanbevelingen weigert.Achtergrondinformatie

Volgens de Internationale Federatie van Robotica steeg de verkoop van robots jaarlijks met 17% gemiddeld tussen 2010 en 2014. In 2014 alleen steeg de verkoop wereldwijd met 29% (D).

Bijkomende informatie


 

Procedure: Wetgevende resolutie (INL)

Feiten 
  • Tussen 2010 en 2014 steeg de verkoop van robots jaarlijks met gemiddeld 17%. In 2014 alleen steeg de verkoop met 29%.