Rode lijnen voor brexitonderhandelingen 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 

Met een overweldigende meerderheid (516 stemmen voor, 133 tegen en 50 onthoudingen) heeft het Parlement een resolutie aangenomen waarin de belangrijkste onderdelen en voorwaarden voor de goedkeuring van de uittredingsovereenkomst van het VK uiteen worden gezet. Iedere overeenkomst die voortkomt uit VK-EU onderhandelingen zal de goedkeuring van het Europees Parlement nodig hebben.

De Europarlementariërs benadrukken het belang van het verzekeren van gelijke en eerlijke behandeling van EU burgers die in het VK wonen en Britse staatsburgers die in de EU wonen. Ze wijzen er ook op dat het VK tot zijn officiële vertrek een lid van de EU blijft, en dat dit rechten inhoudt maar ook plichten, waaronder financiële verplichtingen die nog door kunnen lopen tot voorbij de datum van terugtrekking.


De resolutie waarschuwt tegen iedere uitruil tussen veiligheid en de toekomst van de economische betrekkingen tussen de EU en het VK en verzet zich tegen alle vormen van “cherry picking” of een fragmentarische economische relatie gebaseerd op sector-specifieke overeenkomsten. Verder benadrukt de resolutie de ondeelbaarheid van de vier vrijheden van de interne markt - vrij verkeer van goederen, kapitaal, diensten en personen.


Tot slot stelt de resolutie dat enkel wanneer er “significante vooruitgang” is geboekt in de gesprekken over hoe de VK de EU kan verlaten, er ook discussies kunnen beginnen over mogelijke overgangsmaatregelen. De maatregelen zouden niet langer dan drie jaar moeten duren, terwijl een overeenkomst over de toekomstige betrekkingen alleen kan worden gesloten wanneer de VK de EU heeft verlaten.


Burgers eerst


De belangen van burgers moeten vanaf het begin voorop staan, zo stelt de resolutie, die verder gaat door vast te stellen dat Ierse burgers “in het bijzonder geraakt zullen worden”. De parlementsleden sporen alle partijen aan om toegewijd te blijven aan het vredesproces in Noord-Ierland en om de herinstelling van een “harde grens” te voorkomen. De bijzondere omstandigheden die ontstaan als gevolg van deze situatie moeten als een prioriteit worden behandeld in de uittredingsovereenkomst.


De resolutie waarschuwt ook het VK tegen iedere poging om de rechten te beperken die verbonden zijn met het vrij verkeer voordat het effectief uit de EU is getreden en vraagt de EU-27 om te onderzoeken hoe om te gaan met de zorgen van de Britse burgers dat Brexit zal leiden tot een verlies van de huidige rechten die zij genieten als gevolg van het EU burgerschap.


Uitgangspunten voor de onderhandeling


Parlementsleden roepen beide partijen op om in goed vertrouwen en volledige transparantie te handelen om een ordentelijke uittreding te verzekeren.


De resolutie merkt op dat het een breuk zou betekenen van het EU recht als het VK zou starten met onderhandelingen met derde landen voordat het de EU heeft verlaten, en waarschuwt het VK tegen het aangaan van bilaterale gesprekken met een of meerdere EU lidstaten over het proces van uittreding of de toekomstige betrekkingen tussen de EU en het VK.


Blijvende verplichtingen

 

Het VK zal blijven genieten van zijn rechten als lid van de EU tot aan zijn vertrek. Daarentegen zal het tegelijkertijd ook moeten voldoen aan zijn verplichtingen, waaronder betalingsverplichtingen die voorvloeien uit onder andere de lange-termijn EU begroting. Dergelijke financiële verplichtingen zouden nog voorbij de datum van vertrek kunnen gelden, voegt de resolutie er aan toe.


Europees Parlement nauw betrokken


Het Europees Parlement is van plan om gedurende de onderhandelingen verder te bouwen op de elementen die zijn neergelegd in deze resolutie, bijvoorbeeld door het aannemen van vervolgresoluties over specifieke onderwerpen of sector-specifieke kwesties, aldus de resolutie.

 

Plenair debat over Brexit voorafgaand aan de stemming

 

Eerder in de ochtend hebben de leiders van de politieke fracties van het Europees Parlement gedebatteerd over hun prioriteiten in de onderhandelingen over de terugtrekking van het VK uit de EU. Europese Commissie voorzitter Juncker en EU Brexit onderhandelaar Michel Barnier benadrukten de cruciale rol die Europarlementariërs spelen tijdens de onderhandelingen. 


Bij de start van het debat zei de voorzitter van het Europees Parlement, Antonio Tajani ,dat “de stemming in het Parlement doorslaggevend zal zijn voor de uiteindelijke uitkomst van de voorwaarden waarop het VK de EU verlaat en voor toekomstige EU-VK betrekkingen. De recente terroristische aanslagen maken het helder dat alle Europese landen nauw zullen moeten blijven samenwerken.


Het debat gaf blijk van een brede steun in alle partijen voor het bovenaan zetten van het beschermen van de belangen van de burgers die het hardst geraakt worden door Brexit. De meerderheid van de fractievoorzitters onderstreepte ook dat hoewel het belangrijk is dat de gesprekken plaatsvinden in een serene atmosfeer, de EU 27 verenigd moeten blijven en sterk moeten opkomen voor hun eigen belangen.


Diverse voorzitters benadrukten dat Brexit zou moeten fungeren als een katalysator voor het vernieuwen van de EU in de zin dat het laat zien hoe intrinsiek de lidstaten met elkaar verbonden zijn.


De voorzitters van de EFDD en de ENF fracties spraken hun vreugde uit over de lancering van het uittredingsproces en beschuldigden de EU ervan om er op uit te zijn het VK “te straffen”.


Klik op de namen van de personen om de volledige bijdragen te bekijken. 

 

Opening door voorzitter Tajani


Manfred Weber (EVP, DE)


Gianni Pittella (S&D, IT)


Helga Stevens (ECR, BE)


Guy Verhofstadt (ALDE, BE)


Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE)


Philippe Lamberts (Groenen/EFA, BE)


Nigel Farage (EFDD, VK)


Marcel De Graaf (ENF, NL)


Danuta Hübner, Voorzitter van de commissie Constitutionele zaken


Ian Borg, namens het Raadsvoorzitterschap


Jean-Claude Juncker, Voorzitter van de Europese Commissie


Michel Barnier, EU Brexit onderhandelaar

Resultaat van de stemming over de Brexit-onderhandelingen