Leden Europees Parlement verwelkomen eenheid over Brexit en roepen op tot hervorming EU 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
Debat over de Brexit richtsnoeren die zijn aangenomen door de Europese Raad  

De leden van het Europees Parlement verwelkomden de eenheid van de 27 lidstaten en de EU instellingen ten aanzien van de Brexit en riepen op om de EU te hervormen ten gunste van alle burgers.

De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk presenteerde woensdagochtend aan het Europees Parlement de richtsnoeren voor de Brexit onderhandelingen die zijn overeengekomen door de lidstaten op de top van 29 april. Hij verwelkomde de overeenstemming tussen de richtsnoeren en de rode lijnen die eerder zijn neergelegd door het Europees Parlement. Het gedetailleerde onderhandelingsmandaat zal worden voorgelegd voor goedkeuring aan de Raad op 22 mei, zo liet Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker weten.


Net als onderhandelaar Michel Barnier benadrukten de meeste parlementsleden de eensgezindheid tussen de EU instellingen en de 27 lidstaten, die vastbesloten zijn om samen op te treden om een evenwichtig akkoord te bereiken met het Verenigd Koninkrijk.

Het debat spitste zich toe op de basis voor de toekomstige onderhandelingen, die nog eens herhaald werden door Michel Barnier:


  • de onderhandelingen kunnen niet gaan over de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk voordat er “tastbare vooruitgang” is geboekt.
  • het garanderen van de rechten van Europese burgers die worden geraakt door het besluit van het VK om de EU te verlaten.
  • het Noord-Ierse vredesproces moet worden voortgezet (inclusief de afwezigheid van een fysieke grens tussen Ierland en Noord-Ierland),
  • het Verenigd Koninkrijk moet alle financiële verplichtingen die het is aangegaan als lidstaat respecteren.

Michel Barnier onderstreepte de noodzaak van transparante onderhandelingen, die zullen beginnen na de nationale verkiezingen in het VK op 8 juni.


De keuze in het VK voor Brexit en de opkomst van populisme in sommige landen, in het bijzonder in Frankrijk en in Nederland, zouden een les moeten zijn voor Europese regeringsleiders, aldus veel parlementsleden. Hoewel de overwinningen van pro-Europese partijen werden verwelkomd, waarschuwden diverse Europarlementariërs ervoor dat we onszelf niet moeten feliciteren; “populisme en nationalisme zijn niet dood”. Het is meer dan ooit van belang om te luisteren naar burgers en tegemoet te komen aan hun verwachtingen bij het vormgeven van de toekomst van de EU: sociale- en milieustandaarden in een geglobaliseerde wereld, vormgeving van de arbeidsmarkt in het licht van financiële uitdagingen, belastingheffing en de veiligheid van alle Europese burgers, moeten alle in ogenschouw worden genomen, aldus de parlementsleden.

 

Individuele bijdragen aan het debat (per spreker)procedurecode: 2017/2593(RSP)

procedure: verklaringen van de Europese Raad en de Commissie


#euco, #Brexit @eucopresident