Op weg naar duurzame en eenvoudiger te repareren producten 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
 • Het Europees Parlement wil dat fysieke goederen en software makkelijker kunnen worden gerepareerd/geüpdatet.
 • De leden van het Parlement pleiten voor het aanpakken van geplande veroudering en het breder beschikbaar maken van reserveonderdelen.
 • 77% van consumenten in de EU verkiest het repareren van goederen boven de aanschaf van nieuwe producten.
Replacing engine of washing machine - ©AP Images/European Union-EP  

Commissie, lidstaten en producenten moeten maatregelen te nemen zodat consumenten duurzame en kwalitatief goede producten krijgen die bovendien kunnen worden gerepareerd en geüpgraded.

Het Europees Parlement wil de productie van producenten met een langere levensduur aanmoedigen door geplande veroudering van zowel fysieke goederen als software aan te pakken.

 

Daarvoor worden de volgende aanbevelingen gedaan:

 

 • Robuuste, eenvoudig te repareren en kwalitatief goede producten: nog op te stellen ´minimumcriteria voor duurzaamheid´ moeten al in de ontwerpfase van iedere productcategorie worden toegepast.
 • In het geval dat reparatie van een product langer dan een maand duurt, moet de garantieperiode met eenzelfde periode worden verlengd.
 • Lidstaten moeten de productie van duurzame en goederen die geschikt zijn voor reparatie aantrekkelijker maken, waardoor reparaties en tweedehands verkoop aangemoedigd worden; dit helpt banen te creëren en afval te verminderen.
 • Consumenten zouden de mogelijkheid moeten hebben om naar een onafhankelijke reparateur te stappen: hiervoor zou het ontmoedigd moeten worden om technische, veiligheids- of software toepassingen in te voegen die reparatie onmogelijk maken.
 • Essentiële componenten zoals batterijen en LED´s mogen niet gefixeerd worden in producten tenzij veiligheidsvoorschriften dat vereisen.
 • Reserveonderdelen die onmisbaar zijn voor het juiste en veilige functioneren van goederen moeten beschikbaar worden gesteld voor een `met de aard en levenscyclus van het product evenredige prijs`
 • Er moet een voor de hele EU geldende definitie voor ´geplande veroudering´ worden ingevoerd, alsmede een systeem om inbouwde geplande veroudering te traceren, en maatregelen die producenten ontmoedigen dit in te bouwen.

We moeten voor alle producten op de markt weer de repareerbaarheid introduceren. We moeten ervoor zorgen dat batterijen niet langer meer vastgelijmd zitten in een product maar erin geschroefd worden, zodat we niet de telefoon hoeven weg te gooien als de batterij ermee ophoudt. We moeten er ook voorzorgen dat consumenten zich er van bewust zijn hoe lang producten meegaan en hoe ze kunnen worden gerepareerd.

Pascal Durand (Groenen/EVA) 

rapporteur

Beter geïnformeerd met een EU label

 

Het Parlement vraagt de Europese Commissie te overwegen een overkoepelend ´vrijwillig EU Label´ in te voeren dat in het bijzonder de duurzaamheid, eco-design kwaliteiten en de capaciteit voor upgrades in verhouding tot technische vooruitgang en repareerbaarheid aangeeft.

 

Het Parlement stelt ook voor een ´gebruiksmeter´ in te voeren voor de meest relevante consumentenproducten en in het bijzonder voor grote elektrische apparaten, zodat consumenten zich beter kunnen informeren.

 

De resolutie is aangenomen met 662 tegen 32 stemmen en 2 onthoudingen.

Feiten 
 • 77% van consumenten uit de EU verkiest het repareren van goederen boven de aanschaf van nieuwe goederen, maar vervangen deze toch of gooien ze weg omdat ze aanlopen tegen de reparatiekosten en slechte servicevoorziening. (Eurobarometer 2014) 

Contact: