Staat van de Unie: Profiteren van het momentum om werk te maken van ambitieuze toekomst 

Persbericht 
 
 
  • Routekaart voor EU 2025 gebaseerd op democratische waarden en efficiënte besluitvorming
  • Voltooien van Defensie-unie, Veiligheidsunie, Energie-unie, Digitale unie, Monetaire unie en Kapitaalmarktunie
  • Gelijke kansen bieden aan alle burgers; concurrentievermogen van de industrie verbeteren
  • EU-agentschappen creëren voor de rechten van werknemers, cybersecurity en terrorismebestrijding
Jean-Claude Juncker presenteert een ambitieuze visie voor een sterk en verenigd Europa  

Politieke fracties tevreden over de ambitieuze visie van Commissievoorzitter Juncker voor een sterk en verenigd Europa 2025 in het jaarlijkse 'Staat van de Unie' debat.

Plannen over defensie, veiligheid, legale migratie, internationale handel, sociale gelijkheid, versterking van de budgettaire capaciteit van de EU en het democratische besluitvormingsproces werden door de fractieleiders besproken tijdens een drie uur durend debat in de plenaire vergadering.

 

Parlementsvoorzitter Antonio Tajani (klik op de naam om de video-opnamen van volledige interventie te bekijken) verwelkomde Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, het college van Europese commissarissen en het Ests voorzitterschap van de Raad voor de jaarlijkse debat over de 'Staat van de Unie'. In zijn inleiding schetste hij de verwachtingen van de Europese burgers om meer samenwerking te zien tussen de EU-instellingen en de lidstaten over migratie, terrorisme, economische groei en sociale rechten.

 

“Begrotingsstabiliteit, meer mensen dan ooit aan het werk en aanhoudend economisch herstel bieden kansen op een ambitieuze hervorming van de EU, gebouwd op vrijheid, gelijke rechten en de rechtsstaat”, aldus Juncker.

 

Juncker kondigde voorstellen aan over een Europese minister van Financiën, legale migratie, cybersecurity, vrijheid en rechten van werknemers, internationale handel en de defensie-unie. Het Parlement en de Raad zouden deze voor het einde van de termijn moeten bespreken en een beslissing nemen. Om het beeld van een ​​sterke Unie uit te dragen, zou Juncker graag zien dat de meest succesvolle "Spitzenkandidaat" - die door de EU-burgers wordt gekozen in de komende Europese verkiezingen in juni 2019 - zowel het voorzitterschap van de Europese Raad als dat van de Europese Commissie op zich zou nemen.

 

Video-opname van de verklaring van Jean-Claude Juncker:

deel 1

deel 2

deel 3

deel 4

deel 5

 

Integrale tekst van de verklaring van Jean-Claude Juncker (beschikbaar in Engels, Frans, Duits en Ests).

Voorzitter van de EPP-fractie, Manfred Weber (DE), was verheugd over de visie van Juncker om de EU te verdiepen: “De wereld wacht niet op ons”. Maar hij benadrukte de zorgen van mensen, zoals de angst voor globalisering: "We hebben een sociale markteconomie nodig.". En ook: "Onze grenzen beveiligen om illegale migratie te stoppen." Mensen zijn geschokt over Turkije: “Turkije kan geen volwaardig lid van de EU worden”, zei hij. En mensen zijn bang als ze naar het oosten kijken: 'We hebben een Europese Defensie Unie nodig om de Europese ‘way of life’ te verdedigen”, zei de heer Weber. Hij voegde ook toe dat het North Stream II project, dat Duitsland met een gasleiding uit Rusland verbindt via de Baltische Zee, gestopt moet worden.

S&D-leider Gianni Pittella (IT) stelde voor dat EU-lidstaten zich zouden richten op alle multinationals die de fiscale autoriteiten belemmeren door hen te verplichten terug te betalen, maatregelen aannamen tegen de uitbuiting van jongeren en voor een kinderwaarborg en zorgden voor onderwijs en onderdak voor alle kinderen in de EU. Hij verzocht de Commissie om de moed te hebben om legale manieren van migratie te ontwikkelen. Enkel het sluiten van de illegale routes is onvoldoende, volgens Pittella.

 

Syed Kamall (ECR, UK) benadrukte dat, als Europa echt zijn burgers wil beschermen, het “niet protectionistisch kan optreden”. Willen we dat de economie bloeit, dan moeten we meer kansen creëren, in plaats van regelgeving. “EU plannen voor groei scheppen geen banen, dat doen bedrijven”, vervolgde hij. Mensen buiten het Europees Parlement willen horen dat we “het schip in stille wateren houden en dat we niet koers zetten naar nog meer stormen”, sloot hij af.

 

ALDE fractieleader Guy Verhofstadt (BE) zei dat Juncker’s toespraak “vol met visie en ambitie voor 2019” zat, onder andere omdat “er veel is veranderd”, nu de “populistische lente” een halt was toegeroepen in Oostenrijk, Nederland en Frankrijk. “Welkom aan de kant van de redelijkheid!”, zei hij, en “alleen Nigel Farage begrijpt het nog niet!”, verwijzend naar een meerderheid van EU burgers die meer Europees optreden wil. “De EU is noodzakelijk om weerstand te bieden tegen alt-right regeringen”.

 

Patrick Le Hyaric, vicevoorzitter van de GUE/NGL fractie, stelde voor om van het Juncker fonds een “groot sociaal en milieufonds” te maken. "Er is een dringende noodzaak om uit de EU van de concurrentie te stappen en een Unie te bouwen die sociaal humanisme en ecologische vooruitgang combineert met een eerlijke richtlijn voor gedetacheerde werknemers, minimumloon, pensioenbescherming, armoedebestrijding en gelijkheid van mannen en vrouwen”, zei hij nog.

 

Philippe Lamberts (BE), co-voorzitter van de Groenen/VEA, pleitte ervoor om Europese burgers “te verzoenen met het hele idee van de EU”. Daarvoor had Juncker’s toespraak een poging moeten doen om “ongelijkheden weg te werken”, “onze ecologische impact te beperken tot de grenzen die de natuur ons oplegt”, “ons handelsbeleid te heroriënteren”, “CETA te bevriezen”, “glyfosaat af te schaffen en de definitie van hormoonontregelende stoffen te versterken”, voegde hij toe.

“U heeft niets geleerd van Brexit”, zei Nigel Farage (EFDD, UK). Hij bekritiseerde Juncker’s voorstellen om de Europese integratie te verdiepen “zonder de toestemming van de mensen”. De houding van de Europese Commissie ten aanzien van Polen en Hongarije herinnerde hem aan het Sovjetregime, besloot hij.

 

Harald Vilimsky (ENF, AT) onderstreepte dat de ENF tegen de uitbreiding van de “mislukte” Euro, een Defensie Unie en vrij verkeer van werkers binnen de EU was. Binnengrenzen moesten worden gehandhaafd om te voorkomen dat “miljoenen Afrikanen en Arabieren de Unie overspoelen”, sloot hij af.

 

Daarna was het woord aan het Ests voorzitterschap .

 

Hierop ronde Juncker het debat af.