Controle op wapenexport aan vernieuwing toe 

Persbericht 
Bijgewerkt op: 
 
Gecreëerd:   
 
  • Uniforme aanpak wapencontrole
  • Toezichtorgaan en sanctiemechanisme nodig
  • Pleidooi voor Europees embargo op wapenexport naar Saoedi-Arabië

De controle op de Europese wapenuitvoer moet worden opgeschroefd door de oprichting van een toezichthouderen sancties voor lidstaten die niet aan de minimumeisen voldoen, aldus EP-leden

Het Europees Parlement is verontrust over de wereldwijde wapenwedloop en over de manier waarop politieke conflicten met geweld worden aangepakt. In een resolutie die werd goedgekeurd met xx stemmen voor, xx stemmen tegen en xx onthoudingen, verwijten de parlementsleden de lidstaten dat die de gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van wapens uit 2008 overtreden en tegenstrijdige beslissingen nemen. Ze betreuren ook dat slechts 20 lidstaten volledig verslag uitbrachten over hun wapenuitvoer.

 

Om de situatie te verhelpen, pleit het Parlement voor:

  • een controle-instantie onder toezicht van de hoge vertegenwoordiger
  • sancties voor lidstaten die de gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van wapens niet naleven
  • het uitbreiden van de lijst criteria voor wapenuitvoer om zo de lidstaten te verplichten na te gaan of de eventuele wapenlevering corruptie in de hand zou werken
  • het vergroten van de transparantie door meer en tijdige informatie over uitvoervergunningen te publiceren en het jaarverslag van de EU over wapenuitvoer tegen eind 2018 in een doorzoekbare online database om te zetten
  • effectieve controles na verzending van de wapens om ervoor te zorgen dat de wapens niet doorgevoerd worden naargebruikers die niet voldoen aan de criteria
  • het opnemen van gewapende drones in de regeling.

 

De resolutie benadrukt dat wapenuitvoer naar Saoedi-Arabië de voorschriften uit het Gemeenschappelijk Standpunt van de EU schendt en herhaalt de oproep aan de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de EU Federica Mogherini om een ​​wapenembargo voor leveringen aan Saoedi-Arabië op te leggen.

Ga naar de bronpagina

We moeten de controle op wapenuitvoer opvoeren. De EU mag haar ogen niet sluiten wanneer Europese wapens gebruikt worden voor een doel dat niet overeenstemt met onze eigen regels. We willen enkele veranderingen: betere controle, sancties tegen de landen die de regels overtreden en een initiatief van mevrouw Mogherini om een wapenembargo op te leggen waar nodig.

Bodil Valero (Groenen/EVA, SV) 

rapporteur

Achtergrond

 

De EU is goed voor 26% van de wapenuitvoer wereldwijd. Daarmee staat het op een tweede plaats, na de Verenigde Staten (33%) en voor Rusland (23%). Het Midden-Oosten is de belangrijkste regio voor de wapenuitvoer uit de EU.

 

De voorschriften van het Gemeenschappelijk Standpunt voor de controle op de wapenuitvoer uit 2008 zijn de enige juridisch bindende regels die voor de hele EU van toepassing zijn. Het omvat 8 criteria die de lidstaten moeten aftoetsen bij hun beslissingen over wapenuitvoervergunningen. Het gaat om criteria zoals eerbiediging van de internationale verplichtingen en toezeggingen - met name sancties of eerbiediging van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht - door het land van bestemming.