Hormoonontregelende eigenschappen: Parlement weigert vrijstelling voor pesticiden 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • De parlementsleden stellen hun veto tegen een voorstel een van de Commissie over criteria om hormoonontregelende eigenschappen te bepalen
  • Het Parlement verzet zich tegen een vrijstelling voor stoffen die een hormoonontregelende eigenschap hebben
  • De Europese Commissie moet zo snel mogelijk met een nieuw voorstel komen
Farmer spraying pesticide in the rice field ©AP Images/European Union-  

Het Parlement blokte woensdag een voorstel af van de Commissie waarin die een vrijstelling vroeg om bepaalde chemische stoffen in pesticiden te identificeren als hormoonontregelend.

De parlementsleden zeggen dat de Commissie haar mandaat te buiten ging door voor te stellen om stoffen die specifiek ontwikkeld zijn om de hormoonhuishouding van bepaalde organismen aan te vallen, vrij te stellen van de identificatiecriteria.

Volgende stappen

Dit bezwaar, ingediend door parlementsleden Jytte Guteland en Bas Eickhout werd goedgekeurd met 389 stemmen voor, 235 stemmen tegen en 70 onthoudingen. Hiermee haalde het de absolute meerderheid (376 stemmen) die nodig is om een voorstel van de Commissie af te blokken. De Europese Commissie moet nu met een nieuw voorstel komen waarbij het rekening houdt met de opmerkingen van het Parlement.

Feiten

De Europese wetgeving bepaalt dat pesticiden en andere stoffen om organismen te doden (zg. ‘biociden’) geen hormoonontregelende effecten mogen hebben op andere soorten dan op degenen waarop ze gericht zijn. Om deze wetgeving toe te passen heeft de EU een lijst nodig van wetenschappelijke criteria voor het identificeren van endocriene verstoringen.

Het voorstel van de Commissie heeft betrekking op de wetenschappelijke criteria voor het identificeren van hormoonontregelende eigenschappen van chemische stoffen. De identificatie van deze wetenschappelijke criteria is een eerste stap naar maatregelen om hun aanwezigheid te verminderen en de gezondheid van de burgers te beschermen.

Het Hof van Justitie van de EU heeft in december 2015 besloten dat de Commissie de EU-wetgeving heeft overtreden door de criteria voor het vaststellen van hormoonontregelaars eind 2013 niet te publiceren. MEP's hebben de EU herhaaldelijk aangespoord om het gebruik van deze stoffen te beperken.

Een rapport van het VN-Milieuprogramma en de Wereldgezondheidsorganisatie noemde hormoonontregelende eigenschappen een ‘wereldwijde bedreiging’, en verwees o.a. naar het stijgende aantal aandoeningen bij mensen en dieren die gelinkt zijn aan een ontregelde hormoonhuishouding. Er zijn aanwijzingen voor nadelige effecten zoals onvruchtbaarheid, kanker en misvormingen, die op hun beurt een invloed hebben op het functioneren van schildklier en hersenen, obesitas en de suikerspiegel, zegt het rapport.