Europees Openbaar Ministerie moet geld van de belastingbetaler beter beschermen tegen fraude en misbruik 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Het Openbaar Ministerie om inspanningen op het gebied van rechtshandhaving op Europees en nationaal niveau te bundelen
  • Bevoegdheid over de hele EU
  • Vervolging van misbruik van EU-geld niet langer enkel afhankelijk van nationale inzet

Het Europees Openbaar Ministerie wordt belast met het onderzoeken en vervolgen van misdrijven tegen de financiële belangen van de EU.

Op dit ogenblik kunnen alleen nationale autoriteiten fraude en misbruik van EU-geld of internationale BTW-fraude onderzoeken en vervolgen. Hun jurisdictie is echter beperkt tot de betreffende lidstaat.

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) zal zorgen voor snelle informatie-uitwisseling, gecoördineerde politieonderzoeken, snelle bevriezing en beslaglegging van activa en arrestaties van verdachten in het buitenland. Het zal nauw samenwerken met het EU-agentschap Eurojust en het Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF om misbruik van belastinggeld beter op te sporen en te vervolgen.

Dankzij het EOM, dat het werk van nationale officieren van justitie in één Europees instituut verenigt, zullen de huidige tekortkomingen van ongecoördineerde nationale onderzoeken naar het misbruik van EU-middelen worden aangepakt. Hopelijk kunnen de bevoegdheden van het EOM in de nabije toekomst ook grensoverschrijdende misdrijven omvatten, zoals terrorisme en mensenhandel.

Barbara Matera (EPP, IT) 

rapporteur

Volgende stappen

Nu het Parlement zijn goedkeuring heeft gegeven aan de oprichting van het EOM, kan de Raad de verordening formeel aannemen. Verwacht wordt dat het EOM in 2020 of 2021 operationeel zal zijn.

Feiten

Het Europees Openbaar Ministerie zal worden opgezet volgens de zg. ‘procedure van de nauwere samenwerking’ tussen 20 lidstaten: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Estland, Duitsland, Griekenland, Italië, Finland, Frankrijk, Letland, Litouwen, Luxemburg, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije en Spanje. Andere lidstaten kunnen er te allen tijde voor kiezen om zich aan te sluiten.

Het centrale kantoor van het EOM wordt gevestigd in Luxemburg, met één hoofdaanklager - bijgestaan door een aanklager per lidstaat - die de dagelijkse strafonderzoeken door officieren van justitie in de lidstaten zal coördineren.

Op 5 juli heeft het Parlement een lijst van fraude-gerelateerde misdrijven goedgekeurd die onder de bevoegdheid van het EOM vallen. De lijst zou in de toekomst kunnen worden uitgebreid, zodat bijvoorbeeld ook terrorisme hieronder valt.