Steun voor EU en Europees Parlement blijft groeien 

Persbericht 
 
 

Gemiddeld 64% van de EU-burgers vindt dat hun lidstaat voordeel haalt uit het EU-lidmaatschap, blijkt uit de Eurobarometer van het Europees Parlement, de Parlemeter.

Dit is een toename van 4 procentpunten.

In Nederland is 76% het hiermee eens. Van alle Europeanen zijn Nederlanders verder het meest geïnteresseerd in de Europese parlementsverkiezingen van 2019. 79% van de Nederlanders zegt belangstelling hiervoor te hebben. Het Europees gemiddelde ligt op 55%.

 

De Parlemeter richt zich op de mening van EU-burgers over het EU-lidmaatschap van hun land en de voordelen ervan. Het onderzoekt verder of burgers vinden dat hun stem in de EU telt en er wordt naar de houding ten opzichte van het Europees Parlement gevraagd. De enquête bevestigt de groeiende steun van burgers voor de EU, een trend die sinds 2016 zichtbaar is.

 

EP-voorzitter Antonio Tajani: "Het resultaat van de enquête is zeer positief en bemoedigend. Het blijkt dat het vertrouwen in onze instellingen en ons werk blijft groeien en dat we de crisis van de afgelopen jaren achter ons laten. Uiteraard zijn er op sommige gebieden verschillen tussen de lidstaten. Dit zou ons moeten inspireren om onze inspanningen te intensiveren om de bezorgdheden weg te nemen. Mensen zien de EU steeds meer een sleutelrol vervullen in het aanpakken van grote uitdagingen en het beschermen tegen gemeenschappelijke dreigingen zoals terrorisme, werkloosheid, armoede en uitsluiting.”

 

Voorzitter Tajani vervolgde met: “Wij als parlement moeten daarom resultaten boeken en nog harder werken om te voldoen aan de hoop en verwachtingen van mensen. Ik zie de resultaten ook als een mandaat voor het Europees Parlement om de sleutelrol in het vormgeven van de toekomst van de EU te versterken. Het beste forum om te debatteren over hoe de EU eruit zou moeten zien, over welke taken het zou moeten uitvoeren of welke bevoegdheden het zou moeten hebben is het Europees Parlement."

Parlameter 2017 QA10: Generally speaking, do you think that (our country)'s membership of the EU is...?  

EU-lidmaatschap

 

Over de hele EU genomen vindt 57% van de Europeanen dat het EU-lidmaatschap een goede zaak voor hun land is. Onder Nederlanders is dat 77%. Het percentage Nederlanders dat lidmaatschap van de EU een slechte zaak vindt blijft 5%. Hiermee zijn Nederlanders minder eurosceptisch dan de gemiddelde Europeaan. In andere lidstaten deelt gemiddeld 12% van de bevolking deze mening.

 

73 procent van de Nederlandse ondervraagden vindt dat zijn of haar stem meetelt in de EU, ten opzichte van 47 procent gemiddeld, het beste resultaat sinds de Europese verkiezingen van 2009.

 

Europees Parlement

 

Het aandeel van burgers met een neutraal beeld van het Europees Parlement bedraagt ​​42%, terwijl 33% een positief beeld heeft, een stijging van 8 procentpunten in een jaar. Het aandeel dat een negatief beeld heeft, is met 7 procentpunten gedaald tot 21%.

 

Van de ondervraagde Nederlanders heeft 37% een positief beeld van het Europees Parlement. Dit is een toename van elf procentpunten ten opzichte van vorig jaar. 43% van de Nederlanders stelt zich neutraal op en 20% heeft een negatief beeld van het EP.

 

47% van de respondenten vindt dat het Europees Parlement in de toekomst een grotere rol zou moeten spelen.

 

Bescherming

 

Europeanen verwachten dat de EU hun beschermt tegen dreigingen. Over de gehele Unie genomen worden terrorisme (58%), werkloosheid (43%), armoede en uitsluiting (42%) en ongecontroleerde migratie (35%) als belangrijkste dreigingen gezien.

 

Nederlanders vinden dat de EU zich voornamelijk moet richten op de bescherming tegen terrorisme (56%), klimaatverandering (45%), armoede en buitensluiting (40%) en religieus radicalisme (38%).

 

Europeanen verwachten eveneens dat de EU hun rechten beschermd. Uit de Parlemeter blijkt dat de bescherming van grondrechten en vrijheden (44%), vrij reizen, werken en studeren binnen de EU (36%), arbeidsrecht (34%) en pensioenen (34%) belangrijk zijn voor de gemiddelde Europeaan.

 

De Nederlandse ondervraagden noemen bescherming van grondrechten en vrijheden (65%), het milieu (58%), vrij reizen, werken en studeren binnen de EU (39%) en veilige gezondheidsnormen (37%) de grootste prioriteiten van de EU.

 

Opvallend is dat 29% van de Nederlanders e-privacy en online veiligheid een prioriteit vinden, terwijl maar weinig mede-Europeanen (13%) zich hier zorgen om maken.

 

Nederlanders verwachten van het Europees Parlement dat het voornamelijk actie onderneemt op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering door middel van innovatie (42%), terrorismebestrijding (38%) en de aanpak van armoede en sociale buitensluiting (37%). In tegenstelling tot inwoners van andere lidstaten maken Nederlanders zich veel minder druk om werkloosheid.

 

De Eurobarometer van het Europees Parlement, de Parlemeter, werd uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement. Voor het onderzoek zijn tussen 23 september en 2 oktober 2017 27.881 Europeanen uit alle 28 lidstaten ondervraagd. Onder hen waren 1.013 Nederlanders.

Parlameter 2017 QA11: Taking everything into account, would you say that (our country) has benefited or not from being a member of the EU?  

Contact: