Het Parlement wil belemmeringen voor grensoverschrijdend online winkelen beëindigen 

Persbericht 
Plenaire vergadering 
 
 
  • Klanten kunnen online in de EU winkelen zonder te worden geblokkeerd of automatisch te worden omgeleid
  • Handelaren zullen klanten die over de grens winkelen op dezelfde manier moeten behandelen als lokale klanten, door hen toegang te geven tot dezelfde prijzen
  • 63% van de websites die in een enquête zijn beoordeeld, laten klanten uit een ander EU-land niet kopen

Online klanten krijgen een bredere grensoverschrijdende toegang tot producten, hotelreserveringen, autoverhuur of concertkaartjes in de EU.

De nieuwe regels zullen een einde maken aan ‘geoblocking’ van klanten die een website in een ander EU-land bezoeken. Klanten zullen in staat zijn om te kiezen van welke website ze goederen of diensten willen kopen, zonder te worden geblokkeerd of automatisch te worden omgeleid naar een andere website vanwege hun nationaliteit, woonplaats of zelfs hun tijdelijke locatie.

Handelaren moeten online shoppers uit een ander EU-land op dezelfde manier behandelen als lokale klanten, d.w.z. hen dezelfde prijzen of verkoopvoorwaarden bieden wanneer zij:

  • goederen kopen (bijv. huishoudelijke apparaten, elektronica, kleding) die worden geleverd in een lidstaat waaraan de handelaar volgens zijn algemene voorwaarden levert of wanneer zij goederen ophalen op een locatie die door beide partijen is overeengekomen in een EU-land waar de handelaar dit aanbiedt (handelaren hoeven niet in alle EU-landen te leveren maar de klanten zouden de optie moeten krijgen om een pakket af te halen op een plaats die met de handelaar is overeengekomen);

    • elektronisch geleverde diensten ontvangen die niet door het auteursrecht zijn beschermd, zoals clouddiensen, firewalls, datawarehousing en websitehosting;

    • een dienst kopen die wordt geleverd in de gebouwen van de handelaar of op een fysieke locatie waar de handelaar werkt, bijvoorbeeld hotelovernachtingen, sportevenementen, autoverhuur, muziekfestivals of pretparktickets.

Het anders behandelen van klanten op basis van de plaats van uitgifte van een creditcard of bankpas is eveneens verboden. Hoewel handelaren de vrijheid hebben om alle betaalmiddelen te accepteren die ze willen, mogen ze niet discrimineren binnen een specifiek betaalmerk op basis van nationaliteit.


Auteursrechtelijke inhoud voorlopig uitgesloten

Digitale auteursrechtelijke beschermde inhoud, zoals e-books, downloadbare muziek of online games, vallen voorlopig niet onder de nieuwe regels. De Europese Commissie moet binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de verordening beoordelen of het verbod op geoblocking moet worden uitgebreid tot dergelijke inhoud, evenals tot audiovisuele- en vervoersdiensten, die momenteel ook van de verordening zijn uitgesloten.

 

Citaat

Róża Thun (EVP, PL), rapporteur, zei: "Deze nieuwe EU-wet inzake geoblocking is een belangrijke stap in de richting van een nog concurrerendere en beter geïntegreerde digitale interne markt voor zowel consumenten als handelaren. De wet vormt ook een nieuwe mijlpaal in de strijd tegen de discriminatie van consumenten op basis van hun nationaliteit of woonplaats, die nooit zou mogen plaatsvinden in ons verenigde Europa. We hebben bewezen dat de Europese Unie concrete resultaten kan leveren voor burgers in heel Europa, die positieve veranderingen in hun dagelijks leven teweegbrengen."

De nieuwe regels werden goedgekeurd met 557 stemmen voor, 89 tegen en 33 onthoudingen.

Volgende stappen

Het akkoord over de geoblocking-verordening moet nog formeel worden goedgekeurd door de Raad. De nieuwe regels zullen negen maanden na publicatie in het Publicatieblad van de EU in werking treden, d.w.z. tegen eind 2018.

Achtergrondinformatie

63% van de websites laat niet toe dat klanten uit een ander EU-land kopen, volgens bevindingen van een ‘mystery shopping’ -studie van de Commissie. Voor materiële goederen was geoblocking het hoogst voor elektrische huishoudelijke apparaten (86%), terwijl het bij diensten ging om online reserveringen van evenementen, zoals tickets voor sportevenementen (40%).

De vraag naar onlinewinkelen over de grens neemt toe bij EU-consumenten. In de afgelopen tien jaar is het aantal Europeanen dat online koopt bijna verdubbeld.

Gepresenteerd als onderdeel van de digitale interne markt, werd de verordening om ongerechtvaardigde geoblocking te beëindigen, opgenomen in het e-commerce pakket, samen met wetgeving over grensoverschrijdende pakketbezorgingsdiensten, die in maart 2018 in de plenaire vergadering moeten worden goedgekeurd en een wet voor de verbetering van de consumentenbescherming bij online winkelen die al in november 2017 door het Parlement was goedgekeurd.